A A A A A

Ángeles y demonios: [Demonios]


1 Juan 4:4
Ix riˈ, ri ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, ri ix, ix rech ri Dios. Ix chˈacaninak cˈu pa qui wiˈ we winak riˈ ri xak e banal tak tzij rumal chi ri Lokˈalaj Espíritu ri cˈo pa ri iwanimaˈ cˈo na u chukˈab chuwäch ri espíritu ri cˈo pa canimaˈ ri winak ajuwächulew.

1 Timoteo 4:1
―cächaˈ. Ri Lokˈalaj Espíritu kas chi sakil cubij chi pa ri qˈuisbal tak kˈij jujun cojonelab cäquitas na quib chrij ri kas cojonic. Queˈ na canimaˈ rucˈ ri itzel noˈj ri quesubtaj rumal. Ronojel waˈ xak areˈ qui tijonic itzel tak espíritus.

2 Corintios 2:11
Jeˈ kaˈna waˈ rech ri Satanás man cujuchˈac taj. Kas ketam cˈut jas ri tajin cuchomaj u banic ri areˈ.

2 Corintios 4:4
Rumal chi man quecojon taj, ri dios re we uwächulew riˈ are banowinak chque chi sachinak ri qui chomabal, jeˈ ta ne chi man quecowin taj quecaˈyic. Je riˈ u banom chque rech man cäquil tä ri sakil re ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Cristo ri sibalaj nim u kˈij. Are cˈu ri Cristo, are ri kas u wächbal ri Dios.

Santiago 2:19
Ri at sibalaj cˈo a cojonic, cacojo chi xa jun ri Dios, utz cˈu riˈ ri cabano. Xukujeˈ cˈu ne ri itzel tak espíritus cäquicoj waˈ, quebirbitic rumal chi cäquixej quib chuwäch ri Areˈ.

Mateo 8:31
Ri itzel tak espíritus xebochiˈn che ri Jesús, xquibij che: We cujesaj bi la, ya la chke chi cujoc chque ri ak, ―xecha che.

Mateo 12:45
Queˈ cˈut, queucˈama chi na wukub itzelalaj tak espíritus ri sibalaj e lawalo na chuwäch ri areˈ. Conojel waˈ queboc pa ranimaˈ ri winak. Ri winak riˈ nim na ri cˈäx curik na chuwäch ri cˈäx ri xurik nabe. Je cˈu waˈ ri cäquicˈulmaj na ri lawalo tak winak cämic, ―xcha chque.

Lucas 8:30
Xutaˈ ri Jesús che, xubij: ¿Jas ri a biˈ? ―xcha che. Xubij che ri Jesús: Ri nu biˈ are Qˈuiyal, ―xchaˈ. Xubij waˈ rumal chi sibalaj e qˈuia ri itzelalaj tak espíritus ri e oquinak che ri achi.

Apocalipsis 20:10
Ri Itzel cˈut, ri u banom subunic chque, xqˈuiäk bi pa ri nimalaj kˈakˈ ri jeˈ ta ne are jun mar ri sibalaj cänicow rucˈ azufre, jawijeˈ xqˈuiäk wi bi ri xibibalalaj awaj xukujeˈ ri jun ri cuban che rib chi are kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Chilaˈ cˈut cäquirik wi na nimalaj cˈäx chi pakˈij chi chakˈab pa tak ri kˈij ri junab ri quepetic.

1 Corintios 10:20-21
[20] Ri quinbij are laˈ chi aretak ri winak ri man quetam tä u wäch ri Dios cäquiya ri qui sipanic chuwäch jun tiox, chquiwäch ri itzel tak espíritus cäquiya wi waˈ, man chuwäch tä cˈu ri Dios. Ri in cˈut man cwaj taj chi ri ix, ix jun cucˈ ri itzel tak espíritus.[21] Man cuyaˈ taj quitij iwe ri cˈo chupam ri vaso ri cuban xa jun chke rucˈ ri Kajaw Jesús, te cˈu riˈ quitij iwe ri cˈo chupam ri qui vaso ri itzel tak espíritus. Man cuyaˈ taj quitij iwe ri wa ri cuban xa jun chke rucˈ ri Kajaw Jesús, te cˈu riˈ quitij iwe ri qui wa ri itzel tak espíritus.

