A A A A A

תעלומות: [דינוזאורים]


ישעה 27:1
א ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים  {ס}

בראשית 1:21
כא ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב

תהילים 104:26
כו  שם אניות יהלכון    לויתן זה-יצרת לשחק-בו

בראשית 1:24-31
[24] כד ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן[25] כה ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב[26] כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ[27] כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם[28] כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ[29] כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע  לכם יהיה לאכלה[30] ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן[31] לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי  {פ}

איוב 40:15-24
[15] טו  הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל[16] טז  הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו[17] יז  יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו[18] יח  עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל[19] יט  הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו[20] כ  כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם[21] כא  תחת-צאלים ישכב--    בסתר קנה ובצה[22] כב  יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל[23] כג  הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו[24] כד  בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף [ (Job 40:25) כה  תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו ] [ (Job 40:26) כו  התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו ] [ (Job 40:27) כז  הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות ] [ (Job 40:28) כח  היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם ] [ (Job 40:29) כט  התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך ] [ (Job 40:30) ל  יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים ] [ (Job 40:31) לא  התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו ] [ (Job 40:32) לב  שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף ]

איוב 41:1-10
[1] א  הן-תחלתו נכזבה    הגם אל-מראיו יטל[2] ב  לא-אכזר כי יעורנו    ומי הוא לפני יתיצב[3] ג  מי הקדימני ואשלם    תחת כל-השמים לי-הוא[4] ד  לא- (לו-) אחריש בדיו    ודבר-גבורות וחין ערכו[5] ה  מי-גלה פני לבושו    בכפל רסנו מי יבוא[6] ו  דלתי פניו מי פתח    סביבות שניו אימה[7] ז  גאוה אפיקי מגנים    סגור חותם צר[8] ח  אחד באחד יגשו    ורוח לא-יבא ביניהם[9] ט  איש-באחיהו ידבקו    יתלכדו ולא יתפרדו[10] י  עטישתיו תהל אור    ועיניו כעפעפי-שחר

יהושע 10:1-10
[1] א ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם כי לכד יהושע את העי ויחרימה--כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם[2] ב וייראו מאד--כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשיה גברים[3] ג וישלח אדני צדק מלך ירושלם אל הוהם מלך חברון ואל פראם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון--לאמר[4] ד עלו אלי ועזרני ונכה את גבעון  כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל[5] ה ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך חברון מלך ירמות מלך לכיש מלך עגלון--הם וכל מחניהם ויחנו על גבעון וילחמו עליה[6] ו וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמר אל תרף ידיך מעבדיך  עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו--כי נקבצו אלינו כל מלכי האמרי ישבי ההר[7] ז ויעל יהושע מן הגלגל הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל  {פ}[8] ח ויאמר יהוה אל יהושע אל תירא מהם כי בידך נתתים  לא יעמד איש מהם בפניך[9] ט ויבא אליהם יהושע פתאם  כל הלילה עלה מן הגלגל[10] י ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית חורן ויכם עד עזקה ועד מקדה

Hebrew Bible Aleppo Codex
Public Domain