A A A A A

Iglesia: [Persecución de la iglesia]


Hechos 8:1
Jare Esteban imano icavi Saulo pe. Jare jocuae ara oporogüɨrovia vae Jerusalén pe ñogüɨnoi vae reta jovaicho reta omboɨpɨ oiporarauca chupe reta. Jare Jesús jemimondo retaño opɨta Jerusalén pe. Opaete iru oporogüɨrovia vae reta oñemoai ɨvɨ reta Judea jare Samaria rupi.

Mateo 5:44
Erei che jae peve, peaɨu perovaicho reta. Peyerure Tumpa pe omovendise vaera oyepopeyu peré vae reta. Peyapo icavi vae pemotareɨ vae reta pe. Peyerure Tumpa pe icavi mbae vae oyapo peve vae reta re —jei—.

2 Timoteo 3:12
Añete co, opaete Cristo Jesús re güɨrovia vae oipota oyeócuai Tumpa pe vae reta pe oyapota icavi mbae vae iru vae reta.

Juan 15:20
Pemaendúa cuae che jae peve vae re: “Metei tembiócuai mbaeti oyócuai iya mbae oyapo vaera”. Echa oporogüɨrovia mbae vae reta oyapo yave icavi mbae vae cheve, oyapota icavi mbae vae peve vi. Oyapo reta yave che jae chupe oyapo vaera vae, oyapota pe reta pere chupe oyapo vaera vae vi —jei—.

Apocalipsis 2:10
Agüɨye pequɨye peiporarata vae güi. Mase, aña guasu peñonoucata amogüe pe reta tembipɨɨrɨru pe, oyecuaa vaera peporogüɨrovia icavi ra. Jare peiporarata diez ara pegua. Jecuae perovia cheré, yepe tei güɨramoi pemanota peporogüɨrovia jeco pegua. Jocorai yave, ameeta peve tecove opa mbae vae peyerovia yae vaera.

Romanos 8:35
Cristo ñanderaɨu, jare ngaraa quia ipuere ñanemboyao Cristo güi. Güɨramoi yaiporarata, ani yavaita co ñandeve yaico vaera, ani iru vae reta oyapota icavi mbae vae ñandeve, ani caruai outa ñandeve. Güɨramoi ngaraa ñanoi corepoti ñaneremimondera yagua vaera. Güɨramoi iru vae reta iquɨreɨta ñandeyuca. Güɨramoi yepe ñandeyucata. Erei jecuae Cristo ñanderaɨuta.

Mateo 5:11
Iru vae reta jeita icavi mbae vae peve jare oyapota icavi mbae vae peve. Oipotagüe icavi mbae vae jeita pecotɨ yapu reve, pe reta cheraɨu rambue. Erei peyerovia —jei—.

Romanos 12:14
Peyerure Tumpa pe oyapo vaera icavi vae oiporarauca peve vae reta pe. Agüɨye peyepopeyu jese reta.

Juan 5:16
Jare Jesús oyapo ma amogüe cuae nunga mɨacañɨ mbutuu iara pe. Cuae jeco pegua judío reta oipota oyapo icavi mbae vae chupe. Oipota vi oyuca.

Mateo 5:10-12
[10] Toyerovia jupi vae oyapo rambue iru vae reta icavi mbae vae oyapo chupe vae reta. Echa Tumpa omeeta chupe reta yogüɨreco vaera mboroocuaia ara pegua pe —jei—.[11] Iru vae reta jeita icavi mbae vae peve jare oyapota icavi mbae vae peve. Oipotagüe icavi mbae vae jeita pecotɨ yapu reve, pe reta cheraɨu rambue. Erei peyerovia —jei—.[12] Peyerovia yae. Echa Tumpa güɨnoi ara pe mbae icavi yae vae peveguara. Echa jae reta itenondegua reta oyapo cuae nunga icavi mbae vae Tumpa iñee aracae omombeu vae reta pe —jei—.

2 Corintios 12:10
Ayeapo ma metei mbaeti iyaracuaa vae rami añemboete vaera. Pe reta etei peipota jocorai ayapo vaera. Pe reta chemboeteta tei co. Echa jocuae temimondo tenondegua vae reta pe reta pere chupe vae mbaeti etei jeta oyapo Tumpa pe che ayapo vae güi. Chepuere jae cuae, yepe tei che etei mbaeti co mbae.