Efesios 6:10-12
[10] Cämic, kachalal, are chitzucuj ri i chukˈab rucˈ ri Kajaw Jesús rech cˈo iwe ri nimalaj u chukˈab ri Areˈ.[11] Chicojo ri toˈbal iwib ri cuya ri Dios, junam jas ri quicoj jun atzˈiak, rech man quixtzak tä rumal ri subunic ri cuban ri Itzel chiwe.[12] Man uj cˈo tä che chˈoj chquij winak, xane are chquij itzel tak espíritus ajuwocaj ri quebin pa ri sutzˈ mayul, ri cˈo takanic pa qui kˈab. E areˈ ri nimak tak kˈatal tak tzij, ri nimak tak takanelab, ri quetakan puwiˈ ruwächulew. E areˈ itzel tak espíritus waˈ ri tajin quetakan pa tak we kˈij riˈ re kˈekum.

Hechos 19:13-16
[13] E cˈo cˈu jujun winak aj Israel ri xak xebinic, xequesaj itzel tak espíritus chque ri winak. Ri e areˈ xcaj xquicoj ru biˈ ri Kajaw Jesús chubanic waˈ, xquibij cˈu chque ri itzel tak espíritus: Pa ru biˈ ri Jesús ri cutzijoj ri tat Pablo, cujtakan chiwe chi quixel bic, ―xecha chque.[14] Jujun ri xebanow waˈ e areˈ ri wukub u cˈojol jun tataˈ, Esceva u biˈ. Ri tataˈ riˈ are jun aj Israel, jun chque ri qui nimal sacerdotes.[15] Aretak cˈut jeˈ xcaˈno, ri itzel espíritu xubij chque: Wetam u wäch ri Jesús, xukujeˈ wetam jachin riˈ ri tat Pablo, are cˈu ri ix, ¿jachin cˈu ri ix? ―xcha chque.[16] Ri achi cˈut ri cˈo ri itzel espíritu che, rucˈ nimalaj chukˈab xuqˈuiäk rib chquij. Xcowin cˈu che qui chˈaquic conojel. Co xeuchapo, xuban qˈuia u wäch cˈäx chque, je riˈ chi man cˈo tä chi catzˈiak chquij. Soctajinak chic xebel bi pa ri ja, xeanimaj cˈu bic.

