A A A A A

Iglesia: [Falsos maestros]


Lucas 6:26
Tokˈob i wäch ix aretak conojel ri winak sibalaj utz quetzijon chiwij, rumal chi jeˈ xcaˈn ri catiˈt qui mam we winak riˈ ojer chque ri xquijaluj quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.

Mateo 24:24
Quepe cˈu na winak ri cäcaˈn che quib chi e Cristo, xukujeˈ quepe na juleˈ chic ri cäcaˈn che quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Cäcaˈn na nimak tak etal, xukujeˈ nimak tak cajmabal che qui subic ri winak, xukujeˈ ne ri e chaˈtal rumal ri Dios we quecowinic.

Mateo 16:11-12
[11] ¿Jas che man quichˈob taj chi ri in man are tä tajin quinbij ri caxlan wa aretak xinbij chi quichajij iwib chuwäch ri qui chˈamil ri tataˈib fariseos xukujeˈ ri tataˈib saduceos? ―xcha ri Jesús chque.[12] Te cˈu riˈ ri tijoxelab xquichˈobo chi ri Jesús man are tä xubij chque chi cäquichajij quib chuwäch ri chˈäm re caxlan wa, xane chuwäch ri qui tijonic ri tataˈib fariseos xukujeˈ ri tataˈib saduceos.

2 Timoteo 4:3-4
[3] Chabana waˈ rumal chi cäpe na ri kˈij aretak ri winak man cäcaj tä chic cäquita ri utzalaj tijonic ri man cˈo tä etzelal chupam, xane quequitzucuj na qˈuia achijab ri quetijox cumal. We achijab riˈ cäquiya na tijonic ri utz cäquita ri winak, xa jas ri cäkaj chquiwäch, jas u beyal ri qui rayinic.[4] Cäquiya cˈu na can ri kas tzij. Are cäquitzucuj na u tatabexic ri qui tzij ri achijab ri xak quepucanic.

2 Timoteo 4:3-4
[3] Chabana waˈ rumal chi cäpe na ri kˈij aretak ri winak man cäcaj tä chic cäquita ri utzalaj tijonic ri man cˈo tä etzelal chupam, xane quequitzucuj na qˈuia achijab ri quetijox cumal. We achijab riˈ cäquiya na tijonic ri utz cäquita ri winak, xa jas ri cäkaj chquiwäch, jas u beyal ri qui rayinic.[4] Cäquiya cˈu na can ri kas tzij. Are cäquitzucuj na u tatabexic ri qui tzij ri achijab ri xak quepucanic.

Hechos 20:28-30
[28] Chajij baˈ ib alak, chechajij cˈu alak ri kachalal cojonelab. Cojom cˈu alak che cˈamal tak qui be rech quechajij alak conojel ri kachalal ri e cojoninak che ri Kajaw Jesús. Xcäm cˈu ri Areˈ cho ri cruz, xuya cˈu ru quiqˈuel rech cäquirik ru tobanic ri Dios.[29] Wetam cˈut chi aretak in elinak chi bi ucˈ alak, quepe na achijab ri cäcaˈn na cˈäx chque ri kachalal cojonelab, jeˈ ta ne e cˈaˈnalaj tak utiw waˈ ri quequitij tak ri chij.[30] Quecˈoji cˈu na jujun achijab, banal tak tzij, xol alak, ri quequitijoj ri winak che ri man kas tzij taj chuqˈuexwäch ri kas tzij rech quebeˈ ri cojonelab cucˈ.