Hechos 13:50
Jayave Pablo jare Bernabé omotumo ɨvɨtimbo ipɨ güi, oechauca vaera tenta pegua reta co teco güɨnoi, jare yogüɨraja tenta Iconio cotɨ.

Hechos 7:52
Petenondegua reta oyapo icavi mbae vae opaete Tumpa iñee aracae omombeu vae reta pe. Amogüe Tumpa iñee aracae omombeu vae reta jei jocuae jupi vae outa co. Petenondegua reta oyuca reta. Jare añave pe reta vi pemoeterenga peyucauca jocuae jupi vae —jei—.

Marcos 4:17
Erei cuae reta jocuae temitɨ japo mbaeti icavi vae rami co. Jae rambue ɨmambae icuérai reta. Mbaesusere oyeapo chupe reta ani iru vae reta oyapo icavi mbae vae chupe reta Tumpa iñee jeco pegua. Jare jupiveiño mbaeti oipota reta oyeapɨsaca Tumpa iñee re —jei—.

Gálatas 4:29
Erei jocuae cuimbae jemimbota jeco peguaño oñemoña vae oyapo icavi mbae vae jocuae Espíritu Santo imbaepuere rupi oñemoña vae pe. Jae ramiño vi añave oyeapo ñandeve jocorai.

Marcos 10:30
cien rupi jecoviata co chupe ɨvɨ pe oico rambueve. Jecoviata jo reta, tɨqueɨ reta, tɨvɨ reta, jeindɨ reta, ichɨ reta, imichia reta, jare iɨvɨ reta —jei—. Erei iru vae reta oyapota icavi mbae vae chupe. Erei taɨcue rupi Tumpa omeeta chupe tecove opa mbae vae —jei—.

Mateo 13:21
Erei cuae reta jocuae temitɨ japo mbaeti icavi vae rami co. Jae rambue ɨmambae icuérai reta. Mbaesusere oyeapo chupe reta ani iru vae reta oyapo icavi mbae vae chupe reta Tumpa iñee jeco pegua. Jare jupiveiño mbaeti oipota reta oyeapɨsaca Tumpa iñee re —jei—.

Hechos 22:4
Che ayapo icavi mbae vae opaete Jesús re güɨrovia reve yogüɨreco vae reta pe. Jare aipɨɨ amoingueuca tembipɨɨrɨru pe cuimbae reta jare cuña reta. Ayucauca vi amogüe vae —jei Pablo—.

Mateo 5:10
Toyerovia jupi vae oyapo rambue iru vae reta icavi mbae vae oyapo chupe vae reta. Echa Tumpa omeeta chupe reta yogüɨreco vaera mboroocuaia ara pegua pe —jei—.

Gálatas 6:12
Oipota oñemboeteuca iru vae reta pe vae reta oipota yae peñemocircuncidauca vaera, agüɨye vaera iru vae reta oyapo icavi mbae vae chupe reta Cristo icurusu jeco pegua.

Lucas 21:12
Erei ndei cuae oyeapo mbove, iru vae reta pepɨɨta jare oyapota icavi mbae vae peve. Jae reta pererajata itupao reta pe jare peñonota tembipɨɨrɨru reta pe, jare pererajata mburuvicha guasu reta jóvai chereco pegua —jei—.

Marcos 10:29-30
[29] —Añete che jae peve —jei Jesús—, oime yave quia oeya jo, ani tɨqueɨ reta, ani tɨvɨ reta, ani jeindɨ reta, ani tu, ani ichɨ, ani jembireco, ani imichia reta, ani iɨvɨ reta chereco pegua jare Tumpa iñee icavi vae jeco pegua vae,[30] cien rupi jecoviata co chupe ɨvɨ pe oico rambueve. Jecoviata jo reta, tɨqueɨ reta, tɨvɨ reta, jeindɨ reta, ichɨ reta, imichia reta, jare iɨvɨ reta —jei—. Erei iru vae reta oyapota icavi mbae vae chupe. Erei taɨcue rupi Tumpa omeeta chupe tecove opa mbae vae —jei—.

