A A A A A

Bűn: [Házasságtörés]


1 Korintusi 6:18
Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.

2 Mózes 20:14
Ne paráználkodj!

Zsidókhoz 13:4
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.

Jakab 4:17
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.

Jeremiás 13:27
Bujaságodat, vihogásodat, fajtalan paráznaságodat és bálványaidat ott látom a halmokon és a mezőn. Jaj neked, Jeruzsálem! Nem akarsz megtisztulni. Mikor lesz ennek vége?!

1 János 1:9
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

Lukács 16:18
Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő."

Máté 19:9
Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő."

Példabeszédek 6:32
De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál.

Rómaiakhoz 7:2-3
[2] Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte.[3] Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.

Márk 10:11-12
[11] Ő ezt mondta nekik: "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene;[12] és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el."

Máté 5:27-32
[27] "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj![28] Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.[29] Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.[30] Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."[31] "Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.[32] Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el."

1 Korintusi 6:9-16
[9] Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,[10] sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.[11] Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.[12] Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.[13] Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.[14] Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.[15] Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla![16] Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté."

Lukács 18:18-20
[18] Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"[19] Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten.[20] A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!"

1 Tesszalonika 4:3-5
[3] Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,[4] hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével,[5] nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;

Márk 7:20-23
[20] de hozzátette: "Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná.[21] Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok,[22] házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség.[23] Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert."

Máté 15:17-20
[17] Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül?[18] Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert.[19] Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.[20] Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert."

Példabeszédek 5:18-23
[18] Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek.[19] Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.[20] Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét?[21] Mert az ÚR látja az ember útjait, és figyeli minden lépését.[22] Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg.[23] Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.

János 8:4-11
[4] és így szóltak Jézushoz: "Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték.[5] Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?"[6] Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre.[7] Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ."[8] És lehajolva tovább írt a földre.[9] Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.[10] Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"[11] Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!")

Példabeszédek 6:20-35
[20] Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását![21] Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve![22] Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat![23] Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.[24] Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől.[25] Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival![26] Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik.[27] Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája?[28] Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen?[29] Pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti.[30] Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik;[31] mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet.[32] De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál.[33] Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen.[34] Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján.[35] Nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged, bármennyi ajándékot adnak is neki!

Példabeszédek 5:3-22
[3] 다른 사람의 아내가 꿀처럼 달콤하게 입술을 맞춘다 해도, 솜털처럼 부드럽게 입맞춤을 한다해도[4] 그 모든 몸짓이 끝난 다음에 남는 것이란 쓰디쓴 입맛뿐, 또 무엇이 있겠니? 위아래로 날이 선 칼처럼 날카로울 뿐, 또 무엇이 더 있겠니?[5] 그 발걸음은 죽음을 향해 내딛는 것이며 사망을 향해 줄달음칠뿐 아니냐?[6] 그리로 달려가는 길이 너를 살리는 길이겠느냐? 네 앞에 어떠한 일이 벌어질지 깨달을 겨를도 없이 헤맬 뿐이다.[7] 그러니 얘들아, 내 말을 꼭 들어야 한다. 내가 이르는 말을 아무렇게나 듣고 흘려 버려서는 절대로 안 된다.[8] 그런 여인을 가까이해서는 안 된다. 그런 집에는 아예 발들여놓을 생각조차 하지 말아라. 문간에조차 얼씬거리지 말아야 한다.[9] 한번 생각해 보려무나. 네가 그런 집에 드나든다는 말이 들리면 누가 너를 좋게 생각하겠느냐? 남에게 존경받을 수가 있겠느냐? 그것은 그만두고라도 포악한 자에게 걸려 하늘이 내려 주신 목숨조차도 다 누리지 못할 것이다.[10] 또한 네가 힘써 모은 재산이 다 남의 손에 들어갈 것이다. 네가 피땀 흘려 모아 놓은 돈이 다 남의 집 재산이 되지 않겠느냔 말이다.[11] 더구나 생각도 하기 싫은 것은 네 몸 네 육체가 진이 다 빠졌을 때에 어찌할 줄 모르고[12] `아이구, 어르신께서 꾸짖으실 때 내가 일찌감치 그 말씀을 들었어야 하는 건데 어째서 그 얘기를 그토록 지겨워하여 한 귀로 듣고서 다른 귀로 흘렸던가![13] 스승이 하시는 말씀이 하나도 틀리지 않다는 걸 내가 왜 일찍이 깨닫지 못했단 말인가! 그분이 일일이 가르쳐 주실 때 왜 내가 딴전을 피우면서 귀를 기울이지 않았던가![14] 모든 사람들이 하나같이 구경거리 났다고 이 꼴을 바라볼 것이 아닌가! 이 무슨 수치스런 일이냐' 하며 탄식할까 두렵구나.[15] 너는 네 우물에서 물을 떠 먹어라. 네 샘물에서 퐁퐁 솟아나는 깨끗한 물을 떠 마셔라. 네 샘물만 마셔라.[16] 어찌하여 네 샘에서 흘러 나오는 물을 집 밖으로 흘려 내보내느냐? 어째서 네 집 샘물이 길거리로 흐르게 하느냐?[17] 너만, 너 혼자만 그 물을 마셔야 할게 아니냐? 다른 사람이 그 물을 마시게 해서야 되겠느냐는 말이다.[18] 네 샘에 행복이 가득 차게 하여라. 네 젊은 아내와 함께 즐겁게 살아가거라.[19] 사랑스러운 암사슴처럼 애교가 넘치고 귀여운 암노루처럼 부드러우니, 그 품에 파묻혀 한결같이 그의 두팔에 안겨 그 속에서 흡족하게 웃어라.[20] 얘야, 어찌 다른 집 여인에게서 이러한 기쁨을 느낄 수 있겠니? 다른 여인의 품에 안긴다고 해서 이렇듯 행복하게 웃을 수 있을 성 싶으냐?[21] 그래, 다시 한 번 생각해 보아라. 하나님은 사람이 하는 모든 일마다 두 눈을 크게 뜨고 지켜 보신단다. 그런데 어찌하여 네가 하고 있는 일을 `설마 모르시겠지' 하고 생각하느냐? 그분은 사람이 하는 일을 하나도 빼놓지 않고 일일이 헤아리고 계시느니라.[22] 못된 짓만 꾸며 남을 짓밟으려는 자들은 자기가 파놓은 함정에 빠져 버리는 법이며, 스스로 제 무덤을 파는 것이나 다를 것 없다.

