A A A A A

אלוהים: [ברכה]


לוקס 6:38
אם תתנו לאחרים תקבלו חזרה מידה יפה, גדושה ושופעת, כי במידה שאתם נותנים לאחרים יינתן לכם חזרה."

מתי 5:4
אשרי הבוכים והמתאבלים, כי הם ינוחמו.

פיליפים 4:19
אלוהים ייתן לכם כל מה שאתם צריכים, מתוך אוצרו בשמים, בזכות קורבנו של המשיח למעננו.

פיליפים 4:6-7
[6] אל תדאגו לדבר, אלא התפללו ואמרו לאלוהים למה אתם זקוקים, ואל תשכחו להודות לו.[7] אם באמת תעשו כך, אלוהים ישכין בלבכם שלווה נפלאה שאינכם מסוגלים אפילו לתאר לעצמכם.

יעקב 1:17
כל המתנות הטובות והמושלמות ניתנות לנו מהאלוהים אשר ברא את כל האורות, ואשר בעצמו מקרין אור נפלא שאינו משתנה ואינו נחלש לעולם.

יוחנן 1:16
כולנו התברכנו בברכות רבות מעושרו ומחסדו.

א' יוחנן 5:18
אדם המשתייך למשפחת אלוהים אינו חוטא בכוונה תחילה, כי המשיח בן-האלוהים שומר עלינו היטב, והשטן אינו יכול לגעת בנו.

ב' קורינתים 9:8
אלוהים יכול לתת לכם מעל מה שאתם צריכים, כך שתמיד יהיה לכם די והותר לעצמכם, ואף תוכלו לתת לנזקקים בנדיבות ובשמחה.

פיליפים 4:7
אם באמת תעשו כך, אלוהים ישכין בלבכם שלווה נפלאה שאינכם מסוגלים אפילו לתאר לעצמכם.

Hebrew Bible (HHH) 2009
Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament) Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®