A A A A A

ಹೆಚ್ಚುವರಿ: [ಒಡೆದ ಹೃದಯ]


ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ೧ ೧೩:೭
ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬುತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೇತ್ರನು ೧ ೫:೭
ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರಿ.

ಸಮುವೇಲನು ೧ ೧೬:೭
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀಯಾಬನ ಎತ್ತರವನ್ನಾಗಲಿ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದರೋ ಹೊರತೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಹೊರತೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ೨ ೫:೭
ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೋ ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ೨ ೧೨:೯
ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ 13:5
ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ದೂರತಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:

ಯೆಶಾಯನ 6:1
Godine koje umrije car Ozija vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i izdignutu, i skut mu ispunjavaše crkvu.

ಯೆಶಾಯನ 41:10
Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrijepiću te i pomoći ću ti, i poduprijeću te desnicom pravde svoje.

ಯೆಶಾಯನ 57:15
Jer ovako govori visoki i uzvišeni, koji živi u vječnosti, kojemu je ime sveti: na visini i u svetinji stanujem i s onijem ko je skrušena srca i smjerna duha oživljujući duh smjernijeh i oživljujući srce skrušenijeh.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 29:11
Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.

ಯೊವಾನ್ನನು 3:16
Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.

ಯೊವಾನ್ನನು 12:40
Zaslijepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim.

ಯೊವಾನ್ನನು 14:1
Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.

ಯೊವಾನ್ನನು 14:27
Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji.

ಯೊವಾನ್ನನು 16:33
Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet.

ಲೂಕನು 24:38
I reče im: šta se plašite? I zašto takove misli ulaze u srca vaša?

ಮಾರ್ಕನು 11:23
Imajte vjeru Božiju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori: biće mu što god reče.

ಮತ್ತಾಯನು 5:8
Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti;

ಮತ್ತಾಯನು 11:28
Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3:5
Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:18
Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51:17
Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 55:22
Stavi na Gospoda breme svoje, i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 147:3
Iscjeljuje one koji su skrušena srca, i liječi tuge njihove;

ಪ್ರಕಟನೆ 21:4
I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.

ರೋಮನರಿಗೆ 8:28
A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.

ರೋಮನರಿಗೆ 12:2
I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4:23
Svrh svega što se čuva čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život.

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3:5-6
[5] Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se.[6] Na svijem putovima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje.

ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ೧ 6:19-20
[19] Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji?[20] Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.

ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ 4:6-7
[6] Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.[7] I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.

ಮತ್ತಾಯನು 11:28-30
[28] Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.[29] Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojijem.[30] Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:1-22
[1] Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojima.[2] Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.[3] Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno.[4] Tražih Gospoda, i ču me, i svijeh nevolja mojih oprosti me.[5] Koji u njega gledaju prosvjetljuju se, i lica se njihova neće postidjeti.[6] Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svijeh nevolja njegovijeh.[7] Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onijeh koji se njega boje, i izbavljaju ih.[8] Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj.[9] Bojte se Gospoda, sveti njegovi; jer koji se njega boje, njima nema oskudice.[10] Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne premiče im se nijednoga dobra.[11] Hodite, djeco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjemu.[12] Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro?[13] Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prijevarne riječi.[14] Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mira i idi za njim.[15] Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši njegove na jauk njihov.[16] Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov.[17] Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svijeh nevolja njihovijeh.[18] Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.[19] Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svijeh izbavlja Gospod.[20] Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti.[21] Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.[22] Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u njega uzdaju, neće se prevariti.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865