A A A A A

Schlechter Charakter: [Bitterkeit]


Apostelgeschichte 8:23
Denn ich sehe, du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit.

Kolosser 3:8-13
[8] Nun aber leget alles ab von euch: den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde.[9] Lüget nicht untereinander; zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus[10] und ziehet den neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat;[11] da nicht ist Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Scythe, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus.[12] So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;[13] und vertrage einer den andern und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr.

Prediger 7:9
Sei nicht schnellen Gemütes zu zürnen; denn Zorn ruht im Herzen eines Narren.

Epheser 4:26
Dusmojiet un negrēkojiet; lai saule nenoiet pār jūsu dusmību.

Hesekiel 3:14
Tad Tas Gars mani pacēla un mani aizņēma, un es gāju rūgts sava gara karstumā, bet Tā Kunga roka bija pār mani stipra.

Jesaja 38:17
Redzi, rūgtums palicis man par svētību, pats rūgtums, bet tu manu dvēseli mīlīgi esi apkampis, ka tā nenāktu trūdēšanas bedrē, jo tu visus manus grēkus esi metis aiz sevi.

Hiob 7:11
Tā tad es savu muti neturēšu, es runāšu savās sirds bēdās, es žēlošos savā sirdsrūgtumā.

Hiob 10:1
Mana dvēsele apnikusi dzīvot; savas vaimanas es neaizturēšu, es runāšu savas dvēseles rūgtumā.

Hiob 21:25
Cits atkal mirst ar rūgtu dvēseli un nekad nav baudījis labuma.

Markus 11:25
Un kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodat, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu noziegumus.

Sprüche 10:12
Ienaids ceļ bāršanos; bet mīlestība apklāj visus pārkāpumus.

Sprüche 14:10
Sirds pati vien zina savas sāpes, un cits neviens nenomana viņas prieku.

Sprüche 15:1
Lēna atbilde klusina bardzību, bet rūgta valoda ceļ dusmas.

Sprüche 17:25
Ģeķīgs dēls savam tēvam par sirdēstiem, un rūgtums tai, kas viņu dzemdējusi.

Römer 3:14
Viņu mute ir lāstu un rūgtuma pilna.

Matthäus 6:14-15
[14] Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos.[15] Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jums jūsu Debesu Tēvs jūsu noziegumus arī nepiedos.

Jakobus 1:19-20
[19] Tad nu, mani mīļie brāļi, lai ikviens cilvēks ir čakls dzirdēt, bet lēns runāt un lēns dusmot.[20] Jo cilvēka dusmība nedara, kas ir taisni Dieva priekšā.

Hebräer 12:14-15
[14] Dzenaties pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez ka neviens To Kungu neredzēs;[15] Pielūkodami, ka neviens nezaudē Dieva žēlastību, ka nekāda rūgta sakne, augsti uzaugusi, jūs nesajauc, un ka daudzi caur to netop apgānīti;

Epheser 4:31-32
[31] Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums.[32] Bet esiet cits pret citu laipnīgi, sirds žēlīgi, cits par citu apžēlodamies, it kā arī Dievs iekš Kristus ir apžēlojies par jums.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685