A A A A A

Péchés: [Maudire]


Colossiens 3:8
Mais maintenant vous aussi renoncez à toutes: à la colère, à la rancœur, à la méchanceté, à la malice, aux paroles honteuses; qu'il n'en sorte pas de votre bouche.

Colossiens 4:6
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il convient.

Éphésiens 4:29
Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole; mais que vos paroles soient propres à édifier efficacement, et qu'elles puissent administrer la grâce à ceux qui les entendent.

Éphésiens 5:4
Ni aucune obscénité, ni bouffonnerie, ni moquerie, qui sont des choses malséantes; mais qu'on y entende plutôt des actions de grâces.

Exode 20:7
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain; car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain.

Jacques 1:26
Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine.

Jacques 3:10
De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi.

Jacques 3:5-12
[5] Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.[6] Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter »tillvarons hjul» i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.[7] Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och verkligen har blivit tamd, genom människors natur.[8] Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.[9] Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.[10] Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.[11] Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten?[12] Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.

Lévitique 20:9
Om någon uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, skall han straffas med döden; över sin fader och sin moder har han uttalat förbannelser, blodskuld låder vid honom.

Luc 6:28
välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta eder.

Matthieu 5:22
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

1 Pierre 3:10
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

Matthieu 15:11
Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»

Proverbes 18:21
Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

Psaumes 109:17
Han älskade förbannelse, och den kom över honom; han hade icke behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.

Romains 12:14
Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke.

2 Rois 2:23-24
[23] Därifrån begav han sig upp till Betel. Och under det han var på väg ditupp, kom en skara gossar ut ur staden; och de begynte driva gäck med honom och ropade till honom: »Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!»[24] När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i HERRENS namn. Då kommo två björninnor ut ur skogen och sleto sönder fyrtiotvå av barnen.

Matthieu 15:10-11
[10] Och han kallade folket till sig och sade till dem: »Hören och förstån.[11] Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»

Jacques 3:8-10
[8] Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.[9] Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.[10] Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

Matthieu 15:18-20
[18] Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan.[19] Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.[20] Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan.»

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917