A A A A A

Élet: [Szépség]


1 Péter 3:3-4
[3] Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése,[4] hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.

2 Korintusi 4:16
Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.

Efézusiakhoz 2:10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

1 Mózes 1:27
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Ézsaiás 40:8
Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.

Filippiekhez 4:8
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

Zsoltárok 139:14
Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.

Rómaiakhoz 8:6
A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség,

Énekek Éneke 4:7
Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád sincsen.

Máté 6:28-29
[28] Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak,[29] de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.

1 Timóteushoz 2:9-10
[9] Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,[10] hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.

1 Sámuel 16:7
De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.

Prédikátor 3:11
Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.

Galatákhoz 3:26-27
[26] Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.[27] Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.

Példabeszédek 3:15-18
[15] Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.[16] Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.[17] Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.[18] Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.

Ezékiel 28:17-18
[17] Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára.[18] Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamuvá tettelek a földön mindenki szeme láttára.

Jakab 1:23
Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.

Máté 23:28
Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel."

Példabeszédek 31:30
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society