A A A A A

Kirche: [Kirchenverfolgung]


Apostelgeschichte 8:1
Saul aber war mit seiner Ermordung einverstanden. Noch am selben Tage brach über die Kirche in Jerusalem eine erbitterte Verfolgung herein. Alle, mit Ausnahme der Apostel, zerstreuten sich in die Gegenden von Judäa und Samaria.

Matthäus 5:44
Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen und verleumden,

2 Timotheus 3:12
Alle, die fromm in Christus Jesus leben wollen, müssen Verfolgungen erdulden.

Johannes 15:20
Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Offenbarung 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Römer 8:35
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?

Matthäus 5:11
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

Römer 12:14
Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke!

Johannes 5:16
Og derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Matthäus 5:10-12
[10] Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.[11] Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.[12] Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

2 Korinther 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

Apostelgeschichte 13:50
Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apostelgeschichte 7:52
Hvem av profetene forfulgte ikke eders fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulde komme, han som I nu har forrådt og myrdet,

Markus 4:17
og de har ikke rot i sig, men holder bare ut til en tid; blir det så trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar de straks anstøt.

Galater 4:29
Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nu.

Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Matthäus 13:21
men han har ikke rot i sig, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt.

Apostelgeschichte 22:4
jeg forfulgte Guds vei til døden, bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner,

Matthäus 5:10
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Galater 6:12
Så mange som vil ta sig godt ut i kjødet, disse er det som tvinger eder til å la eder omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Kristi korses skyld.

Lukas 21:12
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld;

Markus 10:29-30
[29] Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller akrer for min skyld og for evangeliets skyld,[30] uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Römer 8:35-37
[35] hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?[36] som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.[37] Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Apostelgeschichte 11:19-21
[19] De som nu var adspredt på grunn av den trengsel som opstod for Stefanus' skyld, drog omkring like til Fønikia og Kypern og Antiokia, men talte ikke ordet til andre enn jøder.[20] Men iblandt dem var det nogen menn fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia, og der talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus.[21] Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte sig til Herren.

Apostelgeschichte 9:4-5
[4] og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?[5] Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Galater 5:11
Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet.

Matthäus 10:23
Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

Matthäus 5:12
Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

1 Timotheus 1:13
mig som før var en spotter og forfølger og voldsmann; men jeg fikk miskunn, fordi jeg gjorde det uvitende i vantro,

Matthäus 5:11-12
[11] Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.[12] Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Lukas 11:49
Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og nogen av dem skal de slå ihjel, og nogen skal de forfølge,

1 Thessalonicher 3:3-4
[3] at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;[4] for da vi var hos eder, sa vi eder også forut at vi vilde komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som I vet.

Hebräer 11:36-38
[36] andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;[37] de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd[38] - verden var dem ikke verd - de vanket om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter.

Johannes 15:20-21
[20] Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.[21] Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig.

Matthäus 10:21-23
[21] Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død;[22] og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.[23] Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

Matthäus 24:8-10
[8] Men alt dette er begynnelsen til veene.[9] Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.[10] Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;

Lukas 21:12-19
[12] Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på eder og forfølge eder og overgi eder til synagoger og fengsler, og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld;[13] det skal falle ut til godt vidnesbyrd for eder.[14] Legg eder derfor på hjerte at I ikke forut skal grunde på hvorledes I skal forsvare eder![15] for jeg skal gi eder munn og visdom som alle eders motstandere ikke kan motstå eller motsi.[16] Men I skal forrådes endog av foreldre og brødre og frender og venner, og de skal volde nogen av eder døden,[17] og I skal hates av alle for mitt navns skyld.[18] Og ikke et hår på eders hode skal gå tapt.[19] Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

1 Korinther 4:8-13
[8] I er alt blitt mette; I er alt blitt rike; uten oss er I blitt herrer! Ja, gid I var blitt herrer, så vi kunde herske sammen med eder![9] For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.[10] Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse.[11] Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige,[12] idet vi arbeider med våre egne hender; vi blir utskjelt - og vi velsigner; vi blir forfulgt - og vi tåler det;[13] Vi blir spottet - og vi formaner; vi er blitt som utskudd i verden, en vemmelse for alle, inntil nu.

Hebräer 10:32-34
[32] Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,[33] idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.[34] For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom.

Hebräer 11:33-38
[33] som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter opfylt, stoppet gapet på løver,[34] slukket ilds kraft, slapp fra sverds egg, fikk styrke igjen efter sykdom, blev veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike;[35] kvinner fikk sine døde igjen ved opstandelse; andre blev utspent til pinsel og vilde ikke ta imot utløsning, forat de kunde få del i en bedre opstandelse;[36] andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;[37] de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd[38] - verden var dem ikke verd - de vanket om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter.

