A A A A A

Misteri: [Destino]


Ecclesiaste 6:10
Ciò che è, già da tempo ha avuto un nome; e si sa che cos`è un uomo: egli non può competere con chi è più forte di lui.

Abacuc 2:3
E` una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perchè certo verrà e non tarderà".

Isaia 46:10
Io dal principio annunzio la fine e, molto prima, quanto non è stato ancora compiuto; io che dico: "Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà!".

Isaia 55:11
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l`ho mandata.

Geremia 1:5
"Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni".

Geremia 17:10
Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.

Giovanni 16:33
Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!".

Numeri 23:19
Dio non è un uomo da potersi smentire, non è un figlio dell`uomo da potersi pentire. Forse Egli dice e poi non fa? Promette una cosa che poi non adempie?

Proverbi 16:3
Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno.

Proverbi 19:20-24
[20] Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire.[21] Molte sono le idee nella mente dell`uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.[22] Il pregio dell`uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.[23] Il timore di Dio conduce alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla sventura.[24] Il pigro tuffa la mano nel piatto, ma stenta persino a riportarla alla bocca.

Salmi 37:37
Distogli il tuo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non sia.

Salmi 138:8
Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti.

Apocalisse 20:12
Gwelais y meirw, yn fawr a bach, yn sefyll o flaen yr orsedd; ac agorwyd llyfrau. Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd; a barnwyd y meirw ar sail yr hyn oedd yn ysgrifenedig yn y llyfrau, yn l eu gweithredoedd.

Romani 12:2
A pheidiwch chydymffurfio 'r byd hwn, ond bydded ichwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn ichwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef.

Romani 8:28-29
[28] Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn l ei fwriad.[29] Oherwydd, cyn eu bod hwy, fe'u hadnabu, a'u rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd 'i Fab, fel mai cyntafanedig fyddai ef ymhlith pobl lawer.

Efesini 2:8-9
[8] Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw ydyw;[9] nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio.

1 Pietro 2:8-9
[8] a hefyd, "Maen tramgwydd, a chraig rhwystr." Y maent yn tramgwyddo wrth anufuddhau i'r gair; dyma'r dynged a osodwyd iddynt.[9] Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr Un a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef:

1 Corinzi 2:7-9
[7] Ond yr ydym ni'n llefaru doethineb Duw a'i dirgelwch, doethineb guddiedig, a ragordeiniodd Duw cyn yr oesoedd i'n dwyn i'n gogoniant.[8] Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mo'r ddoethineb hon; oherwydd pe buasent wedi ei hadnabod, ni fuasent wedi croeshoelio Arglwydd y gogoniant.[9] Ond fel y mae'n ysgrifenedig: "Pethau na welodd llygad, ac na chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rhai sy'n ei garu."

Geremia 29:11-14
[11] Oherwydd myfi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer,' medd yr ARGLWYDD, 'bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi ichwi ddyfodol gobeithiol.[12] Yna galwch arnaf, a dewch i weddo arnaf, a gwrandawaf arnoch.[13] Fe'm ceisiwch a'm cael; pan chwiliwch 'ch holl galon[14] fe'm cewch,' medd yr ARGLWYDD, 'ac adferaf ichwi lwyddiant, a'ch casglu o blith yr holl genhedloedd, ac o'r holl leoedd y gyrrais chwi iddynt,' medd yr ARGLWYDD; 'ac fe'ch dychwelaf i'r lle y caethgludwyd chwi ohono.'

English Standard Version (ESV)
The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Permanent Text Edition® (2016). Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.