A A A A A

Μαθηματικά σημάδια: [Αριθμός 7]


4 Βασιλειῶν 5:10
Και έστειλε σ' αυτόν ο Ελισσαιέ έναν μηνυτή, λέγοντας: Πήγαινε, βουτήξου μέσα στον Ιορδάνη επτά φορές, και θα επανέλθει η σάρκα σου σε σένα, και θα καθαριστείς.

Δευτερονόμιον 5:12
ΝΑ τηρείς την ημέρα τού σαββάτου, για να την αγιάζεις· όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε·

Ἔξοδος 22:30
το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου, και το πρόβατό σου· επτά ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του, την όγδοη ημέρα θα το δώσεις σε μένα.

Ιωάννης 6:35
Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής· όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα πεινάσει· και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ.

Ματθαίος 26:26
Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma to maizi, un svētījis pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa.

Ἀριθμοί 4:7
Un pāri par Dieva maizes galdu tiem arī būs izklāt pazilu deķi, un tur uzlikt tās bļodas un karotes un kannas un lejamos kausus, un tai maizei, kas vienmēr tur jāliek, būs uz tā palikt.

Ἰησοῦς Nαυῆ 6:3-4
[3] Un ejat ap pilsētu, visi kara vīri visapkārt ap pilsētu vienreiz; tā dari sešas dienas.[4] Un septiņi priesteri lai nes septiņas gaviles bazūnes tā šķirsta priekšā, un septītā dienā ejat septiņas reizes ap pilsētu un tie priesteri lai pūš bazūnes.

Γένεσις 2:1-3
[1] Tā ir pabeigtas debesis un zeme un viss viņu spēks.[2] Un Dievs pabeidza septītā dienā savu darbu, ko bija darījis, un dusēja septītā dienā no visa sava darba, ko bija darījis.[3] Un Dievs svētīja to septīto dienu un to iesvētīja, tāpēc ka viņš bija dusējis no visa sava darba, ko Dievs bija radījis un taisījis.

Γένεσις 9:12-16
[12] Un Dievs sacīja: šī ir tā derības zīme, ko es dodu starp mani un jums un visām dzīvām dvašām, kas pie jums, uz mūžīgiem laikiem.[13] Savu varavīksni padebešos es esmu licis, un tā būs derības zīme starp mani un starp zemi.[14] Un kad es padebešus vadīšu pār zemi un varavīksne padebešos rādīsies,[15] Tad es pieminēšu savu derību, kas ir starp mani un jums un visām dzīvām dvašām ikvienā miesā. Un ūdensplūdi vairs nenāks, samaitāt nevienu miesu.[16] Tad nu varavīksne būs padebešos, un to uzskatīdams es pieminēšu to mūžīgo derību starp Dievu un visām dzīvām dvašām ikvienā miesā, kas ir virs zemes.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685