Romanos 8:35-37
[35] Cristo ñanderaɨu, jare ngaraa quia ipuere ñanemboyao Cristo güi. Güɨramoi yaiporarata, ani yavaita co ñandeve yaico vaera, ani iru vae reta oyapota icavi mbae vae ñandeve, ani caruai outa ñandeve. Güɨramoi ngaraa ñanoi corepoti ñaneremimondera yagua vaera. Güɨramoi iru vae reta iquɨreɨta ñandeyuca. Güɨramoi yepe ñandeyucata. Erei jecuae Cristo ñanderaɨuta.[36] Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: Tumpa re yarovia rambue, ara ñavo iru vae reta iquɨreɨ ñandeyuca. Oñemongueta reta ñanderé vecha reta oyeyucaucata vae re oñemongueta reta rami. Jocorai oyecuatía oi.[37] Erei yepe tei opaete cuae oyeapo ñandeve, erei jecuae ñamoaguatata opaete yayerovia reve Cristo imbaepuere rupi. Echa jae ñanderaɨu.

Hechos 11:19-21
[19] Jare Esteban oyuca güire, jovaicho reta oiporarauca oporogüɨrovia vae reta pe. Jare oporogüɨrovia vae reta oñemoai, jare yogüɨraja ovae ɨvɨ Fenicia, Chipre, jare Antioquía pe. Jare jae reta omombeu judío reta peño Tumpa iñee.[20] Erei jae reta ipɨte pe ñogüɨnoi amogüe cuimbae Chipre jare Cirene pegua. Cuae reta yogüɨraja ovae yave Antioquía pe, imiari griego reta pe vi, jare omombeu chupe reta ñee icavi vae ñandeYa Jesús regua.[21] Jare ñandeYa omborɨ, jare jeta vae güɨrovia jare oyerova ñandeYa cotɨ.

Hechos 9:4-5
[4] Jayave Saulo oa ɨvɨ re, jare oendu ñee jei chupe: —Saulo, Saulo, ¿maera pa reyapo icavi mbae vae cheve?[5] Jayave Saulo oparandu: —¿Quia pa co nde, cheYa? Jayave ñee jei chupe: —Che co jae Jesús. Nde reyapo icavi mbae vae cheve. Nde co jae metei güeye ɨvɨra jacuarovi vae re opatara vae rami. Jae rambue reiporara rei.

Gálatas 5:11
Cherɨvɨ reta, mbaeti etei che amombeu iru vae reta pe oñemocircuncidauca vaera. Echa cherovaicho reta oyapo icavi mbae vae cheve mbaeti amombeu rambue. Echa jocuae amombeu yave, ngaraa tei quia chereroɨro Cristo icurusu regua amombeu vae jeco pegua.

Mateo 10:23
Erei metei tenta pe oyapo reta icavi mbae vae peve yave, petecuarai iru tenta pe. Añete che jae peve, ngaraa peo opaete Israel pegua reta jenta pe ndei che cuimbaera ayeapo vae ayu ye mbove —jei—.

Mateo 5:12
Peyerovia yae. Echa Tumpa güɨnoi ara pe mbae icavi yae vae peveguara. Echa jae reta itenondegua reta oyapo cuae nunga icavi mbae vae Tumpa iñee aracae omombeu vae reta pe —jei—.

1 Timoteo 1:13
Jocorai oyapo, yepe tei tenonde yave che jae icavi mbae vae ñandeYa cotɨ, jare ayapo icavi mbae vae ñandeYa re güɨrovia vae reta pe, jare cherecopochɨ icotɨ. Erei ñandeYa cheparareco. Echa mbaeti aporogüɨrovia rambue, opaete cuae ayapo mbaeti aicuaa icavi mbae vae ayapo rambue.

Mateo 5:11-12
[11] Iru vae reta jeita icavi mbae vae peve jare oyapota icavi mbae vae peve. Oipotagüe icavi mbae vae jeita pecotɨ yapu reve, pe reta cheraɨu rambue. Erei peyerovia —jei—.[12] Peyerovia yae. Echa Tumpa güɨnoi ara pe mbae icavi yae vae peveguara. Echa jae reta itenondegua reta oyapo cuae nunga icavi mbae vae Tumpa iñee aracae omombeu vae reta pe —jei—.

