A A A A A

Buen Personaje: [Aceptación]


1 Corintios 5:11-13
[11] Xane xintzˈibaj bi waˈ chiwe rech man quiwachiˈlaj tä chi ri winak ri cäquibij chi e areˈ kachalal, cäcaˈn cˈu que jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, o cäquirayij qˈuia u wäch jastak, o quequikˈijilaj tak tiox, o cäquiyac tzijtal, o quekˈabaric, o cäcaˈn ri elakˈ. Jun ri jeˈ u banic waˈ man cuyaˈ taj quiwachiˈlaj, man quixwiˈ tä cˈu rucˈ jun ri cubij chi are kachalal, cuban cˈu we mac riˈ.[12] Ri in man cuyaˈ taj quinkˈat tzij pa qui wiˈ ri winak ajuwächulew. Are ri Dios ri cäkˈatow na tzij pa qui wiˈ.[13] Are cˈu ri ix, rajwaxic quikˈat tzij pa qui wiˈ ri kachalal cojonelab. Rumal riˈ rajwaxic quiwesaj bi ri jun banal etzelal riˈ ri cˈo iwucˈ.

1 Juan 1:9
We cˈu cäkabij cho ri Dios chi ri uj, uj ajmaquib, xukujeˈ cäkabij jas u wäch mac kaˈnom, cuyaˈ cäkacojo chi kas jicom ri cuban na ri Dios kucˈ. Cusach cˈu ri ka mac, cuchˈaj ri kanimaˈ, cäresaj ronojel u wäch etzelal pa ri ka cˈaslemal.

1 Pedro 3:8-9
[8] Más cˈu na, chinaˈ pa iwanimaˈ chi xa ix jun, ri ix nimalaj iwonojel. Chel i cˈux chbil tak iwib, chiwaj iwib junam jas ri cäcaˈn ri winak ri kas e cachalal quib. Minimarisaj iwib, xane chichˈabela iwib rucˈ utzil.[9] Mitzelej u qˈuexel ri cˈäx ri cäban chiwe, man quixyokˈon tä cˈu chque ri winak ri quixquiyokˈo. Xane jas ri Dios ri quixtewchinic, chixtewchin ix xukujeˈ chque ri quebanow cˈäx chiwe. Iwetam cˈut chi ix u siqˈuim ri Dios rech quirik tewchibal.

Juan 3:16
Ri Dios cˈut sibalaj queraj ri winak cho ruwächulew chi xusipaj lok ru Cˈojol ri xak xuwi waˈ u Cˈojol cˈolic, rech apachin ri cäcojon che ri Areˈ man cäsach tä u wäch, xane curik ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic.

Romanos 2:11
Je riˈ, rumal chi ri Dios junam queril wi conojel ri winak.

Romanos 5:8
Ri Dios cˈut xucˈut chkawäch chi sibalaj cujraj aretak ri Cristo xcäm rumal kech, pune cˈu uj ajmaquib.

Romanos 8:31
¿Jas cˈu ri cäkabij chrij waˈ? Cäkabij cˈut: We ri Dios are cˈo pa ka wiˈ, man cˈo tä jun ri cuyaˈ cuyac rib chkij.

Romanos 14:1-2
[1] We cˈo jun kachalal ri mäjaˈ cˈo u chukˈab ru cojonic, chicˈulaj. Xak cˈu mixchˈojin rucˈ we man junam ri u chomanic iwucˈ.[2] Quinbij jun cˈutbal: Kabij na chi e cˈo jujun kachalal ri cäquichomaj chi ronojel cuyaˈ cätijic, e cˈo cˈu jujun chic ri mäjaˈ cˈo u chukˈab ri qui cojonic, ri xa ichaj cäquitijo.

Hebreos 10:24-25
[24] Xukujeˈ rajwaxic cäkatzucuj u toˈic kib ri jun rucˈ ri jun chic rech lokˈ cäkil kib, cäkaˈn cˈu ri utzil chque conojel.[25] Mäkaya baˈ can ru mulixic kib, jas ri cäcaˈn jujun ri xa cˈamaninak chque, xane kawalijisaj ri kanimaˈ chbil tak kib, más na cämic rumal chi ketam chi nakaj chic cˈo wi ri kˈij ri cäpe ri Kajaw Jesús.

