A A A A A

Misterios: [Dinosaurios]


ROMA 1:18
Nə pa' Si da'tə yɛluŋ e kɛbəŋ nə guŋ mhɔnwə ba nə guŋ msɔkmsɔk nwə pɔmnəŋ, myə a nyəŋ nyənyɔ cɛ́ bi msɔkmsɔk nwə a;

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002