1 Korintusi 7:1-40
[1] [결혼에 관한 문제들] 이제 여러분이 지난번 편지에 적어 보낸 질문들에 대해서 대답하겠습니다. 만일 여러분이 결혼하지 않았다면 그것은 잘한 일입니다.[2] 그러나 보통의 경우는 결혼하는 편이 더 좋습니다. 남자는 아내를 맞이하십시오. 여자도 남편을 맞이하십시오. 그렇지 않으면 음행의 죄에 빠질 위험이 있기 때문입니다.[3] 남편은 아내에게 남편으로서의 의무를 다해야 합니다. 아내도 마찬가지로 남편에게 아내로서의 의무를 다해야 합니다.[4] 아내나 남편은 이미 자기 몸을 자기 마음대로 할 권리가 없습니다. 아내의 몸에 대한 권리는 남편에게 있고 남편의 몸에 대한 권리는 아내에게 있기 때문입니다.[5] 그러므로 서로 몸을 거절해서는 안 됩니다. 다만 자신을 바쳐서 진심으로 기도하기 위해 두 사람이 합의해서 일정한 기간 동안 부부관계를 갖지 않는 것은 상관없습니다. 그러나 자제력이 약하여 사단의 유혹을 받을지도 모르니 그 기간이 지나면 두 사람은 다시 결합할 것을 충고합니다.[6] 나는 여러분이 반드시 결혼해야 한다고 말하고 있는 것은 아닙니다. 만일 결혼하고 싶거든 해도 좋다는 것입니다.[7] 나는 누구나 나처럼 결혼하지 않고 지내기를 원합니다 그러나 우리는 다 똑같지는 않습니다. 하나님께서 주신 은사는 사람마다 달라 결혼하여 사는 사람도 있고, 또 결혼하지 않고 행복하게 사는 사람도 있습니다.[8] 그러므로 나는 결혼하지 않은 사람과 과부들에게 충고합니다. 만일 여러분이 나처럼 그대로 지낼 수 있거든 결혼하지 말고 그대로 지내십시오.[9] 그러나 만일 자신을 자제할 수 없거든 서슴지 말고 결혼하십시오. 정욕이 불같이 타는 것보다는 결혼하는 것이 낫습니다.[10] 이제 결혼한 사람들에게 말합니다. 이것은 충고가 아니라 명령입니다. 이 명령은 내가 하는 것이 아니라 주께서 친히 하시는 것입니다. 아내는 남편과 헤어져서는 안됩니다.[11] 그러나 만일 남편과 헤어졌다면 그대로 혼자 지내든지 아니면 남편에게 돌아가십시오. 그리고 남편도 아내를 버리면 안됩니다.[12] 여기서 나는 주께서 직접 명령하신 것은 아니지만 내 스스로 옳다고 생각한 것을 몇 가지 덧붙여 말하겠습니다. 만일 어떤 그리스도인이 그리스도인이 아닌 아내와 살고 있을 때 그 아내가 남편과 함께 살기를 원하는 한 그 아내를 쫓아 보내거나 이혼해서는 안됩니다.[13] 또 어떤 그리스도인 부인이 그리스도인이 아닌 남편과 살고 있을 때 남편이 함께 살기를 원하는 한 헤어져서는 안됩니다.[14] 그리스도인이 아닌 남편이 그리스도인 아내의 도움으로 그리스도인이 될지도 모르며, 또 그리스도인이 아닌 아내가 그리스도인 남편의 도움으로 그리스도인이 될 수도 있기 때문입니다. 그렇지 않고 만일 가족이 뿔뿔이 헤어진다면 그 자녀들마저 주님을 알 수 있는 기회를 잃고 맙니다. 가족이 한마음으로 뭉쳐 있다면 하나님의 계획안에서 자녀들도 구원을 얻게 될 것입니다.