A A A A A

ಕೆಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ: [ಕಹಿ]


ಪ್ರೇಷಿತರ ೮:೨೩
ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಹಾನಿಕರ ವಾದ ವಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೀಯೆಂದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂದನು.

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯರಿಗೆ 3:8-13
[8] ಈಗಲಾದರೋ ಕ್ರೋಧ ಕೋಪ ಮತ್ಸರ ದೇವದೂಷಣೆ ನಿಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುರ್ಭಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿಬಿಡಿರಿ.[9] ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು ಹಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ?[10] ನೀವು ನೂತನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೂತನವಾಗುತ್ತಾನೆ.[11] ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕನು ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ; ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಹೂನರೆಂದಿಲ್ಲ; ದಾಸನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.[12] ಆದದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕನಿಕರ ದಯೆ ದೀನಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.[13] ಯಾವನಿ ಗಾದರೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

ಉಪದೇಷಕ 7:9
Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues!

ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ 4:26
Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!

ಯೆಜೆಕಿಯೇಲನ 3:14
Ja Vaim tõstis mu üles ja võttis minu, ja ma läksin sügava sisemise erutusega; Issanda käsi oli tugevasti mu peal.

ಯೆಶಾಯನ 38:17
Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.

ಯೋಬನ 7:11
Seepärast ei taha minagi keelata oma suud: ma räägin oma vaimu ahastuses, kaeblen oma hinge kibeduses.

ಯೋಬನ 10:1
Mu hing on elust tüdinud, ma annan voli oma kaebusele, ma räägin oma hingekibeduses,

ಯೋಬನ 21:25
Teine sureb kibestunud hingega, õnne maitsta saamata.

ಮಾರ್ಕನು 11:25
Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:12
Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 14:10
Süda tunneb omaenese kibedust ja võõras ei saa segada tema rõõmu.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 15:1
Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 17:25
Alp poeg on kurvastuseks isale ja meelekibeduseks oma sünnitajale.

ರೋಮನರಿಗೆ 3:14
Nende suu on täis sajatamist ja kibedust,

ಮತ್ತಾಯನು 6:14-15
[14] Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,[15] kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

ಯಕೋಬನು 1:19-20
[19] Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.[20] Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.

ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ 12:14-15
[14] Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,[15] ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks,

ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ 4:31-32
[31] Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega.[32] Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739