A A A A A

נוֹסָף: [קָנִיבָּלִיוּת]


ירמיה 19:9
וְהַאֲכַלְתִּים אֶת־בְּשַׂר בְּנֵיהֶם וְאֵת בְּשַׂר בְּנֹתֵיהֶם וְאִישׁ בְּשַׂר־רֵעֵהוּ יֹאכֵלוּ בְּמָצוֹר וּבְמָצוֹק אֲשֶׁר יָצִיקוּ לָהֶם אֹיְבֵיהֶם וּמְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם ׃

יחזקאל 5:10
Sellepärast peavad sinu keskel isad sööma oma lapsi ja lapsed sööma oma isasid; ja ma mõistan kohut sinu üle ning puistan kogu su jäägi kõigi tuulte poole.

ויקרא 26:29
Te hakkate sööma oma poegade ja tütarde liha.

מלכים ב 6:28-29
[28] Ja kuningas küsis temalt: 'Mida sa soovid?' Ja ta vastas: 'See naine ütles mulle: Anna oma poeg, selle me sööme täna, ja homme sööme siis minu poja![29] Ja me keetsime minu poja ning sõime ta. Ja järgmisel päeval ütlesin ma temale: Anna oma poeg meile söömiseks! Aga ta peitis oma poja ära.'

איכה 4:10
Kaastundlike naiste käed keetsid oma lapsi: need olid neile roaks mu rahva tütre hävingus.

איכה 2:20
Vaata, Issand, ja silmitse, kellele sa nõnda oled teinud: kas naised peavad sööma oma ihuvilja, terveina sündinud lapsi? Kas tohib Issanda pühamus tappa preestrit ja prohvetit?

דברים 28:53-57
[53] Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda Issand, su Jumal, sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab.[54] Isegi su keskel oleva õrna ja hellitatud mehe silm vaatab kurjalt oma vennale ja naisele oma süles ja oma järelejäänud lastele, kes tal veel alles on,[55] ega anna ühelegi neist oma laste lihast, mida ta ise sööb, sest midagi muud ei ole temale jäänud piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab kõigis su väravais.[56] Su keskel olev õrn ja hellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalataldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja tütrele[57] oma järelsünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais.

בראשית 1:26-27
[26] Ja Jumal ütles: 'Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!'[27] Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.

ב' קורינתים 5:8
ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures.

לוקס 16:19-26
[19] Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti.[20] Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid,[21] ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid.[22] Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha.[23] Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles.[24] Ja ta hüüdis: 'Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!'[25] Aga Aabraham ütles: 'Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu.[26] Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde.'

התגלות 20:11-15
[11] Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset.[12] Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.[13] Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.[14] Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm - tulejärv.[15] Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.

דברים 28:53
Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda Issand, su Jumal, sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab.

א' קורינתים 14:34-35
[34] olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb.[35] Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest. Sest naisele on häbiks koosolekul rääkida.

לוקס 1:37
sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.'

יוחנן 1:1
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.

דברים 28:57
oma järelsünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais.

א' טימותיאוס 2:11-15
[11] Naine õppigu vaikselt täielikus alistumises;[12] ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne.[13] Sest Aadam loodi enne, seejärel Eeva,[14] ka ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja ta sattus üleastumisse,[15] ent ta pääseb lastesünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse.

א' טימותיאוס 5:3-16
[3] Austa lesknaisi, kes on tõeliselt lesed![4] Aga kui kellelgi lesknaisel on lapsi või lapselapsi, siis need õppigu esmalt ise kohtlema jumalakartlikult oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlgu oma vanematele; sest see on meelepärane Jumala silmis.[5] Kes on aga lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänuna loodab Jumala peale, see jääb anuma ja palvetama nii ööd kui päevad.[6] Kes aga liiderdab, see on elusalt surnud.[7] Ja käsi neid, et nad elaksid laitmatult.[8] Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.[9] Leskede hulka loetagu see, kes on vähemalt kuuekümneaastane ning on olnud ühemehenaine,[10] kelle heade tegude kohta on tunnistajaid, olgu ta lapsi üles kasvatanud või võõraid vastu võtnud või pühade jalgu pesnud või viletsaid abistanud või otsinud võimalust teha mis tahes heategusid.[11] Nooremad lesed aga jäta välja, sest kui neid haarab iharus, hoolimata Kristusest, siis nad tahavad abielluda[12] ja neile saab süüks, et nad on murdnud truudust esimesele lepingule.[13] Pealegi nad õpivad olema jõude ja käima mööda maju, ent nad ei ole üksnes jõude, vaid nad on ka lobisejad ja uudishimutsejad ning räägivad seda, mida ei sobi.[14] Ma tahan siis, et nooremad abielluksid, sünnitaksid lapsi, hoiaksid kodu ega annaks meie vastastele mingit alust halvustamiseks.[15] Sest mõned on juba saatana jälgedesse pöördunud.[16] Kui uskliku peres on lesknaisi, siis ta toetagu neid ja ärgu tulgu see koormaks kogudusele, et kogudus võiks toetada neid, kes on lesknaised tõeliselt.

א' קורינתים 11:2-16
[2] Ma kiidan teid, vennad, et te mind igati meeles peate ja hoiate pärimusi, nõnda nagu ma need teile andsin.[3] Aga ma tahan, et te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea, ja Jumal on Kristuse pea.[4] Iga mees, kes kaetud peaga palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead.[5] Ja iga naine, kes paljapäi palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead, sest see on otse nõnda, nagu oleks ta paljakspöetu.[6] Kui naine ei kata oma pead, siis ta lasku ka oma juuksed maha lõigata; kui aga naisele on häbiks lasta juukseid lõigata või pead paljaks pügada, siis ta katku oma pea kinni![7] Mees ei ole kohustatud oma pead katma, kuna ta on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste.[8] Sest mees ei ole ju naisest, vaid naine mehest,[9] ega ole ka mees loodud naise pärast, vaid naine mehe pärast.[10] Seepärast on naine kohustatud kandma meelevalla tunnust pea peal inglite pärast.[11] Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi,[12] sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast.[13] Otsustage ise: kas naisel on kohane paluda Jumalat paljapäi?[14] Eks loodus ise õpeta teile, et mehele ei ole auks kanda pikki juukseid,[15] aga kui naine kannab pikki juukseid, siis on see temale auks, sest pikad juuksed on talle antud katte eest.[16] Kui aga keegi kavatseb kiusu ajada, siis ta teadku, et meil ega Jumala kogudustel ei ole seesugust kommet.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739