A A A A A

Iglesia: [Nacimiento de jesus]


Mateo 1:18-23
[18] Añave tamombeu quirai Jesucristo oa ichɨ güi. María José ndive omendata yave, ndei José güɨreco mbove, oyecuaa ipurúa oi. Ipurúa co Espíritu Santo imbaepuere pe.[19] Jayave José oñemongueta jei vaera chupe ngaraa omenda jae ndive, erei mbaeti oipota oyapo opaete tenta pegua reta jovaque. Echa José metei cuimbae jupi vae co jare mbaeti oipota omomarai María opaete tenta pegua reta jovaque.[20] Erei cuae re oñemongueta oi rambueve, metei araɨgua ñandeYa pe oyeócuai vae oyecuaa chupe ipaɨu pe jare jei chupe: —José. Nde co jae David iñemoña reta pegua. Ndepuere remenda María ndive requɨye mbae reve. Echa ipurúa oi Espíritu Santo imbaepuere pe —jei—.[21] Jare imembɨta metei cuimbae jare rembojeeta Jesús. Echa jae omboasata jenta pegua reta. Echa omboaita imbaeyoa reta —jei.[22] Jare opaete cuae oyeapo, Tumpa iñee aracae omombeu vae rupi ñandeYa jeigüe vae oyeapo vaera.[23] Echa jei corai: Mase, metei cuñatai cuimbae mbaeti etei güɨreco vae ipuruata jare imembɨta metei cuimbae. Jare ombojee retata Emanuel. Jocorai jei. Cuae tee oipota jei: Tumpa oime ñande ndive oi.

Lucas 2:7-21
[7] Jare María imembɨrɨpɨ cuimbae oa. Jayave María oñoma metei asoya pe jare omoñeno metei maemɨmba icaruarɨru pe. Echa mbaeti co José jare María jendara o pe.[8] Jare jocuae pɨtu amogüe vecha reta iñangarecoa reta oñangareco ñogüɨnoi ivecha reta re tenta güi icatu pe.[9] Jare oyecuaa chupe reta metei araɨgua ñandeYa pe oyeócuai vae, jare jembipe yae jae reta ñogüɨnoia pe. Echa ñandeYa imaemboete oyecuaa chupe reta. Jare jae reta oquɨye yae.[10] Jayave araɨgua jei chupe reta: —Agüɨye pequɨye. Mase, amombeu peve ñee icavi vae peyerovia yae vaera. Cuae ñee opaete perentaɨgua reta pegua co —jei—.[11] Echa cuae pɨtu oa oporomboasa vae David jenta pe. Jae co ñandeYa Cristo —jei araɨgua chupe reta—.[12] Jare corai peicuaata: Pevaeta michia oñeoma oi metei asoya pe jare oñeno oi metei maemɨmba icaruarɨru pe —jei.[13] Jare jupivei oyecuaa jocuae araɨgua ndive jeta yae araɨgua reta. Opaete vae omboete Tumpa. Echa jei reta:[14] —Toñemboeteuca Tumpa ara pe oi vae, jare ɨvɨ pegua reta Tumpa ipɨacavi chupe reta vae tipɨacatu —jei.[15] Jare araɨgua reta yogüɨraja ye yave chugüi reta ara pe, vecha reta iñangarecoa reta jei oyoupe: —Yaja Belén pe yaecha vaera cuae oyeapo vae. Echa ñandeYa oicuauca ñandeve —jei reta.[16] Jayave iñangueco yogüɨraja joco pe, jare ovae María jare José jare michia. Jocuae michia oñeno oi metei maemɨmba icaruarɨru pe.[17] Jare oecha ma yave, yogüɨraja ye omombeu iru vae reta pe araɨgua jei chupe reta jocuae michia re vae.[18] Jare opaete oendu vae reta ipɨacañɨ vecha reta iñangarecoa reta omombeu chupe reta vae re.[19] Erei María imaendúa opaete cuae re jare oñemongueta cavi jese ipɨa pe.[20] Jare vecha reta iñangarecoa reta yogüɨraja ye tenta güi icatu pe. Omboete reta Tumpa jare omee yasoropai chupe opaete oendu jare oecha vae re. Echa jae reta oecha ma michia araɨgua jei chupe reta rami.[21] Jare michia ocho ara ma güɨnoi yave, tu jare ichɨ omocircuncidauca jare ombojee Jesús. Echa araɨgua omombeu María pe jocorai ombojee vaera ndei María ipurúa mbove.