2 Pedro 3:14-18
[14] Je cˈu riˈ, lokˈalaj tak kachalal, ri ix ri tajin quiweyej chi ronojel waˈ cäbantaj na, chicojo baˈ i chukˈab rech cˈo utzil chixol ix rucˈ ri Dios, chˈajchˈoj ri iwanimaˈ, man cˈo tä cˈu i mac cho ri Dios aretak copan ri kˈij.[15] Chichˈobo baˈ chi ri Dios u chajim paciencia kucˈ xa rumal chi craj chi konojel cäkarik na ru tobanic ri Areˈ. Jeˈ xukujeˈ ri lokˈalaj kachalal Pablo u tzˈibam bi waˈ chiwe rucˈ ri noˈj ri yoˈm che rumal ri Dios.[16] Pa conojel tak ri wuj ri u tzˈibam are tzijoninak chrij ronojel waˈ ri nu bim chiwe. Kas tzij chi e cˈo jujun chque ru tzij ri cˈäx qui chˈobic. Are cˈu ri winak ri man cˈo tä quetam, xukujeˈ ri cojonelab ri xa quieb canimaˈ quecojonic, e areˈ cäquijechbaˈ ri cäquibij we wuj riˈ, junam jas ri cäcaˈn che ri niqˈuiaj chic re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic. Aretak jeˈ cäcaˈn waˈ, xa cˈäx tajin cäquicˈam lok pa qui wiˈ, cäsach cˈu na qui wäch.[17] Are cˈu ri ix, lokˈalaj tak kachalal, rumal chi iwetam chi ronojel waˈ, chichajij baˈ iwib. Mixchˈactaj ne rumal ri qui subunic ri banal tak etzelal, miya cˈu can ri kas tzij ri i takem, ri ix cojoninak wi, jeˈ ta ne chi quixtzak bi pa jun siwan.[18] Xane are kas chiwetamaj na u wäch ri Kajaw Jesucristo, ri Toˈl Ke, cäcˈoji cˈu na i chukˈab rumal ri nimalaj u tokˈob ru yoˈm chiwe. ¡Chnimarisax ta baˈ u kˈij ri Areˈ cämic xukujeˈ pa tak ri kˈij ri junab ri quepe na, ri man cˈo tä qui qˈuisic! Amén.

1 Juan 4:1-6
[1] Lokˈalaj tak kachalal, micoj ri qui tzij conojel ri winak ri cäquibij chi ri espíritu ri cˈo cucˈ yoˈm chque rumal ri Dios, xane chiwila na we ri espíritu ri cˈo cucˈ kas rech ri Dios o man rech taj. Je riˈ, rumal chi tajin queqˈuiar cho ruwächulew ri banal tak tzij ri cäquibij chi kas e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios.[2] Are cˈu waˈ quiwetamabej re jachin ri kas tzij cˈo ri Espíritu rech ri Dios rucˈ. Jachin ri cucojo, xukujeˈ ri cukˈalajisaj chi ri Jesucristo kas tzij xpe waral cho ruwächulew chwinakil, are riˈ ri cˈo ri Espíritu rech ri Dios rucˈ.[3] Jachin cˈu ri man cäcojon taj, man cukˈalajisaj tä cˈut chi kas tzij xpe ri Jesús waral cho we uwächulew chwinakil, man are tä ri Espíritu rech ri Dios ri cˈo rucˈ ri winak riˈ, xane are ri espíritu ri cuban u cˈulel che ri Cristo. I tom cˈut chi cäpe na waˈ we espíritu riˈ, cˈo chi cˈu cämic cho ruwächulew.[4] Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, ri ix, ix rech ri Dios. Ix chˈacaninak cˈu pa qui wiˈ we winak riˈ ri xak e banal tak tzij rumal chi ri Lokˈalaj Espíritu ri cˈo pa ri iwanimaˈ cˈo na u chukˈab chuwäch ri espíritu ri cˈo pa canimaˈ ri winak ajuwächulew.[5] We winak riˈ e ajuwächulew, rumal cˈu riˈ xuwi cäquitzijoj ri qui chomanic ri winak ajuwächulew. Ri winak cˈut ajuwächulew utz cäquita ri cäquibij.[6] Ri uj, uj rech ri Dios. Apachique winak ri kas retam u wäch ri Dios cuta riˈ ri ka tzij. Jachin cˈu ri man rech tä ri Dios man cuta tä riˈ. Je riˈ cujcowinic cäketamaj jachin ri cˈo ri Espíritu pa ranimaˈ ri cubij ri Kas Tzij, cäketamaj cˈut jachin ri cˈo ri espíritu pa ranimaˈ ri cuban subunic.