Juan 6:35-37
[35] Ri Jesús xubij chque: In riˈ ri wa ri cuya ri kas cˈaslemal. Jachin ri cäpe wucˈ, man cˈo tä jumul ri cänum chic. Jachin ri cäcojon chwe man cˈo tä jumul ri cächakiˈj chi u chiˈ.[36] Nu bim chi cˈu chech alak chi ri alak man cäcojon tä alak chwe pune ilom alak nu wäch.[37] Conojel ri queyiˈ chwe rumal ri nu tat quepe na wucˈ in. Apachin cˈu ri quepe wucˈ man queintzelejisaj tä bic.

Colosenses 3:12-14
[12] Ri ix, ix u lokˈ ri Dios, ix chaˈtal cˈu rumal, rech ix rech ri Areˈ. Rumal riˈ chibana ronojel u wäch utzil pa ri i cˈaslemal. Chitokˈobisaj qui wäch niqˈuiaj winak chic, chibana utzil cucˈ conojel. Miban nimal, xane rajwaxic quixchˈawic. Micoj i cˈaˈnal, xane chichajij paciencia.[13] We rucˈ jubikˈ cˈo cˈäx ri cuban jun che ri jun chic, chicuyu waˈ, xukujeˈ chitaˈ ri sachbal i mac we cˈo jun chiwe cˈo jas cˈo pa ranimaˈ chrij jun chic. Jas xuban ri Cristo chiwe xusach ri i mac, jeˈ chibana ix xukujeˈ.[14] Man xuwi tä waˈ, xane rajwaxic sibalaj quiwaj iwib. Are cˈu waˈ ri kas cäbanow chiwe chi xa ix jun. Cuban cˈu tzˈakat che ronojel.

Mateo 5:38-42
[38] Are cˈu ri in quinbij chiwe: Chixel chuwäch ri itzel achi ri craj cächˈojin iwucˈ. Xane we cˈo jun catchˈayow che ri juperaj a palaj, chaya ri juperaj a palaj chic chuwäch. Mitzelej u qˈuexel ri cˈäx ri cäban chiwe.[39] We cˈo jun craj catusiqˈuij pa kˈatbal tzij, craj cˈut cumaj ri a camixaˈ, chaya bi ra chaquet che xukujeˈ.[40] We cˈo jun cucoj u chukˈab chawe chi cacˈam bi jun ekaˈn ri cäbinibej jun legua, chacˈama bi quieb legua rucˈ.[41] Apachin ri cˈo jas cutaˈ chawe, chaya che. Macowirisaj ri awanimaˈ chuwäch ri winak ri craj cäkajan awucˈ.[42] Xukujeˈ i tom riˈ ri xbix can nabe: “Lokˈ chawila wi ri awachiˈl, chawetzelaj cˈu u wäch ri a cˈulel,” ―cächaˈ.

Mateo 25:34-40
[34] Te riˈ ri in, in riˈ ri Nim Takanel, quinbij na chque ri e cˈo pa nu wiquiäkˈab: “Chixsaˈj ix, ri ix tewchital rumal ri nu Tat. Chixoc chilaˈ jawijeˈ ri cätakan wi ri Dios, ri u chomam chi cˈu lok waˈ tzaretak xuban ri cajulew chi cuya chiwe.[35] Rumal chi aretak xinnumic, xiya nu wa, aretak xchakiˈj nu chiˈ, xiya jas quintijo, aretak xinwonocatic, xinicˈulaj cho tak iwachoch.[36] Aretak man cˈo tä chi watzˈiak, ri ix xiya ri watzˈiak, aretak xinyawajic, xixopan wucˈ, aretak xinoc pa cheˈ, xixeˈ che wilic,” ―quincha na chque.[37] Ri winak ri jicom canimaˈ chuwäch ri Dios cäquibij na chwe: “Tat, ¿jampaˈ cˈu ri xkilo chi cänum la, te cˈu riˈ xkaya wa la? ¿Jampaˈ xkilo chi cächakiˈj chiˈ la, te cˈu riˈ xkaya jas ri cätij la?[38] ¿Jampaˈ ta cˈu xkilo chi xak cäwonocat la, xkacˈulaj ta cˈu la pa ri kachoch? ¿Jampaˈ xkilo chi man cˈo tä atzˈiak la, xkaya cˈut?[39] ¿Jampaˈ ta cˈu xkilo chi lal yawab o cˈo la pa cheˈ, te cˈu riˈ xujopan ucˈ la che rilic jas banom la?” ―quecha na.[40] Ri in, in riˈ ri Nim Takanel, quinbij na chque: “Kas tzij quinbij chiwe, chi apachique utzil ri xiban che apachin chque ri wachalal pune man nim u banic, chwe in riˈ xiban wi waˈ,” ―quincha na chque.