Lucas 11:49
Jocoraiño vi Tumpa iyaracuaa catu vae jei: Amondota peve cheñee omombeu vae reta jare cheremimondo reta, jare pe reta peyucata amogüe vae jare peyapota icavi mbae vae iru reta pe —jei, jei—.

1 Tesalonicenses 3:3-4
[3] Agüɨye pepɨatɨtɨ yae, peiporara rambue. Echa pe reta etei peicuaa jocorai yaiporarata co.[4] Ore roico yave pe ndive, romombeu peve yaiporarata co. Jare jocorai oyeapo ma. Cuae peicuaa co.

Hebreos 11:36-38
[36] Iru vae reta oiporara yae oñereroɨrouca jare oñenupauca chicote pe yave. Jare iru vae reta oñeñonouca tembipɨɨrɨru pe jare oyepocuauca joco pe.[37] Amogüe vae jovaicho reta oyapi ita pe oyuca. Iru vae reta jovaicho reta oyasɨa icúa rupi sierra pe oyuca. Iru vae reta oiporara jovaicho reta jei yave ipuere jecuae yogüɨreco cuae ɨvɨ pe, oyapo yave jae reta jei chupe reta oyapo vaera vae. Iru vae reta oyeyucauca quɨsepucu pe. Amogüe vae oguata opaete que rupi jare jemimonde co jae vecha ipiregüe ani cavara ipiregüe. Mbaeti etei mbae güɨnoi reta. Oiporara yae reta. Jovaicho reta oyapo icavi mbae vae chupe reta.[38] Jocuae güɨrovia Tumpa vae reta oguataguata ñuu reta rupi jare ɨvɨtɨ reta rupi, jare yogüɨreco ɨvɨcua tuicha vae reta pe. Iru ɨvɨ pegua reta iyoa yae. Jae rambue mbaeti ipuere oicuaa icavi yae co jocuae güɨrovia Tumpa vae reta.

Juan 15:20-21
[20] Pemaendúa cuae che jae peve vae re: “Metei tembiócuai mbaeti oyócuai iya mbae oyapo vaera”. Echa oporogüɨrovia mbae vae reta oyapo yave icavi mbae vae cheve, oyapota icavi mbae vae peve vi. Oyapo reta yave che jae chupe oyapo vaera vae, oyapota pe reta pere chupe oyapo vaera vae vi —jei—.[21] Erei oporogüɨrovia mbae vae reta oyapota peve opaete cuae mbaembae cheré perovia rambue. Echa jae reta mbaeti oicuaa chembou vae —jei—.

Mateo 10:21-23
[21] Jare metei cuimbae omoeterengata tɨvɨ oyeyucauca vaera. Jae ramiño vi metei cuimbae omoeterengata taɨ oyeyucauca vaera. Jare michia reta oyovaicho retata tu jare ichɨ ndive, jare oyucauca retata —jei—.[22] Jare peñemotareɨucata opaete vae pe chereco pegua. Erei josa ojo ovae iyapɨ pe vae oñemboasaucata co —jei—.[23] Erei metei tenta pe oyapo reta icavi mbae vae peve yave, petecuarai iru tenta pe. Añete che jae peve, ngaraa peo opaete Israel pegua reta jenta pe ndei che cuimbaera ayeapo vae ayu ye mbove —jei—.

Mateo 24:8-10
[8] Erei cuae susere reta tenondeguaño co vɨteri —jei—.[9] Jayave iru vae reta pemoeterengata oiporaraucata peve vae reta pe, jare peyeyucaucata. Jare peñemotareɨucata opaete vae pe chereco pegua —jei—.[10] Jare jeta vae pochɨta oyoupe jare oñomoeterengata jare oñomotareɨta —jei—.

