A A A A A

Élet: [Állatok]


1 Mózes 1:21
És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.

1 Mózes 1:30
Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.

Jakab 3:7
Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember;

Jeremiás 8:7
Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét.

Jób 35:11
aki többre tanít minket, mind a föld állatait, és bölcsebbé tesz az égi madaraknál?

Lukács 3:6
és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."

Lukács 12:24
Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!

Máté 6:26
Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?

Példabeszédek 12:10
Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.

Zsoltárok 104:21
az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.

1 Mózes 2:19-20
[19] Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi.[20] Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.

1 Mózes 9:2-3
[2] Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt.[3] Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt.

1 Mózes 1:24-28
[24] Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt.[25] Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.[26] Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.[27] Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.[28] Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

Példabeszédek 6:6-8
[6] Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj![7] Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója,[8] mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor.

Zsoltárok 8:6-9
[6] Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:[7] a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,[8] az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.[9] Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!

Jób 12:7-10
[7] Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak.[8] Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked.[9] Ki ne tudná mindezekről, hogy az ÚR keze alkotta őket?[10] Az ő kezében van minden élőnek a léte és a minden emberi testnek adott lélek.

Ézsaiás 11:6-9
[6] Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.[7] A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha.[8] A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét.[9] Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.

Prédikátor 3:18-21
[18] Úgy gondoltam, hogy az embereket ilyen módon próbálja meg Isten. Így tűnik ki, hogy ők magukban véve hasonlók az állatokhoz.[19] Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiábavalóság![20] Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik.[21] Ki tudja, hogy fölszáll-e az emberek lelke a magasba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá?

Zsoltárok 148:7-12
[7] Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán![8] Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar,[9] ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok,[10] vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak,[11] ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái,[12] ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society