A A A A A

További: [Utálat]


Dániel 11:31
Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt.

Dániel 12:11
Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el.

5 Mózes 22:5
Nő ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened, az ÚR mindazokat, akik ilyet tesznek.

5 Mózes 23:18
Ne vidd a parázna nő bérét, se a parázna férfi keresményét Istenednek, az ÚRnak a házába, semmiféle fogadalom címén, mert mindkettő utálatos Istened, az ÚR előtt.

5 Mózes 24:4
akkor nem veheti újra feleségül az első férje, aki elküldte őt, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az ÚR előtt. Ne kövess el ilyen vétket azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked örökségül!

Ézsaiás 1:13
Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést!

3 Mózes 7:18
Mert ha mégis eszik valaki harmadnap a békeáldozat húsából, nem kap kegyelmet, nem válik javára annak, aki bemutatta. Romlott hús az, és aki eszik belőle, azt bűn terheli.

3 Mózes 18:22
Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.

Példabeszédek 11:1
A hamis mérleget utálja az ÚR, de a pontos súlyt kedveli.

Példabeszédek 11:20
Utálja az ÚR az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.

Példabeszédek 12:22
Utálja az ÚR a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli.

Példabeszédek 15:8
A bűnösök áldozatát utálja az ÚR, de a becsületesek imádságát kedveli.

Példabeszédek 15:26
Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.

Példabeszédek 16:5
Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen!

Példabeszédek 17:15
Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR.

Példabeszédek 20:10
A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az ÚR.

Példabeszédek 20:23
Utálja az ÚR a kétféle súlyt, és a hamis mérleg nem jó dolog.

Példabeszédek 28:9
Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.

Jelenések 21:27
tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.

Márk 13:14
"Amikor pedig meglátjátok a "pusztító utálatosságot" ott állni, ahol nem volna szabad - aki olvassa, értse meg! - akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe,

Máté 24:15
"Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -,

Rómaiakhoz 1:26-27
[26] Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel,[27] ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.

3 Mózes 20:12-13
[12] Ha valaki a menyével hál, halállal lakoljanak mindketten. Förtelmességet követtek el, vérük rajtuk.[13] Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.

Példabeszédek 6:16-20
[16] Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte:[17] A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek,[18] a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak,[19] a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.[20] Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását!

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society