A A A A A

Μαθηματικά σημάδια: [Αριθμός 3]


1 Τιμόθεο 2:5
εις γαρ θεος εις και μεσιτης θεου και ανθρωπων ανθρωπος χριστος ιησους

2 Τιμόθεο 3:16
πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη

Πράξεις 17:28
εν αυτω γαρ ζωμεν και κινουμεθα και εσμεν ως και τινες των καθ υμας ποιητων ειρηκασιν του γαρ και γενος εσμεν

Κολοσσαείς 2:9
οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως

Εβραίους 4:12
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.

Ιωάννης 4:24
Đức Giê-su đáp: “Ta, người đang nói với chị, chính là Đấng đó!”

Λευϊτικόν 19:28
Đừng cắt tóc hai bên thái dương cũng đừng cắt mép râu.

Ματθαίος 12:40
Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

Αποκαλύψεις 1:4
Tôi là Giăng, kính gởi bảy Hội Thánh tại Tiểu Á. Cầu chúc anh chị em hưởng được ân sủng và bình an từ Đấng hiện có, đã có và đang đến và từ bảy thần linh trước ngai Ngài

Τίτου 1:12
Chính một tiên tri của họ đã nói: “Người Cơ-rết hay nói láo, là thú dữ, ham ăn và lười biếng.”

1 Κορινθίους 15:33
Chớ để bị lừa dối.“Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.”

1 Ιωάννου 5:7-9
[7] Và Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý.[8] Có ba nhân chứng: Đức Thánh linh, nước và huyết; và cả ba đều đồng ý.[9] Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn; vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng cho Con Ngài.

Ιωάννης 3:16-18
[16] Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.[17] Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu.[18] Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời.

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002