Apostelgeschichte 12:1-19
[1] På denne tid la kong Herodes hånd på nogen av menigheten og mishandlet dem.[2] Jakob, Johannes' bror, avlivet han med sverd,[3] og da han så at det var jødene til behag, grep han dessuten også Peter - det var de usyrede brøds dager -[4] og da han hadde grepet ham, kastet han ham i fengsel, og overlot til fire vaktskifter av stridsmenn, hvert på fire mann, å passe på ham, da han efter påsken vilde føre ham frem for folket.[5] Så holdt de da vakt over Peter i fengslet; men det blev gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten.[6] Da nu Herodes skulde til å føre ham frem, sov Peter den natt mellem to stridsmenn, bundet med to lenker, og vaktmenn utenfor døren passet på fengslet.[7] Og se, en Herrens engel stod der, og et lys skinte i fangerummet, og han støtte Peter i siden og vekket ham op og sa: Skynd dig og stå op! Og lenkene falt av hans hender.[8] Og engelen sa til ham: Bind op om dig og knyt dine sko på dig! Han gjorde så. Og han sier til ham: Kast din kappe om dig, og følg mig![9] Han gikk da ut og fulgte ham, og han forstod ikke at det som engelen gjorde, var virkelig, han trodde han så et syn.[10] De gikk da gjennem den første vakt og den annen, og kom til den jernport som førte ut til byen; den åpnet sig for dem av sig selv, og de trådte ut og gikk en gate frem, og straks skiltes engelen fra ham.[11] Da kom Peter til sig selv og sa: Nu vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd mig ut av Herodes' hånd og av alt det som jødefolket hadde ventet på.[12] Da han nu hadde sanset sig, gikk han bort til det hus som eides av Maria, mor til Johannes som kaltes med tilnavn Markus; der var mange samlet og holdt bønn.[13] Og da han banket på porten, kom det en tjenestepike ved navn Rode ut for å høre efter,[14] og da hun kjente Peters røst, blev hun så glad at hun ikke åpnet porten, men løp inn og fortalte at Peter stod utenfor[15] De sa til henne: Du er fra sans og samling. Men hun forsikret at det var således. Da sa de: Det er hans engel.[16] Men Peter blev ved å banke på, de lukket da op og så ham, og de blev forferdet.[17] Han vinket da til dem med hånden at de skulde tie stille, og han fortalte dem hvorledes Herren hadde ført ham ut av fengslet, og sa: Fortell dette til Jakob og brødrene! Så gikk han bort og drog til et annet sted.[18] Da det nu blev dag, var det ikke lite opstyr blandt stridsmennene; de undret sig over hvad det vel var blitt av Peter.[19] Herodes lot lete efter ham, men fant ham ikke; han tok da vaktmennene i forhør og bød at de skulde føres bort; og han drog ned fra Judea til Cesarea og opholdt sig der.

Apostelgeschichte 9:1-14
[1] Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten[2] og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem.[3] Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham,[4] og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?[5] Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.[6] Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre![7] Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så ikke nogen.[8] Saulus reiste sig da op fra jorden; men da han åpnet sine øine, så han intet; de ledet ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus.[9] Og i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk.[10] Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias, og Herren sa til ham i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre![11] Og Herren sa til ham: Stå op og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas' hus efter en som heter Saulus, fra Tarsus! for se, han beder,[12] og han har i et syn sett en mann ved navn Ananias, som kom inn til ham og la hånden på ham forat han skulde få sitt syn igjen.[13] Men Ananias svarte: Herre! jeg har hørt av mange om denne mann hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem,[14] og her har han makt fra yppersteprestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn.

Galater 1:13
I har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den,

Offenbarung 2:8-10
[8] Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:[9] Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.[10] Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

Apostelgeschichte 26:9-11
[9] Jeg for min del trodde nu at jeg burde gjøre meget imot Jesu, nasareerens navn;[10] det gjorde jeg også i Jerusalem, og både kastet jeg mange av de hellige i fengsel, efterat jeg hadde fått fullmakt av yppersteprestene, og når de skulde slåes ihjel, gav jeg min stemme til det,[11] og omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved straff til å spotte, og jeg raste enn mere mot dem og forfulgte dem like til de utenlandske byer.

1 Korinther 4:12
idet vi arbeider med våre egne hender; vi blir utskjelt - og vi velsigner; vi blir forfulgt - og vi tåler det;

Apostelgeschichte 12:1
På denne tid la kong Herodes hånd på nogen av menigheten og mishandlet dem.

Philipper 3:6
i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet efter loven ulastelig.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930