Mateo 2:1-12
[1] Jesús oa ma yave tenta Belén ɨvɨ Judea pegua pe, Herodes oico mburuvicha guasura. Jare jocuae ara reta pe yogüeru cuimbae yasɨtata reta re oñemboe vae reta cuaraɨ oea cotɨ güi ovae tenta Jerusalén pe.[2] Jare jei reta: —¿Quiape pa oime oi michia judío reta juvicha guasura oicota vae? Echa roecha yasɨtata oicuauca oreve vae cuaraɨ oea cotɨ. Jae rambue royu ma rovae romboete vaera —jei reta.[3] Mburuvicha guasu Herodes cuae oendu yave, oquɨye. Opaete Jerusalén pegua reta vi oquɨye.[4] Jayave Herodes omboatɨuca opaete sacerdote reta itenondegua reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta, jare oparandu chupe reta quiape ra oata Cristo.[5] Jare jae reta jei chupe: —Oata Belén Judea pegua pe. Echa Tumpa iñee aracae omombeu vae jei corai:[6] Belén Judea pegua metei tenta Judea pegua icavi yae vae. Echa joco pe oata metei mburuvichara. Jae oyocuaita Israel pegua reta. Israel pegua reta chembae reta co. Jocorai jei —jei reta chupe.[7] Jayave Herodes oeniuca vɨari jocuae yasɨtata reta re oñemboe vae reta, jare oparandu chupe reta quirai yave ra oyecuaa jocuae yasɨtata.[8] Jayave Herodes jei chupe reta: —Pecua Belén pe peeca cavi jocuae michia. Jare pevae ma yave, peyu ye cuae pe pemombeu cheve, che vi aja vaera amboete —jei.[9] Oendu reta ma yave mburuvicha guasu jei vae, cuimbae reta yogüɨraja Jerusalén güi. Jare oecha reta ye jocuae yasɨtata cuaraɨ oea cotɨ ñogüɨnoi yave oecha vae. Jare yasɨtata ojo jae reta jenonde opɨta michia oicoa iárambue.[10] Jocuae yasɨtata oecha reta yave, cuimbae reta oyerovia yae.[11] Jare oique reta yave michia oicoa pe, oecha reta michia ichɨ María ndive. Jayave jae reta oyeatɨca jare omboete michia. Jayave oipea ivoɨta reta jare omee michia pe mbota reta - oro jare mbae ipiche cavi vae reta incienso jare mirra jee vae.[12] Jare Tumpa omombeu cuimbae reta pe ipaɨu pe agüɨye vaera yogüɨraja ye Herodes jenta rupi. Jae rambue yogüɨraja ye iɨvɨ ae cotɨ ambué tape rupi.

Gálatas 4:4
Erei ou ma ovae yave ara, Tumpa ombou Taɨ. Jae oa cuña güi, jare mboroócuai güɨnoi mbaepuere jese,

Lucas 2:1-4
[1] Juan ichɨ güi oa güire, romano reta juvicha guasu Augusto César jee vae oyócuai opaete vae oyepapauca vaera.[2] Tenonde yave opaete vae oyepapauca Cirenio oico ɨvɨ Siria pegua reta juvicha guasura yave.[3] Jare opaete vae yogüɨraja itenondegua jenta pe oyepapauca vaera.[4] Jare José vi ojo Nazaret Galilea pegua güi tenta Belén Judea pegua pe. Echa jae co David iñemoña reta pegua, jare David jenta co jae Belén.

Apocalipsis 12:1-5
[1] Jare oyecuaa ara re chepɨacañɨ yae jese vae. Jae co metei cuña. Jemimonde cuaraɨ co, jare oñemboɨ oi yasɨ iárambue, jare iñaca regua doce yasɨtata reta co.[2] Ipurúa jare imembɨ oata ma oi. Jase imembɨrasɨ rambue.[3] Jare oyecuaa ye ara re iru chepɨacañɨ yae jese vae. Jae co metei maemɨmba guasu pɨta vae. Siete co iñaca reta jare diez jati reta. Jare iñaca ñavo re güɨnoi iñaca regua.[4] Jare juguai oipɨɨ jeta ye ye yasɨtata reta omombo ɨvɨ cotɨ. Jare jocuae maemɨmba guasu oñemboɨ cuña imembɨta vae jóvai, opa vaera tei jou imembɨ, oa ma yave.[5] Jare cuña imembɨ cuimbae co. Jocuae imembɨ cuimbae oyocuaita opaete ɨvɨ pegua reta ipopoca jiero pegua vae pe. Jare cuña imembɨ oyererajauca Tumpa pɨri Tumpa iguapɨa oia pe.

Guarani 2012
Copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.