Lucas 21:12-19
[12] Erei ndei cuae oyeapo mbove, iru vae reta pepɨɨta jare oyapota icavi mbae vae peve. Jae reta pererajata itupao reta pe jare peñonota tembipɨɨrɨru reta pe, jare pererajata mburuvicha guasu reta jóvai chereco pegua —jei—.[13] Erei jocorai oyapo reta peve yave, pepuereta pemombeu cheregua —jei—.[14] Agüɨye peñemambeco cuae re jare agüɨye peñemongueta mbae ra pereta —jei—.[15] Echa che aicuaucata peve mbae pere vaera, jare che pomboaracuaata agüɨye vaera perovaicho reta oicuaa mbae ra ipuere jei peve —jei—.[16] Jare peru jare pesɨ, jare perɨqueɨ reta jare perɨvɨ reta, jare perentara reta jare peamingo reta pemoeterengata perovaicho reta pe, jare amogüe pe reta peyeyucaucata co —jei—.[17] Jare peñemotareɨucata opaete vae pe chereco pegua.[18] Erei ngaraa metei ave pea ocañɨ —jei—.[19] Jare perosa peo pevae iyapɨ pe yave, peñemboasaucata co —jei—.

1 Corintios 4:8-13
[8] Pe reta peñemboete jɨvata vae reta oñemboete rami. Jare peñemboete oicocatu vae reta oñemboete rami. Jae ramiño vi peñemboete mburuvicha reta oñemboete rami, jare peñemongueta ndipo jocorai peyeapo ore pomborɨ mbae reve. Erei tove peyeapo mburuvicha añetete vae retara, ore vi roporoócuai vaera pe reta ndive.[9] Ore co jae Cristo jemimondo reta. Erei añemongueta quirai Tumpa oreñono opaete vae jaɨcue. Ore co jae jocuae cuimbae oyeparavo omano vaera vae reta rami. Opaete vae omae oreré. Araɨgua reta omae oreré, jare ɨvɨ pegua reta omae oreré.[10] Ore royeócuai Cristo pe rambue, iru vae reta orembojee imboquere vae reta. Erei pe reta peñemongueta pearacuaa catu co Cristo re. Ore co jae jeogüe vae reta rami, jare pe reta co jae ipɨrata vae reta rami. Pe reta peñemboeteuca iru vae reta pe, erei iru vae reta orereroɨro.[11] Jecuaeño oreñɨmbɨaɨ jare royúe ɨ. Jecuaeño oata oreve temimonde. Iru vae reta orenupa. Mbaeti co orero.[12] Jecuaeño orecanguɨ roparavɨquɨ orepo pe. Iru vae reta oyepopeyu oreré, erei ore royerure Tumpa pe oyapo vaera chupe reta icavi vae. Iru vae reta oyapo mbaembae icavi mbae vae oreve, erei ore orepɨaguasu chupe reta.[13] Iru vae reta iyapu oreré, erei ore oremiari cavi chupe reta. Jecuaeño iru vae reta oremombo ipɨte güi, ɨtɨ jare mbaeti ma icavi oyeporu vaera vae oñemombo rami.

Hebreos 10:32-34
[32] Erei pemaendúa ara reta oasa vae re. Jocuae ara reta pe, Cristo re peñemboe güire, iru vae reta oiporarauca yae peve, erei jecuaeño pepɨrata peporogüɨrovia re.[33] Iru vae reta pereroɨro. Echa jei reta icavi mbae vae peve jare oyapo reta icavi mbae vae peve. Jae ramiño vi peñemoiru ma jocorai oiporara vae reta ndive.[34] Echa peiparareco tembipɨɨrɨru pe ñogüɨnoi vae reta. Jare iru vae reta pembaembae opɨro pegüi yave, peyerovia catu. Echa peicuaa penoi co ara pe mbaembae icavi yae jocuae güi vae. Echa mbaembae ara pegua ondura jecuaecuae aveiño. Erei mbaembae ɨvɨ pegua mbaeti ondura jecuaecuae aveiño.