2 Pedro 2:4-10
[4] Ri Dios man xusach tä qui mac ri ángeles ri xemacunic, xane xeuqˈuiäk bi pa ri jul jawijeˈ cäcˈäjisax wi qui wäch. Chilaˈ cˈut e tzˈaptal wi cämic pa ri kˈekum. Sibalaj utz u banom che quichapic, cˈä copan na ri nimalaj kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.[5] Ri Dios man xusach tä qui mac ri winak ri xecˈoji can ojer cho we uwächulew, xane xutak lok ri nimalaj kˈekal jäb pa qui wiˈ ri banal tak etzelal riˈ. Xuwi xutoˈ can ri ka mam Noé ri xutzijoj chi rajwaxic chi ri winak cäcaˈn jicom che ri qui cˈaslemal cho ri Dios. Xuwi ri areˈ rachiˈl wukub winak chic xetoˈ rumal ri Dios rech man quecäm taj.[6] Ri Dios xukujeˈ xukˈat tzij chi cäcˈäjisax qui wäch ri winak ri e cˈo pa tak ri tinimit Sodoma, ri tinimit Gomorra. Xusach qui wäch we tinimit riˈ rucˈ ri kˈakˈ cˈä xechajir na. Waˈ we xbantajic riˈ are jun cˈutbal chquiwäch conojel ri itzel tak winak ri cˈä teˈ xepetic, xukujeˈ chquiwäch ri quecˈoji na chi kas tzij cäpe na ri kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.[7] Xutoˈ cˈu can ri ka mam Lot, jun utzalaj tataˈ waˈ ri sibalaj xbisonic rumal ri tajin cäcaˈn ri itzel tak winak pa ri itzelalaj qui cˈaslemal.[8] We utzalaj tataˈ riˈ ri xcˈoji chquixol ri itzelalaj tak winak sibalaj xbisonic. Ronojel kˈij cˈut xunaˈ cˈäx pa ri ranimaˈ rumal ri etzelal ri xuto, ri xukujeˈ xrilo chi tajin cäcaˈn ri winak.[9] Ri Kajaw Dios retam jas cuban che qui toˈic ri winak ri qui jachom quib pu kˈab ri Areˈ. Queutoˈ cho ri cˈäx ri cäquirik na pa ri qui cˈaslemal, xukujeˈ aretak quetakchiˈx che mac. Are cˈu ri itzel tak winak xa e u cˈolom apanok, cucˈäjisaj cˈu na qui wäch pa ri kˈij ri cäpe na aretak cäkˈat tzij pa qui wiˈ.[10] Ri Dios sibalaj cucˈäjisaj cˈu na qui wäch ri winak ri xa cäquitakej u banic ri qui rayibal ri sibalaj man utz taj, ri xa cäquetzˈbej u wäch ri Areˈ, cäquetzelaj cˈu u wäch ru Pixab. We winak riˈ man cäquixej tä quib cho ri Dios. Man queniman taj, xane xa cäquinimarisaj quib. Man cäquixej tä cˈu quib chubixic ri äwas u bixic chquij ri kas nimak qui kˈij ri cˈo takanic pa qui kˈab.

Apocalipsis 9:1-7
[1] Ri uro' ángel xroq'isaj ru tun, xinwil k'u jun ch'imil ri tzaqinaq loq chikaj, qajinaq k'u puwi' ruwächulew. Xyi' k'u ri lawe che ri ch'imil ri', ri lawe ri jaqb'al re ri u chi' ri nimalaj jul ri sib'alaj naj u pam.[2] Xpe ri ch'imil, xujaq ri u chi' ri nimalaj jul, xel k'u loq sib' chupam je' jas ru sib'el jun nimalaj horno. Ri sib' ri', ri xel loq pa ri nimalaj jul, xub'an q'equm che ronojel. Man q'alaj tä chi ri q'ij.[3] Chupam ri sib' xeb'el loq sak' ri xejab'un cho ronojel ruwächulew. Ri sak' ri' xyi' ki kuinem junam jas ri ki kuinem ri ixterix ri e k'o cho ruwächulew.[4] Xb'ix k'u chke chi mäka'n k'äx chke ri q'ayes ri k'o cho ruwächulew, chi mäka'n k'äx che jun räx tiko'n, chi mäka'n k'äx che taq ri che', xane xaq xuwi käka'n k'äx chke taq ri winaq ri man kojom tä t'iqb'al chke rumal ri Dios che ketal chukrusil ri ki palaj.[5] Xb'ix k'u chke chi man kekikämisaj tä ri winaq, xane xaq xuwi käkiya q'axom chke job' ik'. Ri q'axom ri käkiya are junam ruk' ri q'axom ri kuna' jun winaq aretaq kätia' rumal jun ixterix.[6] Pa taq ri q'ij ri' ri winaq qas käkitzukuj na ri kämikal, man käkiriq tä k'ut. Pune sib'alaj käkaj kekämik, ri kämikal xa kel chkiwäch.[7] Ri sak' je' kepe kiej ri b'enam ke pa ch'oj. K'o jun jasach pa ki jolom chkijujunal ri je' jas jun corona re q'än puaq. Ri ki palaj k'ut je' käpe u palaj winaq.

Marcos 1:21-27
[21] Xeopan cˈu pa ri tinimit Capernaum. Are cˈu pa ri kˈij re uxlanem xoc ri Jesús pa ri rachoch Dios, xuchap qui tijoxic ri winak chilaˈ.[22] Ri winak cˈut sibalaj cäquicajmaj ru tijonic ri Jesús rumal chi queutijoj jeˈ jas jun achi ri cˈo u takanic pa qui wiˈ, man junam taj jas ri cäcaˈn ri tijonelab re ri Pixab.[23] Xoc cˈu bi pa ri rachoch Dios jun achi ri cˈo jun itzelalaj espíritu che. Are chiˈ ri tajin cächˈaw ri Jesús, ri achi xurak u chiˈ,[24] xubij: ¡Aa! ¿Jas caj la chke uj, Jesús aj Nazaret? ―cächa riˈ. ¿A xa petinak la chusachic ka wäch? In wetam wäch la, chi lal riˈ ri lokˈalaj achi takom lok rumal ri Dios, ―xcha che ri Jesús.[25] Are cˈu ri Jesús xuyajo, xubij che: ¡Chatzˈapij u pa chiˈ, chatel che we achi riˈ! ―xcha che.[26] Ri itzelalaj espíritu xuban che ri achi chi xtzakic, xuyacya rib, co xurak u chiˈ, xel bi che.[27] Conojel cˈut xquicajmaj waˈ, xquichapla u tzijobexic quib, xquibij: ¿Jas waˈ? ¡Jun cˈacˈ tijonic ne lo waˈ! We achi riˈ yoˈm pu kˈab queutak ri itzelalaj tak espíritus, queniman cˈu che, ―xecha ri winak.

Mateo 7:14-20
[14] Are cˈu ri uchibe xukujeˈ ri be ri queˈ pa ri cˈaslemal rucˈ ri Dios, nuˈch qui wäch xukujeˈ sibalaj cˈäx. Man e qˈuia tä cˈut ri querikowic.[15] Chichajij iwib chquiwäch ri achijab ri xak e banal tak tzij, ri cäcaˈn che quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. E are cˈu waˈ quepe iwucˈ, sibalaj utz quepetic jeˈ ta ne chij ri quij, are cˈu chquipam e jikˈab tak utiw.[16] Ri ix quichˈob na jachin tak waˈ rumal ri cäcaˈno. Jeˈ jas jun cheˈ cächˈobtaj u wäch rumal ru wächinic. ¿A cˈo lo jumul ri quetam uvas chrij ri qˈuix? ¿A quetam lo higos chrij ri tzäcäm? ¡Man jeˈ taj![17] Je cˈu riˈ ronojel utzalaj cheˈ utz ri u wäch ri cuyaˈ. Are cˈu ri cheˈ ri man utz taj, man utz tä ru wäch ri cuyaˈ.[18] Ri utzalaj cheˈ man cäcowin taj cuya ru wäch ri man utz taj. Ri cheˈ ri man utz taj man cäcowin taj cuya utzalaj u wäch riˈ.[19] Ronojel cheˈ ri man cuya tä utzalaj u wäch, cätˈakix na, cäqˈuiäk na riˈ pa ri kˈakˈ.[20] Je wa riˈ ri ix kas quichˈob na jas qui banic ri winak rumal ri cäcaˈno, ―xcha chque.

