A A A A A

Xwedê: [Xwezî]


Lûqa 6:38
Bidin, wê ji we re jî bê dan; bi pîvaneke qenc, bihevdedayî, bihevdehejandî û sereavêtî, wê bikeve pêşa we. Çimkî hûn bi çi pîvanê bipîvin, bi wê pîvanê jî wê ji we re bê pîvandin.»

Metta 5:4
Xwezî bi wan ên ku şîndar in, Çimkî ewê bên aşkirin.

Filîpiyan 4:19
Û Xwedayê min, wê her hewcedariya we, bi Mesîh Îsa li gor dewlemendiya xwe ya bi rûmet bide we.

Filîpiyan 4:6-7
[6] Ji bo tu tiştî xeman nexwin. Lê belê di her tiştî de bila daxwazên we bi dua û lavan û bi şikirkirinê ji Xwedê re bên gotin.[7] Û aştiya Xwedê ya ku di ser her têgihîştinê re ye, wê dilê we û hişê we bi Mesîh Îsa biparêze.

Aqûb 1:17
Her dayîna qenc û her diyariya bêkêmahî ji jor e, ji Bavê* ronahiyan tê xwarê. Li ba wî guherîn û siya zivironekiyê tune.

Yûhenna 1:16
Me hemûyan ji xezîna wî kerem li ser keremê stand.

1 Yûhenna 5:18
Em dizanin her kesê ku ji Xwedê çêbûye guneh nake, lê Nixuriyê Xwedê wî diparêze û Yê Xerab dest nade wî.

2 Korîntiyan 9:8
Û Xwedê dikare ku her keremê bi zêdehî bide we, wusa ku hergav di her tiştî de têra we hebe û ji bo her karê qenc hê zêdetir hebe.

Filîpiyan 4:7
Û aştiya Xwedê ya ku di ser her têgihîştinê re ye, wê dilê we û hişê we bi Mesîh Îsa biparêze.

Kurdish Bible 2005
Kurdish New Testament and Psalms + © Turkish Bible Society, 2005