Hebreos 11:33-38
[33] Jae reta vi güɨrovia Tumpa. Jae rambue omoamɨri mburuvicha guasu reta, oyapo jupi vae, Tumpa omee chupe reta güɨrocuavee omeeta chupe reta vae, jare Tumpa oñangareco jese reta agüɨye vaera yaguapope reta oyuca.[34] Jae reta ombogüe tata tuicha vae reta. Amogüe vae jovaicho reta oipota tei oyuca quɨsepucu pe, erei mbaeti ipuere. Ipɨtu reta yave, Tumpa omee chupe reta mbaepuere. Jatangatu yae reta oñoraro vaera jare ombotecuarai sundaro reta ambué ɨvɨ reta güi yogüeru oñoraro vaera jae reta ndive vae.[35] Amogüe cuña reta icuimbae oyeyucauca, jare Tumpa omoingove ye güeru omanogüe vae reta ipɨte güi, jae reta ipuere ye vaera oñangareco cuña reta re. Iru vae reta oyeyucauca ɨvɨra pe. Oiporarauca chupe reta vae reta jei ipuere jecuae yogüɨreco cuae ɨvɨ pe, oyapo yave jae reta jei chupe reta oyapo vaera vae, erei mbaeti oipota reta. Echa oicuaa Tumpa omoingove yeta güeru omanogüe vae reta ipɨte güi jare jayave icavi yaeta chupe reta cuae ɨvɨ pe jecuae yogüɨreco vae güi.[36] Iru vae reta oiporara yae oñereroɨrouca jare oñenupauca chicote pe yave. Jare iru vae reta oñeñonouca tembipɨɨrɨru pe jare oyepocuauca joco pe.[37] Amogüe vae jovaicho reta oyapi ita pe oyuca. Iru vae reta jovaicho reta oyasɨa icúa rupi sierra pe oyuca. Iru vae reta oiporara jovaicho reta jei yave ipuere jecuae yogüɨreco cuae ɨvɨ pe, oyapo yave jae reta jei chupe reta oyapo vaera vae. Iru vae reta oyeyucauca quɨsepucu pe. Amogüe vae oguata opaete que rupi jare jemimonde co jae vecha ipiregüe ani cavara ipiregüe. Mbaeti etei mbae güɨnoi reta. Oiporara yae reta. Jovaicho reta oyapo icavi mbae vae chupe reta.[38] Jocuae güɨrovia Tumpa vae reta oguataguata ñuu reta rupi jare ɨvɨtɨ reta rupi, jare yogüɨreco ɨvɨcua tuicha vae reta pe. Iru ɨvɨ pegua reta iyoa yae. Jae rambue mbaeti ipuere oicuaa icavi yae co jocuae güɨrovia Tumpa vae reta.