Mateo 7:15-20
[15] Chichajij iwib chquiwäch ri achijab ri xak e banal tak tzij, ri cäcaˈn che quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. E are cˈu waˈ quepe iwucˈ, sibalaj utz quepetic jeˈ ta ne chij ri quij, are cˈu chquipam e jikˈab tak utiw.[16] Ri ix quichˈob na jachin tak waˈ rumal ri cäcaˈno. Jeˈ jas jun cheˈ cächˈobtaj u wäch rumal ru wächinic. ¿A cˈo lo jumul ri quetam uvas chrij ri qˈuix? ¿A quetam lo higos chrij ri tzäcäm? ¡Man jeˈ taj![17] Je cˈu riˈ ronojel utzalaj cheˈ utz ri u wäch ri cuyaˈ. Are cˈu ri cheˈ ri man utz taj, man utz tä ru wäch ri cuyaˈ.[18] Ri utzalaj cheˈ man cäcowin taj cuya ru wäch ri man utz taj. Ri cheˈ ri man utz taj man cäcowin taj cuya utzalaj u wäch riˈ.[19] Ronojel cheˈ ri man cuya tä utzalaj u wäch, cätˈakix na, cäqˈuiäk na riˈ pa ri kˈakˈ.[20] Je wa riˈ ri ix kas quichˈob na jas qui banic ri winak rumal ri cäcaˈno, ―xcha chque.

2 Pedro 1:12-21
[12] Rumal cˈu riˈ quintakej na u naˈtaxic chiwe ronojel waˈ, ri ya nu bim chic, pune ta ne ri ix iwetam chi waˈ, kas cˈu tajin quitakej ri kas tzij ri cˈutum chiwäch.[13] Ri in quinchomaj chi takal chwe chi quinwalijisaj ri iwanimaˈ rucˈ we pixbenic riˈ ri quinnaˈtaj chiwe chuwek cäbij ri in cˈasal na.[14] Wetam cˈut chi xa jubikˈ craj chi quincämic, jeˈ jas ri cˈutum chnuwäch rumal ri Kajaw Jesucristo.[15] Sibalaj cˈut quincoj na nu chukˈab rech aretak in cäminak chic, cˈo ri cäcˈoji na can iwucˈ ri cänaˈtan na chiwe ronojel waˈ we tzij riˈ.[16] Man xak tä cˈu molom tak tzij re subunic ri pa qui jolom winak quepe wi ri ka tzijom chiwe chucˈutic chi kas tzij cäpe chi na jumul ri Kajaw Jesucristo rucˈ nimalaj u chukˈab. ¡Are ri uj, uj riˈ ri xujilowic! Are rucˈ ri ka wakˈäch uj ri xkil ri Kajaw Jesús chi sibalaj jeˈl ri Areˈ, sibalaj nim u kˈij.[17] Ri uj, uj cˈo jelaˈ rucˈ ri Areˈ aretak xnimarisax u kˈij rumal ri Dios ka Tat, aretak ri Dios xuya u kˈij, xchˈaw lok chicaj, xubij: “¡Are lokˈalaj nu Cˈojol waˈ! Sibalaj cäquicot ri wanimaˈ rumal,” ―xcha ri Jun ri sibalaj nim u kˈij.[18] Ri uj, uj riˈ kas xkata ri Jun ri xchˈaw lok chicaj aretak junam uj cˈo rucˈ ri Kajaw Jesús puwiˈ ri lokˈalaj juyub.[19] Xukujeˈ ri qui tzij ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri xquitzˈibaj can ojer cˈo can kucˈ uj. We tzij riˈ man cäqˈuextaj taj. Sibalaj utz we quixoc il chutatabexic we tzij riˈ, rumal chi are jeˈ jas jun chäj, jun candela ri cätununic, ri cäjuluw jawijeˈ ri sibalaj kˈekum wi cˈä cäsakir na, quel cˈu na lok ri nimalaj chˈimil re ri u sakiribal ri cätunun na chiwäch. Ri u kˈalajisaxic ri Kajaw Jesús pa ri iwanimaˈ are jeˈ jas ri cuban ri nimalaj chˈimil riˈ.[20] Rajwaxic cˈut quiwetamaj chi man cˈo tä jun tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic ri cäcowin jun winak xak pa re wi cukˈalajisaj ri quel cubij.[21] Je riˈ, rumal chi ri xekˈalajisan ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer man xquibij taj xak jas ri xcaj ri e areˈ. Xane ri Dios xyoˈw ri tzij, ri chomanic chque rumal rech chi xquijach quib pu kˈab ri Areˈ. Are cˈu ri Lokˈalaj Espíritu xtakan pa canimaˈ, xucˈam qui be.