Lucas 4:31-41
[31] Xkaj bi ri Jesús, xeˈ pa Capernaum, jun tinimit re Galilea. Xeutijoj ri winak chilaˈ ronojel kˈij re uxlanem.[32] Ri winak xquicajmaj ru tijonic rumal chi xeutzijobej jeˈ jas ri cuban jun ri cätakan pa qui wiˈ.[33] Xoc cˈu bi pa ri rachoch Dios jun achi ri cˈo jun itzelalaj espíritu che. Xurak u chiˈ ri achi, co xchˈawic.[34] Xubij cˈut: ¡Aa! ¿Jas ke uj ucˈ la, Jesús aj Nazaret? ¿A petinak la chusachic ka wäch? In wetam wäch la, chi lal riˈ ri Lokˈalaj Achi ri takom lok rumal ri Dios, ―xcha che.[35] Ri Jesús xuyajo, xubij: ¡Chatzˈapij u pa chiˈ, chatel che ri achi! ―xcha che. Te cˈu riˈ ri itzelalaj espíritu xuqˈuiäk ri achi cho ulew chquixol ri winak, xel bic, man cˈo tä cˈäx xuban can che.[36] Conojel xecajmanic. Cäquitzijobela quib, cäquibij: ¿Jas waˈ we tzij riˈ ri cucoj ri tataˈ? ¡Cäcowin ri Areˈ che qui takic ri itzel tak espíritus, quebel chque ri winak! ―xechaˈ.[37] Quetzijon cˈu chrij ri Jesús pa ronojel cˈolibal chunakaj ri tinimit riˈ.[38] Xel cˈu lok ri Jesús pa ri rachoch Dios, xoc bic pa ri rachoch ri tat Simón. Ru jiˈ chichuˈ ri tat Simón kajinak che jun nimalaj kˈakˈ, xebochiˈn cˈu ri winak che ri Jesús puwiˈ ri chichuˈ.[39] Xnakajin che ri chichuˈ, xtaqˈui cˈu chuxcut. Xuyaj ri kˈakˈ, xtäni cˈu che. Chanim xwalij ri chichuˈ, xeupatänij cˈut.[40] Aretak kajem cuban ri kˈij, conojel ri e cˈo yawabib cucˈ xequicˈam lok chuwäch ri Jesús. Pune qˈuia u wäch ri yabil ri e cˈo chque ri winak, xcowin ri Jesús che qui cunaxic. Xuya ru kˈab pa qui wiˈ chquijujunal rech queutziric.[41] E qˈuia cˈut ri xebel itzel tak espíritus chque. Xquirak qui chiˈ, xquibij: Lal riˈ ri u Cˈojol ri Dios, ―xecha che. Queuyaj cˈu ri Jesús, man cuya tä chque chi quetzijonic, rumal chi quetam u wäch chi are ri Cristo.

Efesios 6:1-18
[1] Ri ix, acˈalab, chixniman chque ri i nan i tat rumal chi ix cojoninak che ri Kajaw Jesús. Takal cˈu waˈ chi jeˈ quibano.[2] Ri nabe takanic ri cubij ri Dios chi cˈo cuya chke we cäkanimaj are waˈ: “Nim cheawila wi ra nan a tat,[3] rech carik utzil, xukujeˈ naj catcˈasi na cho we uwächulew,” ―cächa riˈ pa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic.[4] Xukujeˈ ri ix, nan tat, xak miyac coyowal ri iwalcˈual, xane cheipixbaj lok pa ri qui nuchˈal, chicˈutu utzalaj noˈj chquiwäch rech quecojon che ri Kajaw Jesús.[5] Ri ix, ajchaquib, chixniman chque ri i patrón waral cho we uwächulew. Nim cheiwila wi junam jas ri quibano, quixej iwib cho ri Dios. Muban quieb ri iwanimaˈ chubanic ri i chac, xane chibanaˈ jas ri quiban chupatänixic ri Cristo.[6] Man xuwi tä utz quiban che qui patänixic aretak quixquilo rech utz quixquil wi, xane chichˈoboˈ chi ix patänil re ri Cristo. Chibana ru rayibal ri Dios ri cäpe pa iwanimaˈ.[7] Cheipatänij cˈu ri i patrón rucˈ quicotemal, man xak tä quiqˈueyo. Chibana waˈ jeˈ ta ne are quipatänij ri Kajaw Jesús, man are tä ri winak.[8] Iwetam cˈut chi ri Kajaw Jesús cuya na ru qˈuexel ri utzil ri cuban jun winak, we ri areˈ cuban ru chac, cˈo pu kˈab jun patrón, o cächacun jawijeˈ ri craj wi, rucˈ apachinok.[9] Ri ix xukujeˈ, ri ix patrón, chibana ri utz cucˈ ri patänil tak iwe. Xak miban cˈäx chque. Chnaˈtaj chiwe chi ri Cajaw ri e areˈ xukujeˈ Are ri Iwajaw ix. Cˈo chilaˈ chicaj, cätakan cˈu pa ka wiˈ uj nimalaj konojel. Ri Areˈ cˈut junam queril wi conojel ri winak.[10] Cämic, kachalal, are chitzucuj ri i chukˈab rucˈ ri Kajaw Jesús rech cˈo iwe ri nimalaj u chukˈab ri Areˈ.[11] Chicojo ri toˈbal iwib ri cuya ri Dios, junam jas ri quicoj jun atzˈiak, rech man quixtzak tä rumal ri subunic ri cuban ri Itzel chiwe.[12] Man uj cˈo tä che chˈoj chquij winak, xane are chquij itzel tak espíritus ajuwocaj ri quebin pa ri sutzˈ mayul, ri cˈo takanic pa qui kˈab. E areˈ ri nimak tak kˈatal tak tzij, ri nimak tak takanelab, ri quetakan puwiˈ ruwächulew. E areˈ itzel tak espíritus waˈ ri tajin quetakan pa tak we kˈij riˈ re kˈekum.[13] Rumal riˈ chicˈama baˈ ronojel ri toˈbal iwib ri cuya ri Dios cämic, jas ri cuban jun soldado cucoj ri atzˈiak re chˈichˈ chutoˈic rib pa ri chˈoj. Je riˈ rech quixcowinic quitoˈ iwib chuwäch ri ka cˈulel pa ri cˈäxalaj tak kˈij aretak cäpe ri chˈoj. Je wa riˈ, aretak cocˈow ronojel co quixjeki na canok.[14] ¡Co baˈ chixjekelok! Chicojo ri Kas Tzij jeˈ ta ne chi are ri pas ri ximibal i pam. Chibana ri jicomal pa ri i cˈaslemal jeˈ ta ne jun toˈbal uwo i cˈux waˈ quicojo.[15] Chibana baˈ u banic iwib chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri cuya utzil, jeˈ ta ne jun chic u wäch i xajäb ri quicojo.[16] Rajwaxic baˈ xukujeˈ chi sibalaj quixcojonic, rumal chi are waˈ jeˈ ta ne jun nimalaj perepic chˈichˈ ri toˈbal iwib ri quiwucˈaj. Rucˈ waˈ quixcowinic quichup na ronojel ri qˈuiäkbal ri quenicowic ri cuqˈuiäk ri Itzel chiwij.[17] Ru tobanic ri Dios are waˈ chicojo che toˈbal i jolom. Ru Lokˈ Pixab ri Dios are chicojo jeˈ ta ne are jun espada (machete) ri cuya ri Lokˈalaj Espíritu chiwe.[18] Chibana ronojel waˈ rucˈ oración. Chitaˈ ru tobanic ri Dios, chibochiˈj cˈu ri Dios amakˈel ronojel kˈij, junam jas ri u cˈamic i be ri cuban ri Lokˈalaj Espíritu. Rech quixcowin chubanic waˈ, chixcˈascˈatok, mixej baˈ iwib. Chitakej cˈu u banic oración. Chibana orar pa qui wiˈ ri winak ri e rech ri Dios, ri cojonelab.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators