A A A A A

Rossz Karakter: [Keserűség]


Apostolok 8:23
Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél."

Kolosséiakhoz 3:8-13
[8] most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet.[9] Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,[10] és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.[11] Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.[12] Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.[13] Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

Prédikátor 7:9
Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik.

Efézusiakhoz 4:26
"Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal,

Ezékiel 3:14
A lélek fölemelt, és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az ÚR kemény kézzel tartott engem.

Ézsaiás 38:17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

Jób 7:11
Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel.

Jób 10:1
Lelkemből megutáltam életemet. Szabadjára engedem panaszomat. Hadd beszéljek keserű lélekkel!

Jób 21:25
A másik pedig meghal keserű lélekkel, mert nem élvezte a jót.

Márk 11:25
És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.

Példabeszédek 10:12
A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet.

Példabeszédek 14:10
A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen.

Példabeszédek 15:1
A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.

Példabeszédek 17:25
Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját.

Rómaiakhoz 3:14
szájuk átokkal és keserűséggel van tele.

Máté 6:14-15
[14] "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok.[15] Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

Jakab 1:19-20
[19] Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,[20] mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.

Zsidókhoz 12:14-15
[14] Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.[15] Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

Efézusiakhoz 4:31-32
[31] Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.[32] Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society