[15] 그러나 만일 그리스도인이 아닌 남편이나 아내가 헤어지기를 원한다면 헤어지도록 하십시오. 이런 경우에 그리스도인인 남편이나 아내는 상대방을 억지로 붙들어 앉힐 필요가 없습니다. 하나님께서는 당신의 자녀들이 평화롭게 조화를 이루며 살아가기를 원하십니다.[16] 결국 그 아내가 그대로 같이 지낸다고 해서 남편이 그리스도인이 된다는 보장이 없고 마찬가지로 그 남편이 그대로 같이 지낸다고 해서 아내가 그리스도인이 된다는 보장은 없기 때문입니다.[17] [부르심을 받았을 때의 처지대로] 어떤 일을 결정하는 데는 결혼을 하든 하지 않든 하나님의 인도와 도우심을 따르십시오. 그래서 어떤 상황에 부딪치더라도 그것을 받아들이며 하나님의 뜻에 합당하게 살아간다는 확신을 가지십시오. 이것이 내가 모든 교회를 위해 세운 원칙입니다.[18] 예를 들면 그리스도인이 되기 전에 이미 유대고의 할례를 받은 사람은 그 일로 염려할 필요가 없습니다. 또 할례를 받지 않은 사람은 이제 와서 할례를 받을 필요가 없습니다.[19] 그리스도인에게 있어서 할례를 받았느냐 받지 않았느냐 하는 것은 문제가 되지 않습니다. 문제는 하나님을 기쁘게 하며 하나님의 계명을 잘 지키느냐 그렇지 못하느냐 하는 데 있습니다. 이것이야말로 중요한 점입니다.[20] 사람은 각자 하나님께 부르심을 받았을 때의 처지대로 살아가십시오.[21] 당신이 노예로 있을 때 부름을 받았습니까? 그것 때문에 염려가 됩니까? 그러나 만일 자유인이 될 기회가 있거든 주저하지 말고 자유인이 되십시오.[22] 만일 당신이 노예의 신분일 때 주님의 부름을 받았다면 그리스도께서 무서운 죄의 세력에서 당신을 해방시켜 자유롭게 하셨다는 것을 기억하십시오. 그리고 만일 당신이 자유인으로서 주님의 부름을 받았다면 지금 당신은 그리스도의 노예가 되어 있다는 것을 기억하십시오.[23] 여러분은 그리스도께서 값을 치르고 산 몸이므로 그리스도의 것입니다. 그러니 이제 이 세상 사람의 노예가 되지 마십시오.[24] 사랑하는 형제들이여, 그리스도인이 되던 당시의 처지가 어떠하였든 부름을 받은 그대로 하나님과 함께 살아가십시오.[25] [종말을 눈앞에 둔 미혼 남녀들] 이제 나는 여러분이 질문한 것 중에서 또 다른 문제에 대해 대답하겠습니다. 결혼하지 않은 여자는 어떻게 해야 하는가 하는 문제입니다. 그들은 결혼을 해야 할까요? 이 질문에 대해 주께로부터 특별히 받은 명령은 없습니다. 그러나 주께서는 자비롭게도 내게 지혜를 주셨습니다. 그래서 나는 내가 생각하고 있는 바를 기쁘게 여러분에게 말하려고 합니다.[26] 우선 우리 그리스도인들은 현재 큰 위기에 직면하고 있다는 사실을 중시할 필요가 있습니다. 이런 때에는 결혼하지 않은 채 지내는 것이 가장 좋다고 생각합니다.[27] 그렇다고 해서 결혼한 사람들도 헤어져서 사는 게 좋다는 건 아닙니다. 다만 여러분이 결혼하지 않았다면 이런 때에 서둘러서 결혼하지 말라는 것입니다.