A A A A A

Bűn: [Függőség]


1 Korintusi 10:13-14
[13] Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.[14] Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást!

1 János 2:16
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.

1 Korintusi 15:33
Ne tévelyegjetek: "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!"

Jakab 4:7
Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

1 Korintusi 6:12
Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.

1 Péter 5:10
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

Zsoltárok 50:15
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.

Rómaiakhoz 5:3-5
[3] De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot,[4] az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;[5] a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

1 Korintusi 6:9-11
[9] Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,[10] sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.[11] Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.

Titushoz 2:12
és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,

Jakab 1:2-3
[2] Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,[3] tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.

Zsidókhoz 4:15-16
[15] Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.[16] Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

János 3:16-17
[16] Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.[17] Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

Filippiekhez 4:13
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Zsoltárok 95:8
ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában,

Máté 6:13
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

Máté 26:41
Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society