A A A A A

Dios: [Ven tal como eres]


Mateo 11:27-30
[27] Ri nu Tat u jachom pa nu kˈab ronojel ri cˈolic. Man cˈo tä jun ri kas retam u wäch ru Cˈojol ri Dios, xane xak xuwi ri ka Tat. Xukujeˈ man cˈo tä jun ri kas retam u wäch ri ka Tat, xane xak xuwi ri in, in riˈ ri u Cˈojol, xukujeˈ jachin cˈu tak chque ri cwaj quinbij wi jas ru banic ri ka Tat Dios.[28] Chixsaˈj wucˈ in, iwonojel ri ix cosinak, iwonojel ri cˈo iwekaˈn, quinya cˈu uxlanem chiwe.[29] Chicˈama ri ekbal yunt ri quinya chiwij. Chiwetamaj iwe wucˈ in rumal chi ri in cˈo nu paciencia, man quinnimarisaj tä wib. Cuxlan cˈu na ri iwanimaˈ.[30] Ri ekbal yunt ri quinya chiwij man cˈäx tä rucˈaxic. Ri ekaˈn cˈut ri quinya chiwij, man al tä riˈ.

Juan 6:63-65
[63] Ri Lokˈalaj Espíritu are ri cäyoˈw ri cˈaslemal. Ri cuerpo xak u tuquiel man cˈo tä u patän. Ri tzij cˈut ri nu bim chech alak e areˈ kas tzij ri quepe rucˈ ri Dios, xukujeˈ cäquiya cˈaslemal.[64] E cˈo cˈu jujun chech alak ri man quecojon taj, ―xcha chque. Kas cˈu retam ri Jesús petinak lok jachin tak ri man quecojon tä che, xukujeˈ jachin riˈ ri cäjachow na.[65] Xubij cˈut: Rumal riˈ nu bim chech alak chi man cˈo tä jun ri cuyaˈ cäpe wucˈ in we ta mat cäcˈam lok rumal ri nu Tat.

Mateo 11:28
Chixsaˈj wucˈ in, iwonojel ri ix cosinak, iwonojel ri cˈo iwekaˈn, quinya cˈu uxlanem chiwe.

Mateo 15:7-9
[7] ¡Xak quieb wäch alak! Kas tzij ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios chij alak aretak xutzˈibaj can we tzij riˈ ri cubij:[8] We winak riˈ xak chi qui chiˈ cäquinimarisaj nu kˈij, Man kas tä cäquijiquiba ri canimaˈ chwij,[9] ―xchaˈ. Xak lokˈ quekˈijilan chwe, xak cˈu qui takanic winak cäquiya che tijonic,

Marcos 10:13-16
[13] Ri winak xequicˈam lok ri acˈalab cho ri Jesús rech cuya ru kˈab pa qui wiˈ. Xeyaj cˈu ri winak cumal ri tijoxelab.[14] Aretak xril ri Jesús chi queyajon ri tijoxelab, xpe royowal, xubij chque: Chiya chque ri acˈalab chi quepe wucˈ, meikˈatej rumal chi ru takanic ri Dios pa qui wiˈ ri winak are quech ri e jeˈ tak waˈ, ―cächaˈ.[15] Kas tzij ri quinbij chiwe chi apachin ri man cucˈam tä riˈ ru takanic ri Dios jeˈ jas ri cuban jun alaj acˈal, man cäyiˈ tä cˈu che chi cätakan ri Dios puwiˈ, ―xcha chque.[16] Ri Jesús xeukˈaluj ri acˈalab, xuya cˈu ru kˈab pa qui wiˈ, xeutewchij.

Santiago 4:6-8
[6] Ri Dios cˈut sibalaj cujutoˈ na rucˈ ri nimalaj u tokˈob jeˈ jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Tzˈibtalic: “Ri Dios cukˈatej qui wäch ri winak ri xa cäquinimarisaj quib. Are cˈu ri man nim tä cäquil wi quib, queutoˈ na ri Areˈ, cutokˈobisaj qui wäch,” ―cächaˈ.[7] Minimarisaj baˈ iwib, xane chixniman che ri Dios. Co baˈ quixjekelok, chikˈatej u wäch ri Itzel, canimaj cˈu na bi ri areˈ chiwäch.[8] Chixkeb rucˈ ri Dios, ri Areˈ cˈut cäkeb na iwucˈ ix. Ri ix ajmaquib, chiya baˈ can u banic ri man utz taj, jeˈ ta ne ri quichˈaj ri i kˈab rumal ri tzˈil ri i chapom. Ri ix ri xak quieb cuban ri i chomanic ix, quiwaj quiban ri cäcaˈn ri winak ajuwächulew, xukujeˈ quiwaj quiban ri craj ri Dios. Rajwaxic baˈ quiban chˈajchˈoj che ri iwanimaˈ.