Romanos 15:1-7
[1] Ri uj, ri cˈo chi u chukˈab ri ka cojonic, rajwaxic cäkachajij paciencia cucˈ ri kachalal ri mäjaˈ cˈo u chukˈab ri qui cojonic, quekatoˈ cˈut. Man are tä cäkatzucuj xuwi ri utz cäkil wi uj.[2] Xane chkajujunal rajwaxic cäkaˈn ri cäkaj chquiwäch ri kachalal pa ronojel ri cuban utzil chque. Je riˈ cäkaˈno jachique ri cuya u chukˈab ri qui cojonic.[3] Are cˈu ri Cristo man are tä xutzucuj ri utz cäril wi ri Areˈ. Xane jeˈ xucˈulmaj jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: “Ri qui yokˈonic ri winak ri queyokˈon che la, pa nu wiˈ in xkaj wi,” ―cächaˈ.[4] Ronojel ri xtzˈibax can ojer pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic xtzˈibax canok che ka tijoxic rech cäcuˈbi ka cˈux chrij ri Dios rumal ri paciencia, xukujeˈ rumal ri cuˈlbal ka cˈux ri cucˈut ru Lokˈ Pixab ri Dios chkawäch.[5] Ri Dios cˈut ri cuya ka chukˈab rech cäkachˈij ri cˈäx, cucuˈbisaj cˈu ka cˈux, are ta quixtoˈw ix iwonojel rech quinaˈ pa iwanimaˈ chi xa ix jun chic jas ri xucˈut can ri Cristo Jesús chkawäch.[6] Je riˈ rech iwonojel junam, jeˈ ta ne chi xa jun i chˈabal, quinimarisaj ta u kˈij ri Dios, ru Tat ri Kajaw Jesucristo.[7] Chicˈamowaj baˈ iwib, ri jun rucˈ ri jun chic chunimarisaxic u kˈij ri Dios, jeˈ jas ri xuban ri Cristo xujucˈamowaj uj.

Romanos 14:10-19
[10] Ri at cˈut, ¿jachin lo ri at chi ri at cakˈat tzij puwiˈ ri awachalal? ¿Jas che tzel cawil wi? ¡Konojel cˈut cujetacˈal na chuwäch ri Cristo rech cukˈat tzij pa ka wiˈ![11] Cubij cˈu ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: Cubij ri Kajwal Dios: Jeˈ jas ri in kas tzij chi in cˈasal in, jeˈ xukujeˈ are kas tzij chi conojel ri winak quexuqui na chnuwäch. Conojel cˈut cäquiya nu kˈij, cäquibij chquiwäch conojel chi xuwi ri in, in Dios,[12] ―cächa na ri Kajaw Dios. Je cˈu riˈ konojel ri uj chkajujunal cäkabij na cho ri Dios jas ri kaˈnom.[13] Rumal riˈ, mäkakˈat baˈ tzij chbil tak kib ri jun rucˈ ri jun chic. Xane chicojo i chukˈab rech man cˈo tä jas cˈo pa ri i cˈaslemal ri cubano chi cätzak ri iwachalal o cakaj ne pa mac.[14] Ri in wetam, rumal chi in cojoninak che ri Kajaw Jesús, chi man cˈo tä jun jasach ri äwas pa re wi. We cˈu cˈo jun cuchomaj chi äwas jun jasach, che ri are riˈ tzäwas wi.[15] We cˈu rumal ri catijo cuban cˈäx ri ranimaˈ ri awachalal, man lokˈ tä cawil riˈ ri awachalal. Maban baˈ chi jun winak chic cäkaj pa mac xa rumal chi ri at cˈo jas cawaj catijo. Musach chawe chi rumal rech ri areˈ xukujeˈ xcäm ri Cristo.[16] Cˈo baˈ jas mibano ri cuya chque ri winak chi cäquibij ri man utz taj chrij ri utzil ri tajin quibano.[17] Je riˈ, rumal chi pa ru takanic ri Dios man are tä nim u banic riˈ ri cutij jun, xane are ru banic ri jicomal pa ri ka cˈaslemal, chi cuxlan kanimaˈ, chi cujquicot cˈu rumal ri Lokˈalaj Espíritu.[18] Jachin ri jeˈ cuban waˈ chupatänixic ri Cristo, cäkaj riˈ chuwäch ri Dios xukujeˈ utz quil wi cumal ri winak.[19] Katakej baˈ u banic ronojel ri cubano chi cuxlan ri kanimaˈ. Je riˈ cujcowinic cäkatoˈla kib ri jun rucˈ ri jun chic rech cˈo u chukˈab ri ka cojonic.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators