A A A A A

Tuhan: [Berkat]

Lukas 6:38
Berilah, niscaya kepada kamu pun akan diberi: Suatu sukatan yang betul, ditekan-tekan, dan digoncang-goncang sehingga melembak, akan diberi orang kepada ribaanmu, karena dengan sukatan yang kamu menyukat, akan disukatkan pula kepada kamu."

Matius 5:4
Berbahagialah segala orang yang berdukacita, karena mereka itu akan dihiburkan.

Filipi 4:19
Maka Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaan-Nya dengan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus.

Mazmur 67:7
Bahwa tanah itu menumbuhkan hasilnya, maka Allah, yaitu Allah kita, akan memberkati kita.

Bilangan 6:24-25
[24] Bahwa Tuhan memberkati apalah kamu dan memeliharakan kamu![25] Bahwa Tuhan menerangi apalah kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu!

Filipi 4:6-7
[6] Jangan kamu kuatir akan barang sesuatu hal, melainkan di dalam tiap-tiap sesuatu biarlah segala kehendakmu dinyatakan kepada Allah dengan doa dan permintaan serta dengan mengucap syukur.[7] Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.

Yakobus 1:17
Adapun tiap-tiap anugerah yang baik dan tiap-tiap karunia yang sempurna itu dari atas, turun daripada Bapa, pohon segala penerang dari langit, maka Ialah yang tiada berubah dan tiada berbayang perubahan-Nya.

Yeremia 17:7-8
[7] Berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan![8] Karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air dan yang merambatkan akarnya pada tepi sungai; maka tiada dirasainya apabila datang panas terik, melainkan daunnya tinggal hijau juga, tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya dan tiada ia berhenti dari pada berbuah.

Yesaya 41:10
Janganlah takut, karena Akulah sertamu! jangalah engkau bimbang, karena Akulah Allahmu; Aku menguatkan dikau, lagi Aku menolong engkau, lagi Aku memapah engkau dengan tangan kanan kebenaran-Ku.

Yohanes 1:16
Sebab daripada kelimpahan-Nya, kita sekalian sudah menerima anugerah dan karunia.

Kejadian 22:16-17
[16] kata-Nya: Inilah firman Tuhan: Demi diri-Ku juga Aku bersumpah, tegal telah kauperbuat perkara ini, dan tiada kautahani anakmu, yaitu anakmu yang tunggal itu, dari pada-Ku,[17] bahwa sesungguhnya Aku akan memberi berkat besar akan dikau, dan Aku akan memperbanyakkan anak buahmu sepeti bintang di langit dan seperti kersik di tepi pantai; maka anak buahmu itupun akan mempunyai pintu negeri segala musuhnya.

Kejadian 27:28-29
[28] Maka sebab itu diturunkan Allah kiranya atasmu dari pada embun di langit dan dari pada kegemukan bumi dan kelimpahan gandum dan air anggur.[29] Maka beberapa bangsa memperhambakan dirinya kepadamu dan beberapa kaum akan menundukkan dirinya di hadapanmu, dan hendaklah engkau menjadi tuan segala saudaramu dan segala anak ibumu itupun akan menundukkan dirinya di hadapanmu, maka kutuklah kiranya barangsiapa yang mengutuki akan dikau dan berkatlah kiranya barangsiapa yang memberkati akan dikau.

Mazmur 1:1-3
[1] Berbahagialah orang yang tiada berjalan dalam bicara orang fasik atau berdiri pada jalan orang berdosa, atau duduk dalam perhimpunan orang pengolok;[2] melainkan yang suka akan hukum Tuhan dan yang memikirkan hukum itu baik siang baik malam;[3] karena adalah halnya bagaikan pokok yang tertanam pada tepi anak sungai, yang berbuah pada musimnya dan yang tiada gugur daunnya; maka segala perbuatannyapun beruntung juga.

Mazmur 23:1-4
[1] Mazmur Daud.[2] Dibaringkan-Nya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dan dihantar-Nya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang sekali.[3] Disegarkan-Nya jiwaku dan dihantar-Nya aku pada jalan kebenaran karena nama-Nya.[4] Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku, bahwa batang-Mu dan tongkat-Mu ada menghiburkan daku.

2 Samuel 22:3-4
[3] Bahwa Allah juga gunung batuku, maka aku harap akan Dia, yang perisaiku dan tanduk selamatku dan tempat perlindunganku yang tinggi, kepada-Nya aku lari berlindung: Engkaulah penebusku, yang sudah melepaskan aku dari pada aniaya![4] Bahwa aku telah berseru kepada Tuhan, yang patut dipuji-puji, maka aku dilepaskannya dari pada segala seteruku.

1 Yohanes 5:18
Maka kita mengetahui bahwa barangsiapa yang berasal daripada Allah tiada berbuat dosa, melainkan orang yang berasal daripada Allah itu memeliharakan diri, dan si Jahat itu tiada menjamah dia.

Mazmur 138:7
Tatkala aku berjalan di tengah-tengah kepicikan, maka Engkau telah menghidupi aku, tangan-Mu telah menahankan amarah seteruku dan tangan-Mu kananpun telah memeliharakan daku.

2 Korintus 9:8
Maka Allah berkuasa mencurahkan segala anugerah-Nya berlimpah-limpah ke atas kamu, supaya kamu dengan senantiasa ada berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan boleh melimpah di dalam berbagai-bagai kebajikan,

Filipi 4:7
Dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.

Indonesian Bible (TL) 1954
Alkitab Terjemahan Lama (TL) - 1954 ©