A A A A A

Mal Personaje: [Intimidación]


1 Juan 2:9
Jachin ri cubij chi cäbin pa ri sakil re ri kas tzij, cäretzelaj cˈu u wäch ri rachalal, cˈä sachinak waˈ we winak riˈ jeˈ ta ne chi cäbin pa ri kˈekum.

1 Juan 3:15
Apachin ri cäretzelaj u wäch ri rachalal, are jun cämisanel riˈ cho ri Dios. Ri ix cˈut iwetam chi man cˈo tä jun cämisanel cˈo ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic pa ranimaˈ.

2 Timoteo 1:7
Jeˈ quinbij waˈ chawe rumal chi ri Espíritu ri u yoˈm ri Dios chke man cuban taj chi cuxej rib ri kanimaˈ. Xane ri Espíritu ru yoˈm chke cuya u chukˈab ri kanimaˈ, cubano chi cäkaj kib, xukujeˈ cubano chi utz ri cujchomanic, man cäkaˈn taj xa jas ri cäkaj uj.

Efesios 4:29
Mibij tzij ri man utz taj, xane chicojo ri tzij ri utz cätatajic, ri quetob chque jachin tak ri quetowic, xukujeˈ cuya utzil pa ri qui cˈaslemal.

Efesios 6:12
Man uj cˈo tä che chˈoj chquij winak, xane are chquij itzel tak espíritus ajuwocaj ri quebin pa ri sutzˈ mayul, ri cˈo takanic pa qui kˈab. E areˈ ri nimak tak kˈatal tak tzij, ri nimak tak takanelab, ri quetakan puwiˈ ruwächulew. E areˈ itzel tak espíritus waˈ ri tajin quetakan pa tak we kˈij riˈ re kˈekum.

Mateo 5:11
Utz iwe ix aretak cäban cˈäx chiwe cumal ri winak, quixyokˈ cumal, cäquibij ronojel u wäch ri man kas tzij taj chiwij, xa rumal chi quixcojon chwe in.

Romanos 2:1
Rumal riˈ man cuyaˈ taj cabij chi man cˈo tä a mac, at riˈ ri cakˈat tzij puwiˈ jun winak chic, apachin ta ne ri at. Je riˈ, rumal chi aretak cakˈat tzij puwiˈ jun winak chic, xa tajin cakˈat tzij pa wiˈ chbil awib chi cäcˈäjisax a wäch at. Caban cˈu awe ri man utz taj ri tajin cuban ri winak ri cakˈat tzij puwiˈ.

Romanos 12:18-19
[18] Chibana ronojel ri quixcowin chubanic rech cäcˈoji utzil chixol cucˈ conojel ri winak.[19] Lokˈalaj tak kachalal, miyac iwib ix chquij ri i cˈulel, xane chiya can che ri Dios chi cucˈäjisaj qui wäch. Cubij yaˈ ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: “In quincˈäjisan na qui wäch, quintoj na rajil u qˈuexel ri cˈäx ri cäban chiwe,” ―cächa ri Kajaw Dios.

Romanos 12:20-21
[20] Xukujeˈ cubij: “We cänum ri a cˈulel, chaya u wa. We cächakiˈj u chiˈ, chaya baˈ ri cutijo. We jeˈ caban waˈ, ri a cˈulel sibalaj cäqˈuix na chawäch, cunaˈ cˈut chi cˈäx ri xuban chawe,” ―cächaˈ.[21] Maya che ri etzelal chi cächˈacan pa wiˈ, xane are chatchˈacan at puwiˈ ri etzelal rumal ri utzil ri cabano.

Lucas 6:27-28
[27] Quinbij cˈu chiwe ix ri tajin quitatabej ri nu tzij: Cheiwaj ri cäcaˈn qui cˈulel chiwe. Chibana utzil chque ri queetzelan i wäch.[28] Chibij: Ri Dios cˈo pi wiˈ, ―quixchok chque ri winak ri cäquitzak itzel tzij pi wiˈ. Chibana orar pa qui wiˈ ri queyokˈon chiwe, ―cächaˈ.

Mateo 5:44-45
[44] We jeˈ quiban waˈ kˈalaj riˈ chi kas ix ralcˈual ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj. Are cˈu ri ka Tat quesan lok ri kˈij pa qui wiˈ ri utzalaj tak winak, xukujeˈ pa qui wiˈ ri itzel tak winak. Cutak cˈu lok ri jäb pa qui wiˈ ri cäcaˈn ri jicomal, xukujeˈ pa qui wiˈ ri man cäcaˈn tä ri jicomal.[45] Are cˈu we xak xuwi queiwaj ri quixcaj ix, ¿jas ta cˈu che cäyiˈ na tojbal re waˈ chiwe rumal ri Dios? Xukujeˈ ne ri tokˈil tak alcabal cäcaj quib ri e areˈ.

Mateo 5:38-41
[38] Are cˈu ri in quinbij chiwe: Chixel chuwäch ri itzel achi ri craj cächˈojin iwucˈ. Xane we cˈo jun catchˈayow che ri juperaj a palaj, chaya ri juperaj a palaj chic chuwäch. Mitzelej u qˈuexel ri cˈäx ri cäban chiwe.[39] We cˈo jun craj catusiqˈuij pa kˈatbal tzij, craj cˈut cumaj ri a camixaˈ, chaya bi ra chaquet che xukujeˈ.[40] We cˈo jun cucoj u chukˈab chawe chi cacˈam bi jun ekaˈn ri cäbinibej jun legua, chacˈama bi quieb legua rucˈ.[41] Apachin ri cˈo jas cutaˈ chawe, chaya che. Macowirisaj ri awanimaˈ chuwäch ri winak ri craj cäkajan awucˈ.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators