A A A A A

נוֹסָף: [כּוֹהֶל]


קהלת 9:7
ז לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך  כי כבר רצה האלהים את מעשיך

משלי 20:1
א  לץ היין המה שכר    וכל-שגה בו לא יחכם

משלי 23:31
Nepozeraj na víno, ako sa červenie, ako iskrí v pohári a hladko sa šmýka,

רומים 13:13
Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti.

משלי 31:4-5
[4] Nepatrí sa kráľom, Lemúel, kráľom sa nepatrí piť víno a panovníkom opojný nápoj,[5] aby azda pri popíjaní nezabudli na príkazy a neprekrútili právo všetkých chudobných.

תהילים 104:14-15
[14] Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu,[15] aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka.

א' קורינתים 10:23-24
[23] Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje.[24] Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.

ישעה 62:8-9
[8] Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno: Nevydám viac tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa namáhal.[9] Len tí, čo ho zbierali, budú z neho jesť a budú chváliť Hospodina. Len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.

גלטים 5:19-21
[19] A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,[20] modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky,[21] závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.

א' קורינתים 9:19-23
[19] Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých.[20] Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom — i keď nie som pod zákonom.[21] Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona — aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom.[22] Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.[23] A všetko to robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.

רומים 14:15-21
[15] Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus.[16] Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe.[17] Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.[18] Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú.[19] Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu.[20] Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva.[21] Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata.

יוחנן 2:3-11
[3] Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína.[4] Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.[5] Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie![6] Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery.[7] Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj.[8] Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli.[9] Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha[10] a povedal mu: Každý člo vek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.[11] Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007