Tito 1:6-16
[6] We jun craj coc che cˈamal qui be ri cojonelab, tzrajwaxic riˈ chi man cäriktaj tä etzelal chrij, xukujeˈ chi xa jun ri rixokil cˈolic. Rajwaxic chi conojel ri ralcˈual e cojonelab, queniman chque ri quetakan pa qui wiˈ, xukujeˈ man cˈo tä tzij cäbix chquij chi kas tzij cˈo ri man utz taj ri cäcaˈno.[7] Apachin jun ri coc che obispo, tzrajwaxic wi chi jicom ru cˈaslemal, man cˈo tä etzelal cubano, rumal chi yoˈm pu kˈab ri rilic, xukujeˈ ru banic ri cätakan wi ri Dios. Munimarisaj rib, muban cˈaˈnal, mäkˈabaric, man cutzucuj tä u banic chˈoj, man curayij tä cˈu u chˈaquic puak ri qˈuixbal u cˈamic.[8] Xane rajwaxic chi cächˈawic, utz cuban che qui cˈulaxic ri winak ri queopan rucˈ, amakˈel curayij u banic utzil. Xukujeˈ rajwaxic chi utz u chomanic, jicom ri ranimaˈ, xukujeˈ utz u cˈaslemal cho ri Dios. Rajwaxic chi cuchajij paciencia, man cuban taj xa jas ri craj ri areˈ.[9] Rajwaxic chi kas jicom ranimaˈ ri areˈ chrij ru Lokˈ Pixab ri Dios junam jas ri cˈutum chuwäch, rech ri areˈ cäcowinic cuwalijisaj ri canimaˈ ri kachalal, queupixbaj rucˈ ri utzalaj tijonic ri man cˈo tä etzelal chupam, xukujeˈ rajwaxic cänaˈw chucˈutic chi are ri kas tzij ri tajin cucˈut chquiwäch ri winak ri xa quecˈulelanic.[10] Je waˈ quinbij rumal chi e qˈuia ri man queniman taj, más cˈu na chquixol ri cojonelab aj Israel, ri quetokˈin che qui banic jastak ri man cˈo tä qui patän. Qˈuia ri cäquibij, quesubtaj cˈu ri winak cumal.[11] We winak riˈ rajwaxic cätzˈapix u pa qui chiˈ rumal chi tajin quequituquij ri ka nan ka tat cachiˈl ri calcˈual rucˈ tijonic ri man takal taj. Xa cäcaˈn waˈ rech cäquichˈac puak ri qˈuixbal u cˈamic.[12] Cˈo jun chque ri winak aj Creta, jun achi ri cäbix che chi are kˈalajisanel, ri xubij chquij ru winakil aj Creta: “Ri e areˈ xak cäcaˈn tzij, e itzel tak winak, e jikˈab, xukujeˈ e sakˈorib,” ―xcha riˈ.[13] Ri xubij ri achi riˈ are ri kas tzij. Rumal waˈ rajwaxic chi co queapixbaj, cheayajaˈ rech kas tzij quecojonic, jicom ri canimaˈ,[14] rech man cäquicoj tä ri qui pucanic ri winak aj Israel ri xak pa qui jolom quepe wi, xukujeˈ rech man queniman tä che ri qui takanic ri winak ri qui yoˈm can ri kas tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios.[15] Kas utz ronojel chque ri winak ri cäquichomaj xak xuwi ri utzil. Are cˈu ri winak ri man utz tä ri cäquichomaj, ri man e cojonelab taj, man cˈo tä jubikˈ ri kas utz chque ri e areˈ. Rumal chi man utz tä ri cäquichomaj, man utz tä cˈu ri cäquinaˈ pa canimaˈ.[16] We winak riˈ cäquibij chi cˈo nimalaj quetambal chrij ri Dios. Are cˈu rumal ri qui cˈaslemal, xukujeˈ ronojel ri cäcaˈno, kˈalaj chi man cäquibij tä ri kas tzij. Etzeltajinak ri qui cˈaslemal chuwäch ri Dios. Man e nimanelab taj, man quecowin tä cˈut cäcaˈn ri utzil.

