A A A A A

Signes mathématiques: [Nombre 7]


2 Rois 5:10
Et Elisée lui envoya un messager pour lui dire : Va te laver sept fois dans le Jourdain, et ta chair se guérira, et tu seras purifié.

Deutéronome 5:12
“‘Ge o boloka letšatši la sabatha e le le lekgethwa, feela bjalo ka ge Jehofa Modimo wa gago a go laetše,

Exode 22:30
Tsela yeo o tlago go swara leitšibulo la poo ya gago le la nku ya gago še: Le dule le mmago lona ka matšatši a šupago. Ka letšatši la seswai o nnee lona.

Jean 6:35
Jesu a re go bona: “Ke nna senkgwa sa bophelo. Yo a tlago go nna a ka se ke a swarwa ke tlala le gatee, gomme yo a dumelago go nna a ka se ke a nyorwa le gatee.

Matthieu 26:26
Ge ba dutše ba eja, Jesu a tšea senkgwa gomme ka morago ga go kgopela tšhegofatšo, a se ngwathaganya a se nea barutiwa, a re: “Tšeang le je. Se se bolela mmele wa ka.”

Nombres 4:7
“Ba ale lešela le letalalerata godimo ga tafola ya senkgwa sa pontšho, mo go yona ba bee dibjana, dinwelo, meruswi le digo tša go tšhela dibego tša dino; go dule go na le senkgwa seo e lego sebego sa ka mehla mo go yona.

Josué 6:3-4
[3] Lena banna ka moka ba ntwa le dikologe motse woo, le o dikologe gatee. Le dire ka mokgwa woo ka matšatši a tshelelago.[4] Baperisita ba šupago ba sware dinaka tše šupago tša dikgapa ba etile Areka pele, ka letšatši la bošupa le dikologe motse gašupa gomme baperisita ba letše dinaka.

Genèse 2:1-3
[1] Ke kamoo magodimo le lefase le makoko a tšona ka moka di phethilwego ka gona.[2] Ge go fihla letšatši la bošupa ke ge Modimo a phethile modiro wa gagwe wo a o dirilego, ke moka ka letšatši la bošupa a khutša modirong wa gagwe wohle wo a o dirilego.[3] Modimo a šegofatša letšatši la bošupa gomme a le dira le lekgethwa, gobane ka lona o ile a khutša modirong wohle wa gagwe wa tlholo. Modimo o be a hlodile dilo tšohle tšeo a bego a rerile go di dira.

Genèse 9:12-16
[12] Modimo a oketša ka gore: “Še pontšho ya kgwerano yeo ke e dirago magareng ga ka le lena le moya o mongwe le o mongwe o phelago wo o nago le lena, melokong le melokong le go iša mehleng ya neng le neng.[13] Ke bea molalatladi wa ka marung, e tla ba pontšho ya kgwerano yeo e lego magareng ga ka le lefase.[14] E tla re ge ke tliša maru godimo ga lefase, gwa tšwelela molalatladi marung ao.[15] Ke tla gopola kgwerano ya ka yeo e lego magareng ga ka le lena le mohuta o mongwe le o mongwe wa moya o phelago; meetse a ka se tsoge e bile meetsefula ao a tlago go senya nama ka moka.[16] Molalatladi o tla ba marung, gomme e tla re ge ke o bona ka gopola kgwerano ye go iša mehleng ya neng le neng, e lego kgwerano ya magareng ga ka le mohuta o mongwe le o mongwe wa moya o phelago wo o lego lefaseng.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info