Hechos 12:1-19
[1] Jocuae ara reta pe mburuvicha guasu Herodes oipɨuca amogüe oporogüɨrovia vae reta, oyapo vaera icavi mbae vae chupe reta.[2] Jare oyucauca quɨse pe Jacobo - jae co Juan tɨqueɨ.[3] Jare Herodes oicuaa yave cuae oyapogüe vae icavi judío reta pe, oipɨuca Pedro vi. Jocuae ara reta pe judío reta jou ñogüɨnoi mbɨyape ovu mbae vae.[4] Jare oipɨuca ma yave, oñonouca tembipɨɨrɨru pe. Omoeterenga irundɨ atɨ sundaro reta pe oñangareco jese vaera. Atɨ ñavo güɨnoi irundɨ sundaro. Herodes oipota tei güɨnoeuca Pedro tenta pegua reta jóvai pascua oasa ma yave.[5] Jayave sundaro reta oñangareco Pedro re tembipɨɨrɨru pe. Erei oporogüɨrovia vae reta oputuu mbae reve tanta oyerure Tumpa pe jese.[6] Pɨareve pe ma Herodes güɨnoeucata tei yave, jocuae pɨtu etei Pedro oque oi mócoi sundaro ipau pe, jare oñeapɨti oi mócoi cadena pe. Jare sundaro reta tembipɨɨrɨru jonque oaro ñogüɨnoi.[7] Jare güɨramoiño metei araɨgua ñandeYa pe oyeócuai vae oyecuaa, jare metei tembipe oesape tembipɨɨrɨru pe. Jayave araɨgua oñatai Pedro iyɨque pe omoingove vaera, jare jei chupe: —Epúa voi. Jare cadena reta oyera ipoapɨ güi.[8] Jayave araɨgua jei ye chupe: —Eñemonde jare emonde ndepɨapaa. Jare Pedro jocorai oyapo. Jayave araɨgua jei ye chupe: —Eñeoma ndeasoya pe, jare eyu cheraɨcue.[9] Jayave Pedro oe ojo araɨgua jaɨcue. Jae mbaeti oicuaa añete ra araɨgua oyapo vae. Oñemongueta tei opaete cuae oecha oi ique pe.[10] Oasa ma yave mócoi sundaro tembipɨɨrɨru oaro vae, yogüɨraja ovae onque jiero tape cotɨ ojo vae pe. Cuae onque jaeiño oyepea chupe reta. Jare oe reta ma yave, oguata reta metei tape rupi. Jayave güɨramoiño araɨgua ojo Pedro güi oeya.[11] Jayave ramo Pedro oicuaa cuae oyeapo vae añete co, jare jei iyeupe: —Añave aicuaa cheYa co ombou araɨgua jare cherepɨuca Herodes güi jare opaete judío reta oipota oyapo cheve vae güi.[12] Cuae re oñemongueta rambueve, ojo ovae María jo pe. María co jae Juan Marcos ichɨ. Joco pe jeta vae yatɨ oyerure ñogüɨnoi Tumpa pe.[13] Pedro ombopu taraquera, jare oe o güi metei cuñatai Rode jee vae oyeapɨsaca vaera.[14] Cuae cuñatai oicuaa Pedro iñee, erei oyerovia güi mbaeti oipea taraquera. Osɨi oique o pe, jare omombeu iru reta pe Pedro co oi taraquera pe.[15] Erei jae reta jei chupe: —Nemboquere co. Erei jae jeiete jei añete co. Jayave jae reta jei: —Araɨgua oñangarecose jese vae co.[16] Erei Pedro jecuae ombopu taraquera. Jare jae reta oipea yave, oecha jae co, jare ipɨacañɨ.[17] Erei Pedro omopúa ipo omoquirii reta vaera, jare omombeu chupe reta quirai ñandeYa güɨnoe tembipɨɨrɨru güi. Jare jei chupe reta: —Peicuauca cuae Jacobo jare iru oporogüɨrovia vae reta pe. Jayave oe ojo ambué cotɨ.[18] Jare coe rupive sundaro reta oñemambeco yae. Echa mbaeti oicuaa mbae ra oyeapo Pedro pe.[19] Jare Herodes oecauca tei yave, Pedro mbaeti oñevae. Jayave Herodes oparandu sundaro reta pe jese. Jayave oyócuai sundaro reta oyeyucauca vaera. Jayave Herodes ojo Judea güi Cesarea pe, jare opɨta joco pe.

Hechos 9:1-14
[1] Jare Saulo omomburu oyuca vaera ñandeYa re güɨrovia vae reta, jare ojo sacerdote tenondegua pɨri.[2] Jare oyerure sacerdote tenondegua pe omee vaera chupe tupapire, ipuere vaera ojo judío reta itupao tenta Damasco pegua reta pe, jare ovae yave joco pe cuimbae reta jare cuña reta Jesús re güɨrovia vae, ipuere vaera oipɨɨ güeru Jerusalén pe.[3] Jare coiño ma Damasco güi ojo yave, güɨramoiño oesape Saulo re metei tembipe tuicha vae ara güi.[4] Jayave Saulo oa ɨvɨ re, jare oendu ñee jei chupe: —Saulo, Saulo, ¿maera pa reyapo icavi mbae vae cheve?[5] Jayave Saulo oparandu: —¿Quia pa co nde, cheYa? Jayave ñee jei chupe: —Che co jae Jesús. Nde reyapo icavi mbae vae cheve. Nde co jae metei güeye ɨvɨra jacuarovi vae re opatara vae rami. Jae rambue reiporara rei.[6] Saulo orɨrɨi oquɨye güi. —CheYa, ¿mbae pa reipota ayapo vaera? —jei. —Epúa ecua tenta pe, jare amombeucata ndeve mbae reyapota vae —jei ñandeYa Saulo pe.[7] Jare cuimbae Saulo jupíe yogüɨraja vae reta oñemboɨ quirii ñogüɨnoi ipɨacañɨ güi. Echa oendu ñee, erei mbaeti quia oecha.[8] Jayave Saulo opúa ɨvɨ güi, jare omae tei, erei mbaeti quia ipuere oecha. Jare jae jupíe yogüɨraja vae reta oipoco, jare güɨraja Damasco pe.[9] Jare Saulo joco pe oi mboapɨ ara omae mbae reve, jare mbaeti ocaru jare mbaeti oɨu.[10] Jare oico Damasco pe metei oporogüɨrovia vae Ananías jee vae. ÑandeYa jei chupe ique pe: —Ananías. Jare jae jei: —CheYa, co ai.[11] Jayave ñandeYa jei chupe: —Epúa ecua Tapesɨmbi jee vae pe, jare eeca Judas jo pe metei Tarso pegua. Jae jee co Saulo. Echa jae oyerure oi —jei—.[12] Jare jae oecha ma ique pe metei cuimbae Ananías jee vae oique jare oñono ipo jese, omae ye vaera —jei Tumpa chupe.[13] Erei Ananías jei: —CheYa, jeta vae omombeu cheve cuae cuimbae regua, quirai jeta icavi mbae vae oyapo Jerusalén pe nderé güɨrovia vae reta pe.[14] Jare cuae pe jae oime güɨnoi mbaepuere sacerdote reta itenondegua reta güi, oipɨɨ vaera opaete nderé güɨrovia vae reta —jei.

