A A A A A

Iglesia: [Nacimiento de jesus]


Mateo 1:18-23
[18] Are je waˈ xbantajic aretak xil u wäch ri alaj a Jesús: Ri kˈapoj al María ru nan u yoˈm chi u tzij che cˈulanem rucˈ ri a José. Mäjaˈ cˈu quecˈuliˈc aretak ri al María xcanaj yawab winak rumal ru chukˈab ri Lokˈalaj Espíritu.[19] Ri a José cˈut ri rachajil are jun achi ri jicom ranimaˈ cho ri Dios, man craj tä cˈut cäresaj u qˈuixbal ri al María chquiwäch ri winak. Rumal riˈ xuchomaj u yaˈic canok xak chi cˈuyal.[20] Aretak jeˈ tajin cuchomaj waˈ, xpe jun ángel ri takom lok rumal ri Dios ri xucˈut rib chuwäch ri a José pa ri u waram, xubij che: A José, at baˈ at rachalaxic ri tat David. Maxej awib chucˈamic ri al María che awixokil, rumal chi ri ral ri quil na u wäch, are rech ri Lokˈalaj Espíritu waˈ.[21] Ri areˈ cäcˈoji na jun ral ala, cacoj cˈu na JESÚS che u biˈ. (Ri “Jesús” quel cubij “Toˈl Ke”.) Jeˈ u biˈ waˈ rumal chi queutoˈ na ru winakil, queresaj na pa ri qui mac, ―xcha ri ángel.[22] Ronojel waˈ xbantajic rech kas jeˈ quel wi jas ru bim ri Kajaw Dios rumal ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri cubij:[23] Ri kˈapoj ali cäcanaj na can yawab winak, cäril cˈu na u wäch jun ral ala ri cäbix na Emanuel che,

Lucas 2:7-21
[7] Xril cˈu u wäch ru nabeal, jun ala. Xucoj atzˈiak rech nuˈch acˈal che. Xukˈoyoba pa jun echaˈbal rumal chi man cˈo tä chi jawijeˈ ri quecˈoji wi pa ri mesón.[8] E cˈo cˈu ajyukˈab pa tak ri juyub chunakaj ri tinimit Belén ri quequiwaraj ri cawaj chilaˈ.[9] Xak teˈtalic cˈut jun ángel takom lok rumal ri Kajaw Dios xtaqˈui chquiwäch. Xjuluw cˈu ri jeˈlalaj u juluwem ri Dios pa qui wiˈ. Sibalaj cˈu xquixej quib ri ajyukˈab.[10] Xubij cˈu ri ángel chque: Mixej iwib, ―cächaˈ. Kas tzij quinbij na jun utzalaj tzij chiwe. Ri u patän waˈ we utzalaj tzij riˈ are chi cuya nimalaj quicotemal chque conojel winak.[11] Are quinbij chiwe chi cämic riˈ xil u wäch jun Toˈl Iwe pa ru tinimit ri mam David. Are Cristo waˈ ri Kajaw, ―cächaˈ.[12] Are cˈu retal waˈ chiwe: Quirik na jun alaj neˈ, cojom cˈu atzˈiak rech nuˈch acˈal chrij, kˈoyobam pa jun echaˈbal, ―xcha chque.[13] Xak teˈtalic cˈut e cˈo chic rucˈ ri ángel qˈuialaj tak ángeles ajchicaj. Cäquinimarisaj cˈu u kˈij ri Dios, cäquibij:[14] ¡Kanimarisaj baˈ u kˈij ri Dios ri cˈo chicaj! ¡Chuxlan na canimaˈ ri winak cho ruwächulew, e are cˈu winak waˈ ri utz queril wi ri Dios![15] ―xecha ri ángeles. Te cˈu riˈ aretak xebeˈ ri ángeles chicaj, ri ajyukˈab xquitzijobela quib, xquibij: Joˈ pa Belén, ―quechaˈ. Jekila na we xcˈulmatajic riˈ ri u tzijom ri Kajaw Dios chke, ―xecha riˈ.[16] Aninak xebeˈc. Xequirika cˈu ri nan María, ri tat José rucˈ ri alaj neˈ. Kˈoyobam cˈu ri neˈ pa jun echaˈbal.[17] Aretak xquilo, xquitzijoj ri xubij ri ángel chque chrij ri acˈal.[18] Xquicajmaj cˈu waˈ conojel ri winak ri xetow ri qui tzij ri ajyukˈab.[19] Are cˈu ri nan María xak xucˈol conojel we tzij riˈ pa ranimaˈ, xchoman cˈu chquij.[20] Xetzelej cˈu bic ri ajyukˈab, tajin cäquiya u kˈij, cäquinimarisaj cˈu u kˈij ri Dios rumal ri xbix chque, xukujeˈ rumal chi xquilo chi kas jeˈ jas ri xutzijoj ri ángel chque.[21] Chuwajxak kˈij cˈut, xquicoj ri retal ri ojer trato che ru cuerpo ri acˈal, xquicoj cˈu Jesús che ru biˈ. Are u biˈ waˈ ri xucoj can ri ángel aretak mäjok calcˈualax chucˈux ri kˈapoj al María.