2 Corintios 5:17
Je cˈu riˈ ri winak ri xa jun chic rucˈ ri Cristo, jeˈ ta ne chi xil na u wäch jumul chic. Jun chi wi ru cˈaslemal. Ri ojer u cˈaslemal xsach u wäch, cämic cˈut ronojel are cˈacˈ chic.

Juan 5:24
Kas tzij quinbij chech alak chi jachin ri cutatabej ri nu tzij, cäcojon cˈu che ri Dios ri xintakow lok, curik na riˈ ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. Man cäkˈat tä cˈu tzij puwiˈ chi cäcˈäjisax u wäch rumal chi elinak chic pa ri cämical re ri ojer cˈaslemal, cˈo chic ri kas u cˈaslemal.

Romanos 12:1-2
[1] Je cˈu riˈ, kachalal, rumal chi ri Dios sibalaj quel u cˈux chke, quixinbochiˈj chi quijach iwib che ri Dios, jeˈ jas jun sipanic ri cˈaslic, ri jachom cho ri Dios, ri utz cäril wi ri Areˈ. We sipanic riˈ are waˈ ri kas kˈijilanic ri rajwaxic quiban cho ri Dios.[2] Miban chi iwe ix jas ri cäcaˈn ri winak cho ruwächulew. Xane chiqˈuexa ri i chomabal rech cuban cˈacˈ ri i cˈaslemal. Je riˈ kas quiwetamaj na jas ru rayibal ri Dios. Are cˈu waˈ ri kas utz, ri cäkaj chuwäch, xukujeˈ ri jicom cho ri Dios.

Hebreos 12:1
Rumal cˈu rech chi ri uj sutim kij cumal qˈuialaj winak ri qui kˈalajisam ri qui cojonic, kaya baˈ apan jelaˈ ri cuya latzˈ chke, xukujeˈ ri mac ri cujukˈatej. Kachajij paciencia pa ri ka binem ri cˈo na chkawäch.

Juan 5:40
Pune je riˈ, ri alak man caj tä alak cäpe alak wucˈ rech cärik alak we cˈaslemal riˈ ri man cˈo tä u qˈuisic.

Juan 6:44-45
[44] Man cˈo tä jun ri cuyaˈ cäpe wucˈ in we ta mat cäcˈam lok rumal ri nu Tat ri xintakow lok. Ri in cˈut quincˈastajisaj na chquixol ri cäminakib pa ri qˈuisbal kˈij, ―cächaˈ.[45] Cubij pa tak ri wuj ri xquitzˈibaj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ojer: “Ri Dios cuya na tijonic chque conojel,” ―cächa riˈ. Rumal riˈ conojel ri cäquitatabej ri cubij ri ka Tat, cˈo cˈu ri cäquetamaj na rucˈ, quepe na ri e areˈ wucˈ in, ―cächa chque.

Juan 7:37-39
[37] Pa ri qˈuisbal kˈij re ri nimakˈij, ri kˈij ri sibalaj nim na u banic, ri Jesús xtaqˈui akˈanok chquixol ri winak, co xchˈawic, xubij: We cˈo jun cächakiˈj u chiˈ, chpet wucˈ, chutija u joron.[38] Jeˈ jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: Jachin ri cäcojon chwe, cäqˈuiy na lok pa ranimaˈ joron ri cuya ri kas cˈaslemal, ―cächaˈ, ―xcha ri Jesús chque ri winak.[39] Ri Jesús cˈut, are tajin cächˈaw chrij ri Lokˈalaj Espíritu ri cäquicˈam na ri winak ri quecojon che ri Areˈ. Mäjaˈ cˈu cäyiˈ lok ri Lokˈalaj Espíritu rumal chi mäjaˈ cätzelej ri Jesús chilaˈ chicaj rech cänimarisax u kˈij.

