A A A A A

Slikts Raksturs: [Iebiedēšana]


1 Jāņa 2:9
Kas saka, ka viņš ir gaismā, un ienīst savu brāli, tas vēl aizvien ir tumsībā.

1 Jāņa 3:15
Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava; un jūs zināt, ka nevienā slepkavā nav mūžīgās dzīvības, kas paliktu viņā.

2 Timotejam 1:7
Jo Dievs mums nav devis bailīguma, bet gan spēka un mīlestības, un godprātības garu.

Efeziešiem 4:29
No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem!

Efeziešiem 6:12
Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess.

Mateja 5:11
Svētīgi esat jūs, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās.

Romiešiem 2:1
Tāpēc neviens cilvēks, kas tiesā, nepaliek bez vainas, jo, citu tiesādams, tu notiesā pats sevi, jo tu dari to, ko tu nosodi.

Romiešiem 12:18-19
[18] Ja iespējams, ieturiet mieru ar visiem cilvēkiem, cik tas no jums atkarīgs![19] Vismīļie, neatriebieties jūs paši, bet dodiet vietu dusmām, par kurām rakstīts: Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka Kungs.

Romiešiem 12:20-21
[20] Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš cieš slāpes, dod viņam dzert! To darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles.[21] Ļaunums nedrīkst tevi uzvarēt, bet tu uzvari ļaunumu ar labu!

Lūkas 6:27-28
[27] Bet es jums, kas mani klausaties, saku: mīliet savus ienaidniekus, labu dariet tiem, kas jūs ienīst![28] Svētījiet tos, kas jūs nolād, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs apvaino!

Mateja 5:44-45
[44] Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā un godu laupa,[45] Lai jūs būtu tā Tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzlēkt pār labajiem un ļaunajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem!

Mateja 5:38-41
[38] Jūs esat dzirdējuši, ka sacīts: aci pret aci, zobu pret zobu.[39] Bet es jums saku: nepretojieties ļaunumam, bet ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso![40] Un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli![41] Bet kas spiedīs tevi tūkstoš soļus līdz iet, ej ar viņu vēl citus divus!

Latvian Bible LJD
Public Domain: LJD No Info