Mateo 2:1-12
[1] Ri alaj a Jesús xil u wäch pa ri tinimit Belén, ri cˈo pa Judea. Are chiˈ cˈo ri tat Herodes che nim takanel puwiˈ ronojel ri Judea. Xeopan cˈu jujun achijab ajnoˈjab pa ri tinimit Jerusalén, jelaˈ cˈu quepe pa relbal kˈij.[2] Xquitaˈ cˈu u tzijol chilaˈ, xquibij: ¿Jawijeˈ cäriktaj wi ri nim takanel ri cätakan na pa qui wiˈ ri winak aj Israel ri cˈä teˈ xil u wäch? Xa xkil ru chˈimil pa relbal kˈij, rumal riˈ xujpe chukˈijilaxic, ―xechaˈ.[3] Aretak ri tat Herodes ri nim takanel xuta waˈ, sibalaj xsach u cˈux, jeˈ xukujeˈ conojel ri niqˈuiaj winak aj Jerusalén.[4] Xtakan cˈu ri nim takanel che qui siqˈuixic ri qui nimakil sacerdotes, xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab, xutaˈ cˈu chque jawijeˈ quil wi na u wäch ri Cristo.[5] Ri e areˈ xquibij che: Pa ri tinimit Belén ri cˈo pa Judea, rumal chi ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios je waˈ xutzˈibaj:[6] Ri at tinimit Belén, at riˈ ri rech ri rulew ri Judá, machomaj chi ri at man nim tä a kˈij at chquiwäch ri kˈatal tak tzij ri e cˈo chilaˈ, rumal chi awucˈ at quel wi na jun nim cˈamal be, ri cucˈam na qui be ri nu winak aj Israel,[7] ―cächaˈ, ―xecha ri tijonelab re ri Pixab. Are cˈu ri tat Herodes chelakˈal xeusiqˈuij ri ajnoˈjab, xutaˈ cˈu chque jampaˈ kas xcˈutun ri chˈimil.[8] Te riˈ xeutak bi pa Belén, xubij bi chque: Jix baˈ jelaˈ, chitatabelaˈ jawijeˈ cˈo wi ri acˈal. Aretak quiriko, chixpe chubixic chwe, rech ri in xukujeˈ quineˈ na chukˈijilaxic, ―xcha chque.[9] Ri ajnoˈjab xuwi xquito ri xbix chque rumal ri nim takanel, xebeˈc. Are cˈu ri chˈimil ri xquil pa relbal kˈij xnabej chquiwäch, cˈä xopan na puwiˈ ri cˈo wi ri acˈal, xtaqˈui cˈu chilaˈ.[10] Ri ajnoˈjab, aretak xquil ri chˈimil, sibalaj xequicotic.[11] Xeboc cˈu bi pa ri ja, xquil cˈu ri acˈal cˈo rucˈ ri al María ru nan. Xexuquiˈc, xquikˈijilaj ri acˈal. Te cˈu riˈ xquijak u wiˈ ri qui cˈolibal, xquisipaj kˈän puak, incienso, xukujeˈ mirra che ri Areˈ.[12] Te cˈu riˈ xbix chque pa achicˈ chi meocˈow chi jelaˈ jawijeˈ cˈo wi ri tat Herodes. Xetzelej cˈu bi pa ri qui tinimit, xquicˈam bi jun be chic.

Gálatas 4:4
Aretak cˈut xopan ri kˈij, ri Dios xutak lok ru Cˈojol ri xil u wäch rumal jun ixok. Are ri Areˈ jun aj Israel xqˈuiyic, xunimaj cˈu ri qui Pixab ri winak riˈ.

Lucas 2:1-4
[1] Pa tak ri kˈij riˈ, ri nimalaj takanel Augusto César xuya takanic chque conojel winak chi cätzˈibax ri qui biˈ.[2] Aretak ri tat Cirenio are kˈatal tzij re ri tinimit Siria, xbantaj we nabe tzˈiban biˈaj riˈ. Are jun censo waˈ.[3] Xebeˈ cˈu conojel ri winak chquijujunal pa tak ri qui tinimit rech cätzˈibax ri qui biˈ.[4] Xa je riˈ xel lok ri tat José pa ri tinimit Nazaret re Galilea, xeˈc, xopan pa jun tinimit re Judea, Belén u biˈ. Chilaˈ xeˈ wi ri tat José rumal chi are rachalaxic ri mam David. Ri tinimit Belén are u tinimit ri mam David pa ojer tak kˈij canok.

Apocalipsis 12:1-5
[1] Te riˈ xilitaj jun nimalaj etal cho ri caj. Cˈo jun ixok ri chˈuktal rumal ri kˈij jeˈ ta ne ri u cojom che ratzˈiak. Cˈo ri icˈ chuxeˈ ri rakan, cojom cˈu jun corona chujolom ri e cˈo cablajuj chˈimil chrij.[2] Ri ixok riˈ, are yawab winak chic, curak cˈu u chiˈ rumal ri kˈaxom. Rucˈ tak cˈäx cˈut tajin cäril u wäch ri ral.[3] Te riˈ xilitaj jun cajmabal etal chic cho ri caj. Are jun nimalaj itzel cumätz quiäk rij, wukub u jolom, lajuj ru cˈaˈ cˈolic. Cˈo cˈu jujun corona pa qui wiˈ ri jujun u jolom.[4] Rucˈ ru jeˈ xeujicˈ lok ri urox mulaj chque ri chˈimil cho ri caj, xeuqˈuiäk cˈu cho ri uwächulew. Ri nimalaj itzel cumätz riˈ xtaqˈui chuwäch ri ixok ri tajin cäril u wäch ri ral rech cutij ri ral ri ixok xuwi ta ne quilitaj u wäch.[5] Xril cˈu u wäch jun ral ala ri ixok, ri cätakan na pa qui wiˈ conojel qui wäch winak cho ruwächulew rucˈ jun vara re chˈichˈ. Xesax cˈu bi ri ral ri ixok, xcˈam bi rucˈ ri Dios, rech cätˈuyi pa ri jeˈlalaj u tˈuyulibal.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators