A A A A A

परमेश्वर: [आशीर्वाद]


लूका ६:३८
दो, तुम्हे भी दिया जायेगा। वे पूरा नाप दबा-दबा कर और हिला-हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उडेंलेंगे क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो, उसी से तुम्हें भी नापा जायेगा।”

मत्ती 5:4
धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांतवन देता हैं

फिलिप्पियों 4:19
Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

भजन संहिता 67:7
Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!

गिनती 6:24-25
[24] Issand õnnistagu sind ja hoidku sind![25] Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!

फिलिप्पियों 4:6-7
[6] Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.[7] Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

याकूब 1:17
Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.

यिर्मयाह 17:7-8
[7] Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand.[8] Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.

यशायाह 41:10
ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!

यूहन्ना 1:16
Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.

उत्पत्ति 22:16-17
[16] ning ütles temale: 'Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega,[17] ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad!

उत्पत्ति 27:28-29
[28] Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu, ning külluses vilja ja veini![29] Rahvad orjaku sind, rahvahõimud kummardagu sind! Ole oma vendade isand, su ema pojad kummardagu sind! Neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab!'

भजन संहिता 1:1-3
[1] Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,[2] vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.[3] Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

भजन संहिता 23:1-4
[1] Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.[2] Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;[3] tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.[4] Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.

२ शमूएल 22:3-4
[3] Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge kants ja varjupaik. Mu päästja, sa päästad mind vägivallast.[4] 'Kiidetud olgu Issand!' nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest.

१ यूहन्ना 5:18
Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda.

भजन संहिता 138:7
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind.

२ कुरिन्थियों 9:8
Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,

फिलिप्पियों 4:7
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739