A A A A A

Sins: [Adulterio]


1 Corinzi 6:18
Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l’uomo commetta è fuori del corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo.

Esodo 20:14
Sa ei tohi abielu rikkuda!

Ebrei 13:4
Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid!

Giacomo 4:17
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.

Geremia 13:27
su abielurikkumist ja su hirnumist, su häbiväärset kõlvatust. Välja küngastel olen ma näinud su jäledusi. Häda sulle, Jeruusalemm! Ei sina saa puhtaks! Kui kaua see veel kestab?'

1 Giovanni 1:9
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Luca 16:18
Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu, ja kes võtab minemaaetud naise, rikub abielu.

Matteo 19:9
Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu [ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu].'

Proverbi 6:32
Kes abielunaisega abielu rikub, on meeletu; seda teeb ainult see, kes oma hinge tahab hävitada.

Romani 7:2-3
[2] Nii on abielunaine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab; aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt.[3] Sellepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks; aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja.

Marco 10:11-12
[11] ja Jeesus ütles neile: 'Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu,[12] ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu.'

Matteo 5:27-32
[27] Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda![28] Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.[29] Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.[30] Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu kehal minna põrgusse.[31] Seaduses on öeldud: Mees, kes oma naise minema ajab, andku talle lahutuskiri![32] Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielurikkuja, ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu.

1 Corinzi 6:9-16
[9] Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad,[10] ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki![11] Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.[12] Öeldakse: 'Mulle on kõik lubatud!' - Siiski kõigest ei ole kasu. 'Mulle on kõik lubatud!' - Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle![13] 'Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks.' - Siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid Issanda jaoks ja Issand ihu jaoks.[14] Ent Jumal on Issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi.[15] Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad hoora liikmeteks? Ei mingil juhul![16] Või kas te ei tea, et see, kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu? Sest nagu Jumal ütleb: 'Need kaks saavad üheks.'

Luca 18:18-20
[18] Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: 'Hea Õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu?'[19] Jeesus ütles talle: 'Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks - Jumal.[20] Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!'

1 Tessalonicesi 4:3-5
[3] Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,[4] et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,[5] mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,

Marco 7:20-23
[20] Aga ta ütles: 'Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest,[21] sest seest, inimese südamest, tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist,[22] abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduseteotust, kõrkust, rumalust -[23] kõik need pahed tulevad seest välja, ja need rüvetavad inimest.'

Matteo 15:17-20
[17] Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja?[18] Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest,[19] sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust.[20] Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.'

Proverbi 5:18-23
[18] Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest,[19] kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits - ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse.[20] Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue?[21] Sest mehe teed on Issanda silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi.[22] Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega.[23] Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest.

Giovanni 8:4-11
[4] ja ütlesid Jeesusele: 'Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt.[5] Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?'[6] Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale.[7] Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: 'Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!'[8] Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale.[9] Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine.[10] Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: 'Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?'[11] Tema ütles: 'Ei keegi, Issand!' Aga Jeesus ütles: 'Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!']

Proverbi 6:20-35
[20] Pea, mu poeg, oma isa käsku ja ära hülga oma ema juhatust![21] Seo need alatiseks oma südame külge, mähi need enesele ümber kaela![22] Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad, ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad![23] Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus, ja korralekutsuvad manitsused on elutee,[24] et sind hoida halva naise eest, võõramaa naise libeda keele eest.[25] Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast kütkestada tema silmalaugudest![26] Sest hooranaise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge.[27] Kas keegi võib kanda põues tuld, ilma et ta riided põleksid?[28] Kas keegi võib käia tuliste süte peal, ilma et ta jalad kõrbeksid?[29] Nõnda on sellega, kes läheb oma ligimese naise juurde: ei jää karistamata ükski, kes puutub temasse![30] Eks põlata varast, isegi kui ta varastab, et oma kõhtu täita, kui tal on nälg?[31] Ja tabamise korral peab ta tasuma seitsmekordselt, ära andma kogu oma koja varanduse.[32] Kes abielunaisega abielu rikub, on meeletu; seda teeb ainult see, kes oma hinge tahab hävitada.[33] Teda tabab nuhtlus ning häbi ja tema teotust ei saa ära pühkida.[34] Sest armukadedusest tekib mehe viha ja ta ei halasta kättemaksupäeval.[35] Ta ei hooli mingist lepitushinnast ega rahuldu, kuigi sa lisaksid kingitusi.

Proverbi 5:3-22
[3] Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli.[4] Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav otsekui kaheterane mõõk.[5] Ta jalad lähevad alla surma, ta sammud veavad põrguhaua poole.[6] Ta ei pea silmas elurada, ta jäljed ekslevad, ilma et ta märkakski.[7] Seepärast, mu pojad, kuulake mind, ja ärge lahkuge mu suu sõnadest![8] Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi,[9] et sa ei annaks oma au mitte teistele ega oma aastaid armutule,[10] et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta,[11] et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõppenud,[12] ega ütleks: 'Miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitust?[13] Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud kõrva õpetajate poole?[14] Peagi oleksin sattunud lausa õnnetusse keset kogukonda ja kogudust!'[15] Joo vett oma kaevust, voolavat vett oma allikast![16] Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele?[17] Kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile![18] Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest,[19] kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits - ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse.[20] Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue?[21] Sest mehe teed on Issanda silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi.[22] Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega.

1 Corinzi 7:1-40
[1] Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite: 'On hea, kui mees ei puutuks naist.'[2] Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.[3] Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu.[4] Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel, ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel.[5] Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele, ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu.[6] Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena.[7] Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina. Kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti.[8] Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kuid nad jääksid nõnda nagu minagi.[9] Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes põleda.[10] Aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid Issand: Naine ärgu mingu mehest lahku;[11] kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära! Ja mees ärgu hüljaku naist![12] Aga muude kohta ei ütle Issand, vaid mina: Kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end naisest![13] Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest,[14] sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad.[15] Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi, sellistel juhtudel ei ole vend ega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus.[16] Sest millest sa tead, naine, et sa oma mehe päästad? Või millest sa tead, mees, et sa oma naise päästad?[17] Siiski, nagu Issand igaühele on jaganud, nagu Jumal igaühe on kutsunud, nii ta jätkaku! Ja nõnda ma korraldan kõigis kogudustes.[18] Kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärgu ta seda varjaku; kui keegi on kutsutud eesnahaga, ärgu lasku ennast ümber lõigata![19] Ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine.[20] Igaüks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud![21] Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest; aga kui sa võiksid saada vabaks, kasuta pigem seda![22] Sest orjana Issanda poolt kutsutu on Issanda vabakslastu, niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori.[23] Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks![24] Vennad, püsigu igaüks Jumala ees selles, milles ta on kutsutud![25] Neitsite kohta mul ei ole Issanda käsku, aga ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks Issanda halastuse kaudu.[26] Niisiis pean ma heaks seda, et eelseisva kitsikuse pärast on inimesele kasulik olla nii, nagu ta on.[27] Kui sa oled seotud naisega, siis ära püüa vabaneda, kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist![28] Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihulikku viletsust saavad niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid.[29] Aga seda ma ütlen, vennad: aeg on piiratud. Sellepärast siis need, kellel on naised, olgu nii, otsekui neil ei oleks,[30] ja need, kes nutavad, otsekui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otsekui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otsekui nad ei oleks omanikud,[31] ja kes seda maailma kasutavad, otsekui nad ei kasutaks seda. Sest praeguse maailma pale on möödumas.[32] Aga mina tahaksin, et te oleksite ilma mureta. Vallaline mees muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks meeldida Issandale.[33] Aga naisemees muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida naisele,[34] ja nii on ta lõhestatud. Ja vallaline naine või neitsi muretseb Issandale kuuluva pärast, kuidas ta võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest, aga abielunaine muretseb maailma asjade pärast, kuidas ta võiks meeldida mehele.[35] Seda ma ütlen teie endi kasuks, mitte selleks, et teile kaela heita silmust, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite kõrvalekaldumatult Issandas.[36] Aga kui keegi arvab, et ta ei käitu oma neitsiga sündsalt, kui selle paras iga on möödumas ja nõnda peab sündima, siis ta tehku, kuidas tahab! Ta ei tee pattu; nad abiellugu![37] Kes aga jääb kindlaks oma südames, kellele abiellumine ei ole paratamatu, kellel on meelevald oma tahtmise üle ning kes on oma südames otsustanud jätta oma kaaslase neitsiks, see teeb hästi.[38] Niisiis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei abiellu, teeb paremini.[39] Naine on seotud niikaua, kui ta mees elab. Aga kui ta mees on läinud magama, on naine vaba abielluma kellega tahab, ent see sündigu Issandas.[40] Aga ta on õndsam, kui ta jääb, nagu ta on. See on minu arvamus. Aga ma mõtlen, et minulgi on Jumala Vaim.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739