Hebreos 4:14-16
[14] Katakej baˈ ri ka cojonic, rumal chi ri Jesús, ru Cˈojol ri Dios, are ka sacerdote. Are cˈu qui nimal sacerdotes waˈ ri sibalaj nim u kˈij ri xopan chuwäch ri Dios chilaˈ chicaj.[15] Ri nimalaj ka sacerdote cäcowinic quel u cˈux chke uj ri man cˈo tä ka chukˈab, rumal chi ri Areˈ xtakchiˈx che ronojel u wäch mac jas ri cäban chke uj, man xkaj tä cˈu pa mac.[16] Rumal riˈ mäkaxej baˈ kib, chujkeb chuwäch ri jeˈlalaj u tˈuyulibal ri Dios ri cutokˈobisaj qui wäch conojel. Je riˈ rech quel u cˈux chke, cutokˈobisaj ka wäch uj, cujutoˈ pa ri kˈij ri cˈo ka rajwaxic.

Apocalipsis 22:16-17
[16] In riˈ, ri Jesús, nu takom bi ri nu ángel chukˈalajisaxic ronojel waˈ chque tak ri kachalal cojonelab. Wucˈ in xel wi ri a mam David ri nim takanel, in cˈut ri rachalaxic can ri areˈ. In riˈ ri nimalaj chˈimil ri sibalaj cäjuluwic pa ru sakiribal, ―xcha ri Areˈ.[17] Ri Lokˈalaj Espíritu xukujeˈ ri rixokil ri Alaj Chij cäquibij: ¡Chixsaˈj! ―quecha riˈ. Jachin ri cätowic, chubij: ¡Chixsaˈj! ―cächa na. Jachin ri cächakiˈj u chiˈ, ri craj re ri joron, chpetok, chutija re ri joron ri cuya cˈaslemal ri xak cäsipaxic.

Juan 6:37
Conojel ri queyiˈ chwe rumal ri nu tat quepe na wucˈ in. Apachin cˈu ri quepe wucˈ man queintzelejisaj tä bic.

Apocalipsis 22:17
Ri Lokˈalaj Espíritu xukujeˈ ri rixokil ri Alaj Chij cäquibij: ¡Chixsaˈj! ―quecha riˈ. Jachin ri cätowic, chubij: ¡Chixsaˈj! ―cächa na. Jachin ri cächakiˈj u chiˈ, ri craj re ri joron, chpetok, chutija re ri joron ri cuya cˈaslemal ri xak cäsipaxic.

Apocalipsis 12:9
Xesax cˈu lok ri nimalaj itzel cumätz, ri ojer cumätz ri cäbix Itzel xukujeˈ Satanás che ru biˈ. Are cˈu waˈ ri queusub ri winak cho ronojel ruwächulew. Ri areˈ junam cucˈ ri ángeles rech ri areˈ xeqˈuiäk lok cho ruwächulew.

Filipenses 1:6
Kas wetam in chi ri Dios ri xuchap u banic we kas utzil riˈ pa ri iwanimaˈ cutakej na u banic waˈ cˈä copan na ri kˈij ri cätzelej lok ri Kajaw Jesucristo.

Apocalipsis 21:4
Ri Dios cusuˈ na ri u waˈl qui wäch. Man cˈo tä chi cˈu cämical, man cˈo tä chi okˈej, man cäkˈaxow tä chi na ri canimaˈ, man cˈo tä chi cˈu kˈaxom. Je riˈ, rumal chi ronojel ri cˈo nabe ya man cˈo tä chic, xsach cˈu u wäch waˈ, ―xchaˈ.

Hebreos 10:19-22
[19] Rumal riˈ, kachalal, mäkaxej baˈ kib. Cämic cˈut cuyaˈ cujoc pa ri Cˈolibal ri Sibalaj Lokˈ na rumal ru quiqˈuel ri Jesucristo.[20] Cäkacˈam bi ri cˈacˈ be, ri be ri cujucˈam bi pa ri cˈaslemal. Are waˈ ri xujak chkawäch aretak xjisjob ri tasbal u pam ri rachoch Dios. Are quel cubij waˈ chi rumal ru cuerpo ri Jesús cuyaˈ cujoquic.[21] Ri Jesús are nimalaj ka sacerdote ri cätakan puwiˈ ri rachoch Dios.[22] Rumal riˈ rajwaxic cujoc cho ri Dios rucˈ jicomalaj kanimaˈ ri man cˈo tä wi etzelal. Kas cˈu cujcojon che, man cuban tä quieb ka cˈux. Ri Areˈ cˈut u banom chˈajchˈoj che ri kanimaˈ rech man cäkanaˈ taj chi cˈo ka mac, chˈajom chi cˈut ri ka cuerpo rucˈ sak joron.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators