A A A A A

Sins: [Imprecando]


Colossesi 3:8
Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene.

Colossesi 4:6
Anke mantšu a lena ka mehla e be a kgahlišago, a nokilwego ka letswai, e le gore le tsebe kamoo le swanetšego go araba yo mongwe le yo mongwe ka gona.

Efesini 4:29
Anke polelo e bodilego e se ke ya tšwa melomong ya lena, eupša go tšwe feela polelo e botse ya go aga moo go nyakegago, gore e fetišetše se se holago bao ba kwago.

Efesini 5:4
le ge e le boitshwaro bjo bo lešago dihlong goba polelo ya bošilo goba metlae e lešago dihlong, e lego dilo tše di sa swanelago, eupša go e na le moo a go lebogwe Modimo.

Esodo 20:7
“O se ke wa dirišetša leina la Jehofa Modimo wa gago lefeela, gobane Jehofa a ka se lese motho yo a dirišetšago leina la gagwe lefeela a sa otlwe.

Giacomo 1:26
Ge e ba motho a ipotša gore o rapela Modimo ka tsela ya kgonthe eupša a sa laole leleme la gagwe bjalo ka ge eka ke ka tomo, gona o fora pelo ya gagwe gomme borapedi bja gagwe ke bja lefeela.

Giacomo 3:10
Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le thogako. Bana bešo, ga go a swanela gore dilo di direge ka tsela ye.

Giacomo 3:5-12
[5] Ka gona, le leleme ke setho se senyenyane sa mmele, lega go le bjalo le ikgantšha kudu. Bonang gore go nyakega mollo o monyenyane bjang go tšhuma sethokgwa se segolo![6] Ee, leleme ke mollo. Mo dithong ka moka tša mmele wa rena, leleme ke lona le tletšego bobe, gobane le phara mmele ka moka dipatso la tšhuma tsela ya motho ya bophelo gomme lona le tšhungwa ke Gehenna.[7] Gobane mohuta o mongwe le o mongwe wa phoofolo ya naga, wa nonyana, wa segagabi le wa sebopiwa sa ka lewatleng o a thapišwa, le gona o ile wa thapišwa ke batho.[8] Eupša ga go motho le o tee yo a ka le thapišago leleme. Ke selo seo se sa laolegego se se gobatšago, le tletše mpholo o bolayago.[9] Ka lona re tumiša Jehofa, yena Tate, gomme ka lona re roga batho bao ba bopilwego “ka seswantšho sa Modimo.”[10] Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le thogako. Bana bešo, ga go a swanela gore dilo di direge ka tsela ye.[11] Na sediba se runya meetse a mabose le ao a galakago mothopong o swanago?[12] Bana bešo, na mogo o ka tšweletša mahlware goba morara wa tšweletša mago? Le gona meetse a letswai a ka se ke a tšweletša meetse a mabose.

Levitico 20:9
“‘Ge e ba go ka ba le motho yo a rogakago tatagwe le mmagwe, motho yoo a bolawe. O rogakile tatagwe le mmagwe. O ikarabela ka madi a gagwe.

Luca 6:28
le šegofatša bao ba le rogago, le rapelela bao ba le hlapaolago.

Matteo 5:22
Eupša ke le botša gore yo mongwe le yo mongwe yo a tšwelago pele a galefetše ngwanabo o tla seka kgorong ya toka, eupša mang le mang yo a bitšago ngwanabo ka lentšu le le sa bolelegego la lenyatšo o tla seka Kgorong e Phagamego, mola mang le mang yo a rego: ‘Wena lešilo towe la monyatšegi,’ a tla lebanwa ke Gehenna ya mollo.

1 Pietro 3:10
Gobane “yo a ratago bophelo le go bona mehla e mebotse, a a ke a thibele leleme la gagwe bobeng le melomo ya gagwe gore e se ke ya bolela bofora.

Matteo 15:11
Motho ga a šilafatšwe ke seo se tsenago molomong wa gagwe, eupša motho o šilafatšwa ke seo se tšwago molomong wa gagwe.”

Proverbi 18:21
Lehu le bophelo di matleng a leleme, gomme yo a le ratago o tla ja dienywa tša lona.

Salmi 109:17
O be a rata thogako, moo e ilego ya mo tlela; O be a sa kgahlwe ke tšhegofatšo, Moo e ilego ya emela kgole le yena;

Romani 12:14
Tšwelang pele le šegofatša bao ba le tlaišago; le šegofatše gomme le se ke la rogaka.

2 Re 2:23-24
[23] A tloga moo a rotogela Bethele. Ge a le tseleng a rotoga, gwa tšwelela bašemane ba banyenyane bao ba bego ba etšwa motseng, ba mo kwera ba re: “Rotoga lefatla tena! Rotoga lefatla tena!”[24] Mafelelong a retologa a ba bona ke moka a ba rogaka ka leina la Jehofa. Gwa napa gwa tla dibere tše pedi tša ditshadi go tšwa sethokgweng tša rathaganya ba masomenne-pedi ba bana bao.

Matteo 15:10-11
[10] Ge a fetša go re’alo a biletša lešaba kgauswi gomme a re go lona: “Theetšang le kwešiše:[11] Motho ga a šilafatšwe ke seo se tsenago molomong wa gagwe, eupša motho o šilafatšwa ke seo se tšwago molomong wa gagwe.”

Giacomo 3:8-10
[8] Eupša ga go motho le o tee yo a ka le thapišago leleme. Ke selo seo se sa laolegego se se gobatšago, le tletše mpholo o bolayago.[9] Ka lona re tumiša Jehofa, yena Tate, gomme ka lona re roga batho bao ba bopilwego “ka seswantšho sa Modimo.”[10] Molomong o tee go tšwa tšhegofatšo le thogako. Bana bešo, ga go a swanela gore dilo di direge ka tsela ye.

Matteo 15:18-20
[18] Eupša dilo tše di tšwago ka molomong di tšwa pelong gomme tšona dilo tšeo di šilafatša motho.[19] Ka mohlala, pelong go tšwa dikeleletšo tše kgopo, dipolao, bohlotlolo, bootswa, bohodu, bohlatse bja maaka le dithogako.[20] Tšeo ke dilo tše di šilafatšago motho, eupša go ja dijo ka diatla tše di sa hlapiwago ga go šilafatše motho.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info