Gálatas 1:13
Pe reta peicuaa ma quirai judío reta iporomboe re che aicose. Echa ayapose jeta yae mbae icavi mbae vae Tumpa oiparavo vae reta cotɨ, jare aipota tei amboai.

Apocalipsis 2:8-10
[8] Jare eicuatía araɨgua oporogüɨrovia vae Esmirna pe oñemboatɨ vae reta pe oyeócuai vae pe corai: Cuae jei jocuae tenondegua vae jare taɨcuegua vae - jae omano erei oicove ye:[9] “Che aicuaa peparavɨquɨ jare quirai peiporara jare peparavete (erei peicocatu co Tumpa cotɨ). Aicuaa vi quirai jocuae judíoraanga reta jei icavi mbae vae pecotɨ. Yepe tei jei reta: Ore co jae judío reta, erei mbaeti co. Echa jae reta oñemboatɨ omboete vaera Satanás.[10] Agüɨye pequɨye peiporarata vae güi. Mase, aña guasu peñonoucata amogüe pe reta tembipɨɨrɨru pe, oyecuaa vaera peporogüɨrovia icavi ra. Jare peiporarata diez ara pegua. Jecuae perovia cheré, yepe tei güɨramoi pemanota peporogüɨrovia jeco pegua. Jocorai yave, ameeta peve tecove opa mbae vae peyerovia yae vaera.

Hechos 26:9-11
[9] Che añemongueta tei chepɨa pe icavi co ayapo vaera jeta icavi mbae vae Jesús Nazaret pegua re güɨrovia vae reta cotɨ.[10] Jare jocorai ayapo Jerusalén pe. Sacerdote reta itenondegua reta mbaepuere omee cheve yave, añono tembipɨɨrɨru pe jeta oporogüɨrovia vae reta. Jare ndei oyeyucauca mbove, che vi iru vae reta ndive jae omanota co —jei—.[11] Jare jeta yae ainupauca opaete judío reta itupao reta rupi, jare aipota jae reta jei vaera icavi mbae vae Jesús cotɨ. Jare chepochɨ yae ma chupe reta rambue, ayapo icavi mbae vae chupe reta tenta ambué vae reta rupi —jei—.

1 Corintios 4:12
Jecuaeño orecanguɨ roparavɨquɨ orepo pe. Iru vae reta oyepopeyu oreré, erei ore royerure Tumpa pe oyapo vaera chupe reta icavi vae. Iru vae reta oyapo mbaembae icavi mbae vae oreve, erei ore orepɨaguasu chupe reta.

Hechos 12:1
Jocuae ara reta pe mburuvicha guasu Herodes oipɨuca amogüe oporogüɨrovia vae reta, oyapo vaera icavi mbae vae chupe reta.

Filipenses 3:6
Añemoatangatuse ayeócuai vaera Tumpa pe. Jae rambue ayapose icavi mbae vae Cristo re güɨrovia vae reta pe. Mbaeti quia ipuere chemboeco mbae re. Echa cherecove jecuaeño jupi mboroócuai rupi.

Guarani 2012
Copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.