[28] 만일 그래도 결혼을 꼭 해야겠다는 생각이 드는 남자들은 결혼하십시오. 똑같은 이유로 결혼하고 싶은 여자가 있거든 결혼하십시오. 결혼이 죄가 되지는 않습니다. 그러나 어쨌든 결혼은 하고 나면 전에 없던 어려운 문제들이 생길 것이므로 그것을 근심해서 하는 말입니다.[29] 특별히 기억해야 할 것이 있습니다. 우리에게 남은 시간은 극히 짧고 주님의 일을 할 기회도 많지 않다는 것입니다. 그러니 아내가 있는 사람도 주님을 위해서 가능한 한 자유로운 몸이 되십시오.[30] 행복이나 슬픔이나 재산이 하나님의 일을 하는 데 방해가 되지 않게 하십시오.[31] 이 세상 유혹에 접할 많은 기회를 가진 사람들은 그 기회를 바르게 이용하고 거기에 빠져 들지 않도록 하십시오. 지금 우리가 보는 이 세상은 곧 지나가 버릴 것이기 때문입니다.[32] 나는 여러분이 근심을 모르고 살기를 바랍니다. 결혼하지 않은 남자는 어떻게 하면 주님을 기쁘게 할 것인가 하는데 자기 시간을 바칠 수 있지만[33] 결혼한 남자는 아무래도 이 세상 일을 생각해야 하고 또 어떻게 하면 아내를 기쁘게 할 것인가에 마음을 써야 하므로[34] 관심이 분산됩니다. 결혼한 여자도 마찬가지입니다. 결혼하지 않은 여자는 자신의 됨됨이를 늘 살피며 매사에 주님을 기쁘게 해드리려고 마음을 쓰지만 결혼한 여자는 집안일과 남편에게 일일이 신경을 써야 합니다.[35] 내가 이런 말을 하는 것은 여러분을 돕기 위해서지 결혼하지 말라는 것은 아닙니다. 나는 여러분이 여기저기에 관심을 빼앗기지 않고 주님 섬기는 일에 온 마음을 쏟을 수 있도록 도와드리고 싶습니다.[36] ㄱ) 누구든지 자기 열정을 자제하기가 어려워서 결혼해야 되겠다고 생각하는 사람은 하십시오. 죄가 되는 것이 아니니 그런 사람은 결혼하십시오. (ㄱ. 36-38절은 다음과 같이 번역할 수도 있다. 36:혼기가 지난 딸을 그냥 두는 것이 옳지 않다는 생각이 들 경우 딸을 시집 보내도록 하십시오. 그것은 죄가 되지 않습니다. 37:특별한 이유로 딸을 시집 보내지 않도록 결정을 내렸다면 그것도 잘한 일입니다. 38:그러므로 딸을 시집 보내는 것도 잘한 이유이지만 시집 보내지 않는 것은 더 잘한 일입니다')[37] 그러나 만일 어떤 사람이 결혼하지 않고도 지낼 수 있는 의지력이 있고 또 결혼할 필요도 없고 결혼을 원하지도 않는다면 그의 결심도 훌륭합니다.[38] 그러므로 결혼하는 사람도 잘하는 일이지만 결혼하지 않는 사람은 더욱 잘하는 일입니다.[39] 아내는 남편이 살아 있을 동안은 남편에게 매인 몸이지만 남편이 죽으면 다시 결혼해도 좋습니다. 그러나 반드시 그리스도인과 결혼하십시오.[40] 하지만 내 생각으로는 가능하다면 결혼하지 않고 지내는 편이 더 행복할 것 같습니다. 이 말은 하나님의 영께서 여러분에게 전하라고 하신 말씀입니다.

Korean Bible (TKV) 1991
Copyrighted: Today's Korean Version TKV 1991