2 Pedro 2:1-22
[1] Xecˈoji cˈu banal tak tzij chquixol ri winak aj Israel ojer ri xquibij chi kas e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Xukujeˈ quecˈoji na winak ri e banal tak tzij chixol ix ri cäquicˈut na ri man kas tzij taj. Ri e areˈ chcˈuyal quequitijoj na ri winak che ri xak qui chomanic ri e areˈ ri man kas tzij taj. Xa cˈu cäsachisax qui wäch ri winak rumal waˈ we tijonic riˈ. Je riˈ, rumal chi ri e areˈ man quecojon tä che ri Kajaw Jesús ri xcäm cho ri cruz che qui toˈic. Rumal waˈ xak teˈtalic cäpe na cˈäx pa qui wiˈ, cäsach cˈu na qui wäch.[2] Pune ta ne je riˈ, e qˈuia ri cäquitakej u banic ri cäcaˈn ri e areˈ pa ri itzelalaj qui cˈaslemal ri sibalaj man utz tä u banic. Rumal cˈu quech ri e areˈ ri winak cäquibij na ri äwas u bixic chrij ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, ri kas be ri copan rucˈ ri Dios.[3] Xa rumal ru rayixic qˈuia u wäch jastak, ri banal tak tzij riˈ quixquisub na rucˈ tijonic ri man kas tzij taj che resaxic ri cˈo iwucˈ. Kas yaˈtalic chi cäsach na qui wäch we winak riˈ ri ojer cˈut kˈatom lok tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax na qui wäch.[4] Ri Dios man xusach tä qui mac ri ángeles ri xemacunic, xane xeuqˈuiäk bi pa ri jul jawijeˈ cäcˈäjisax wi qui wäch. Chilaˈ cˈut e tzˈaptal wi cämic pa ri kˈekum. Sibalaj utz u banom che quichapic, cˈä copan na ri nimalaj kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.[5] Ri Dios man xusach tä qui mac ri winak ri xecˈoji can ojer cho we uwächulew, xane xutak lok ri nimalaj kˈekal jäb pa qui wiˈ ri banal tak etzelal riˈ. Xuwi xutoˈ can ri ka mam Noé ri xutzijoj chi rajwaxic chi ri winak cäcaˈn jicom che ri qui cˈaslemal cho ri Dios. Xuwi ri areˈ rachiˈl wukub winak chic xetoˈ rumal ri Dios rech man quecäm taj.[6] Ri Dios xukujeˈ xukˈat tzij chi cäcˈäjisax qui wäch ri winak ri e cˈo pa tak ri tinimit Sodoma, ri tinimit Gomorra. Xusach qui wäch we tinimit riˈ rucˈ ri kˈakˈ cˈä xechajir na. Waˈ we xbantajic riˈ are jun cˈutbal chquiwäch conojel ri itzel tak winak ri cˈä teˈ xepetic, xukujeˈ chquiwäch ri quecˈoji na chi kas tzij cäpe na ri kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.[7] Xutoˈ cˈu can ri ka mam Lot, jun utzalaj tataˈ waˈ ri sibalaj xbisonic rumal ri tajin cäcaˈn ri itzel tak winak pa ri itzelalaj qui cˈaslemal.[8] We utzalaj tataˈ riˈ ri xcˈoji chquixol ri itzelalaj tak winak sibalaj xbisonic. Ronojel kˈij cˈut xunaˈ cˈäx pa ri ranimaˈ rumal ri etzelal ri xuto, ri xukujeˈ xrilo chi tajin cäcaˈn ri winak.[9] Ri Kajaw Dios retam jas cuban che qui toˈic ri winak ri qui jachom quib pu kˈab ri Areˈ. Queutoˈ cho ri cˈäx ri cäquirik na pa ri qui cˈaslemal, xukujeˈ aretak quetakchiˈx che mac. Are cˈu ri itzel tak winak xa e u cˈolom apanok, cucˈäjisaj cˈu na qui wäch pa ri kˈij ri cäpe na aretak cäkˈat tzij pa qui wiˈ.[10] Ri Dios sibalaj cucˈäjisaj cˈu na qui wäch ri winak ri xa cäquitakej u banic ri qui rayibal ri sibalaj man utz taj, ri xa cäquetzˈbej u wäch ri Areˈ, cäquetzelaj cˈu u wäch ru Pixab. We winak riˈ man cäquixej tä quib cho ri Dios. Man queniman taj, xane xa cäquinimarisaj quib. Man cäquixej tä cˈu quib chubixic ri äwas u bixic chquij ri kas nimak qui kˈij ri cˈo takanic pa qui kˈab.[11] Ri ángeles ri cˈo na qui chukˈab chquiwäch we itzel tak winak riˈ, ri xukujeˈ cˈo takanic pa qui kˈab, man cˈo tä ne jun chque ri e areˈ ri cäquicochˈo cäquibij cˈäx tak tzij cho ri Kajaw Dios chquij ri nimak qui kˈij chukˈatic tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax na qui wäch.[12] Are cˈu we achijab riˈ cäquibij tzij ri äwas u bixic chrij ri man cäquichˈob taj. E jeˈ ta ne awaj aj pa tak juyub, rumal chi man cˈo tä qui chomabal. Chapic quij we awaj riˈ, cämisaxic quij, are cˈu waˈ qui patän e cˈolic. Jeˈ cˈu u sachic na qui wäch we itzel tak winak riˈ junam jas ri awaj.[13] Cäquirik na cˈäx, tojbal re ri cˈäx ri qui banom chque niqˈuiaj winak chic. Quequicot ri e areˈ aretak quecowinic cäcaˈn ri itzelalaj tak qui rayibal chquiwäch conojel winak. We winak riˈ xak e esal tak qˈuixbal chixol pa tak ri i nimakˈij aretak quewiˈ iwucˈ rumal ri cäcaˈno ri cäkaj chquiwäch. Quequicot cˈu na chubanic ri itzel tak qui rayibal ri xa quesubtaj ri winak rumal.[14] Amakˈel aretak cäquil jun ixok, cäquirayij u wäch. Man quecos tä chubanic ri mac. Quequisub ri winak ri man kas tä qui jiquibam ri canimaˈ chrij ri Dios, xukujeˈ cˈamaninak chque ru rayixic qˈuia u wäch jastak. E winak waˈ ri kˈatom tzij pa qui wiˈ rumal ri Dios chi cäcˈäjisax na qui wäch.[15] E sachinak rumal chi qui yoˈm can ri kas be ri jicom. Xukujeˈ, xak rech cäquirik puak, cäcaˈn ri etzelal jeˈ jas ri xuban ri tat Balaam ru cˈojol ri tat Beor ojer.[16] Jun bur cˈut ri man cächˈaw taj xyajow ri tat Balaam rumal ri mac ri tajin cubano. Xchˈaw cˈu ri bur jas ri cächˈaw jun winak, xukˈatej u wäch ri conil ri craj cuban ri tat Balaam ri jeˈ ta ne chˈujarinak chic.[17] We achijab riˈ e junam rucˈ jun cˈuaˈ ri ya chakiˈj chic, man cˈo tä joron chupam, xukujeˈ e junam cucˈ ri sutzˈ ri quecˈam bi jawijeˈ chiˈ rumal ri quiäkikˈ. Kˈatom cˈu tzij pa qui wiˈ rumal ri Dios chi quebeˈ na pa ri kas kˈekum ri man coc tä wi jubikˈ ri sakil, jawijeˈ ri man cˈo tä chi quelic wi lok.[18] Je riˈ, rumal chi rucˈ nimal cäquibij tak tzij ri man cˈo tä qui patän. Rucˈ ru banic ri itzel tak qui rayinic, ri etzelal ri cäcaˈn pa ri qui cˈaslemal, cäquicoj qui cˈux ri winak. Quequisub na ri winak ri kas qui tasom chi quib chquij ri niqˈuiaj winak ri e sachinak.[19] Cäquibij chque ri winak chi cuyaˈ cäcaˈn xa jas ri cäcaj cäcaˈno, man rajwaxic tä cˈut queniman chic che ri Pixab. Jeˈ cäquibij pune ta ne ri e areˈ tajin queniman chque ri itzel tak qui rayinic ri cätakan pa canimaˈ. Ri e areˈ cˈut, jeˈ ta ne e cojom che patäninelab. Apachique ri chˈacaninak puwiˈ jun winak, waˈ we winak riˈ are patänil re ri chˈacaninak puwiˈ.[20] Ri winak ri xquitoˈ quib, ri ya e elinak chic chupam ri etzelal re ri uwächulew rumal ri retamaxic u wäch ri Kajaw Jesucristo ri Toˈl Ke, ri xquetamaj u wäch pa canimaˈ, te cˈu riˈ quetzelej chi chupam ri etzelal, quechˈactaj cˈu rumal, ri qˈuisbal re ri qui cˈaslemal we winak riˈ sibalaj cˈäx na chuwäch ri nabe.[21] Are cˈu utz na chque we ta mat xquetamaj jas ri kas u beyal ri cäjicomataj ri canimaˈ ri winak cho ri Dios chuwäch ri caˈnom ri e areˈ cämic. Are laˈ chi xquetamaj ri kas be, te cˈu riˈ xetzelej chi jumul chquij. Xquitas cˈu quib chrij ri Lokˈalaj Tzij, ru Lokˈ Pixab ri Dios ri yoˈm chque.[22] Jeˈ xbantaj pa ri qui cˈaslemal ri kas tzij ri cäbixic: “Ri tzˈiˈ cätzelej chutijic ri cuxabaj. Are cˈu ri ak ri chˈajtajinak chic, cuwolkotij rib jumul chic pa ri xokˈol,” ―cächa riˈ.

