A A A A A

Leben: [Tiere]


Jakobus 3:7
Denn jede Gattung wilden Tiere sowohl als auch Vögel, Kriechtiere sowohl als auch Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt worden von der Natur menschlichen;

Hiob 35:11
kes õpetab meid rohkem kui loomi maa peal ja teeb meid taeva lindudest targemaks?'

Lukas 3:6
siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!'

Lukas 12:24
Vaadake kaarnaid - nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest!

Matthäus 6:26
Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?

Sprüche 12:10
Õige hoolib oma looma hingest, aga õelate halastuski on julm.

Psalm 104:21
Noored lõvid möirgavad saaki ning nõuavad Jumalalt oma toidust.

1 Mose 2:19-20
[19] Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema.[20] Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks.

1 Mose 9:2-3
[2] Teid peavad kartma ja pelgama kõik maa loomad ja kõik taeva linnud, kõik, kes maa peal liiguvad, ja kõik mere kalad; need on teie kätte antud.[3] Kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks; kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi.

1 Mose 1:24-28
[24] Ja Jumal ütles: 'Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!' Ja nõnda sündis:[25] Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.[26] Ja Jumal ütles: 'Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!'[27] Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.[28] Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: 'Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!'

Sprüche 6:6-8
[6] Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks![7] Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat,[8] valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse.

Psalm 8:6-9
[6] Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.[7] Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla,[8] lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad,[9] taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub.

Hiob 12:7-10
[7] Aga küsi ometi loomadelt, et need õpetaksid sind, ja taeva lindudelt, et need annaksid sulle teada,[8] või kõnele maale, et ta teeks sind targaks, ja et mere kalad jutustaksid sulle![9] Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud Issanda käsi,[10] kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim.

Jesaja 11:6-9
[6] Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval; vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid.[7] Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos, ja lõvi sööb õlgi nagu veis.[8] Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse.[9] Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Issanda tundmist - otsekui veed katavad merepõhja.

Prediger 3:18-21
[18] Ma mõtlesin südames: See on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on iseenesest vaid loomad.[19] Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib loomadega - neile kõigile sünnib sama: nagu sureb üks, nõnda sureb teine, ja neil kõigil on ühesugune hing; ja inimesel ei ole paremust looma ees, sest kõik on tühine.[20] Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks.[21] Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas loomade hing vajub maa alla?

Psalm 148:7-12
[7] Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused,[8] tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi,[9] mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid;[10] metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud;[11] ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;[12] ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739