Mateo 23:1-29
[1] Ri Jesús xubij chque ri winak xukujeˈ chque ru tijoxelab:[2] Ri tijonelab re ri Pixab, xukujeˈ ri tataˈib fariseos cˈo takanic pa qui kˈab chukˈalajisaxic ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés.[3] Cheinimaj baˈ, chibana cˈu ronojel ri cäquibij chiwe. Xuwi cˈu miban iwe jas ri cäcaˈn ri e areˈ, rumal chi jun wi ri cäquibij, jun chi cˈu wi ri cäcaˈno.[4] Ri takanic ri cäquiya are jeˈ jas jun ekaˈn ri sibalaj al, ri man cˈo tä jun cuchˈij ri raˈlal. Cäcaj cˈut chi cäquinimaj ri winak. Ri e areˈ cˈut man cˈo tä jubikˈ cäcaˈn che qui toˈic.[5] Ronojel ri cäcaˈno xak rech quilitaj cumal ri winak. Cäkaj chquiwäch cäquinacˈ paj tak tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios cho ru crucil ri qui palaj xukujeˈ che ri qui kˈab ri tzˈibtal cho rabaraˈk tak wuj. Xukujeˈ cäkaj chquiwäch cäquicoj charchaˈk tak atzˈiak ri cˈo retzˈbalil nimak na chuwäch ri que ri winak.[6] Are cäquitzucuj ri tˈuyulibal ri nim queˈil wi na pa tak ri ulaˈnem, xukujeˈ ri tˈuyulibal ri nimak qui banic pa tak ri rachoch Dios.[7] Cäcaj chi sibalaj utz qui chˈabexic cäban cumal ri winak pa tak ri be, xukujeˈ chi cäbix ajtij chque.[8] Are cˈu ri ix mibano chi ri winak cäquibij ajtij chiwe. Iwonojel ri ix, iwachalal iwib, xa cˈu jun ri Iwajtij cˈolic, are ri Cristo.[9] Miban i tat che jun winak cho ruwächulew, xa cˈu jun ri i Tat, are ri cˈo chilaˈ chicaj.[10] Miban che iwib chquiwäch ri winak chi ix cˈamal tak qui be, xuwi cˈu ri Cristo are Cˈamal i Be.[11] Jachin ri queupatänij conojel, are waˈ ri nim na u banic chixol.[12] Jachin ri nim cuban che rib man nim tä quil wi na. Jachin cˈu ri man nim tä cuban che rib are riˈ nim quil wi na.[13] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Quekˈatej alak ri winak rech man queboc tä chquixol ri winak ri cätakan ri Dios pa qui wiˈ. Xak quekˈatej alak ri cäcaj queboquic, man coc tä cˈu alak xukujeˈ.[14] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Cätokij alak ri cachoch ri malcaˈnib tak ixokib, te riˈ cäyuk alak u tzaˈm ri tzij alak aretak cäban alak orar, rech man kˈalaj tä ri etzelal ri cäban alak. Rumal riˈ nim na ri cˈäjisabal wäch alak aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ ri winak.[15] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäwacat alak cho ronojel ruwächulew, cäkˈax alak chˈäkäp che tak ri mar chuchˈaquic jun winak rucˈ ri tijonic alak. Aretak cˈut cäcowin alak chuchˈaquic, cäban alak che chi takalic queˈ pa ri kˈakˈ nabe chuwäch alak.[16] ¡Cˈäx ech alak, ri alak moyab cˈamal tak be! Ri alak cäbij alak: “We jun winak cucoj ru biˈ ri nimalaj rachoch Dios pa ru tzij aretak cuban juramento, man kas rajwaxic tä riˈ cubano jas ri xuchiˈj u banic. Are cˈu we cucoj pa ru tzij ri kˈän puak ri cojom che ri nimalaj rachoch Dios, rajwaxic wi riˈ cubano jas ri xuchiˈj,” ―cächa alak.[17] ¡Xak alak con, xak alak moyab! ¿Jachique nim na u banic: ri kˈän puak o ri nimalaj rachoch Dios ri cuban nim u banic che ri kˈän puak?[18] Xukujeˈ cäbij alak: “We jun winak cucoj ri taˈbal tokˈob pa ru tzij aretak cuban juramento, man kas rajwaxic tä riˈ cubano jas ri xuchiˈj u banic. We cˈu are cucoj ri sipanic ri cˈo puwiˈ ri taˈbal tokˈob pa ru tzij, rajwaxic riˈ cubano jas ri xuchiˈj,” ―cächa alak.[19] ¡Xak alak con, xak alak moyab! ¿Jachique ri nim na u banic: ri sipanic o ri taˈbal tokˈob ri cuban sibalaj lokˈ che ri sipanic?[20] Jachin ri cucoj ri taˈbal tokˈob pa ru tzij, man xuwi tä ri taˈbal tokˈob riˈ cucoj pa ru tzij, xane ronojel ri cˈo puwiˈ ri taˈbal tokˈob.[21] Jachin ri cucoj ri nimalaj rachoch Dios pa ru tzij man xuwi tä ri nimalaj rachoch Dios riˈ cucoj pa ru tzij, xane xukujeˈ ri Dios ri cˈo chilaˈ.[22] Xukujeˈ jachin ri cucoj ri caj pa ri u tzij aretak cuban juramento, man xuwi tä cucoj ri jeˈlalaj u tˈuyulibal ri Dios pa ru tzij, xane xukujeˈ ri Dios ri tˈuyul puwiˈ.[23] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäya alak che ri Dios ru lajujil ri kˈebun, ri anís, ri comino, yoˈm cˈu can alak u banic ri tijonic ri nim u banic ri cˈo pa ri Pixab. Man cäban tä alak ri jicomal, man cätokˈobisaj tä alak qui wäch niqˈuiaj winak chic, man kas tä cäcojon alak che ri Dios. Are waˈ ri rajwaxic cäban alak, man cäya tä cˈu can alak u banic ri niqˈuiaj chic.[24] ¡Ri alak, xak alak moyab cˈamal tak be! Cäban ech alak jas cuban jun achi, man craj taj cubikˈ bi jun amalo. Jeˈ ta ne chi cäbikˈ bi alak jun awaj camello.[25] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Utz cäban alak chquiwäch ri winak xak rech utz quil wi alak cumal. Kas tzij cˈut quelakˈan alak, cärayij alak ri quech niqˈuiaj winak chic. Jeˈ ri banic alak jas ri lak ri xuwi chˈajtal ri rij, are cˈu ru pam tzˈil na.[26] Alak moyab tak fariseos. Are rajwaxic nabe cächˈaj ru pam ri vaso xukujeˈ ri plato, te cˈu riˈ cächˈaj ri rij.[27] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Junam alak cucˈ ri mukubal que tak ri cäminakib ri tzˈajom ri rij che chun. Rumal riˈ sibalaj jeˈl quelic. Are cˈu ru pam nojinak che qui bakil tak cäminakib, xukujeˈ nojinak che ronojel chulaj tzˈilol.[28] Je riˈ ri alak. Utz quel alak chquiwäch ri winak. Are cˈu ri animaˈ alak sibalaj man utz taj, xak cˈu quieb u wäch ri cäban alak.[29] ¡Cˈäx ech alak, tijonelab re ri Pixab xukujeˈ ri alak tataˈib fariseos! ¡Xak quieb wäch alak! Ri alak cäban alak qui banic ri mukubal quech ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. Cäwik alak ri mukubal quech ri winak ri utz xcaˈno.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators