A A A A A

Bon Caractère: [Soins]


1 Timothée 5:4
Que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu’ils apprennent d’abord à agir avec piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu.

1 Timothée 3:15
(c’est), si je tarde, pour que tu saches comment il faut te comporter dans la maison de Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, colonne et base de la vérité.

Jean 8:32
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.»

Apocalypse 17:5
Sur son front était un nom, nom mystérieux: "Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre."

Jacques 1:27
La religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père, n’est pas autre qu’avoir soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et se préserver pur des souillures de ce monde.

Jean 6:54
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Marc 6:3
N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous?» Et il était pour eux une pierre d’achoppement.

Jean 14:6
Jésus lui dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père que par moi.

Genèse 1:1-7
[1] Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.[2] La terre était informe et vide; les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.[3] Dieu dit: «Que la lumière soit!» et la lumière fut.[4] Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.[5] Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres Nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le premier jour.[6] Dieu dit: «Qu’il y ait un firmament entre les eaux, et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux.»[7] Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d’avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi.

1 Timothée 5:8
Que si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un incroyant.

Galates 1:19
Mais je ne vis aucun des autres Apôtres, si ce n’est Jacques, le frère du Seigneur.

Malachie 1:11
“Leina la ka le tla godišwa ditšhabeng go tloga ka bohlabela go fihla ka bodikela, mafelong ohle leina la ka le tla thuntšhetšwa muši wa dihlabelo le go ntšhetšwa dineo tše di hlwekilego; gobane leina la ka le tla godišwa ditšhabeng,” o re’alo Jehofa wa madira.

Genèse 2:7
Jehofa Modimo a bopa motho ka lerole la mmu gomme a budulela mohemo wa bophelo ka dinkong tša gagwe, ke moka motho ya ba moya o phelago.

Jean 3:3-5
[3] Jesu ge a araba a re go yena: “Ruriruri ke re go wena: Ka ntle le gore motho a tswalwe gape, a ka se ke a bona mmušo wa Modimo.”[4] Nikodemo a re go yena: “Motho a ka tswalwa bjang ge a tšofetše? Na a ka tsena popelong ya mmagwe gomme a tswalwa gape?”[5] Jesu a araba a re: “Ruriruri ke re go wena: Ka ntle le gore motho a tswalwe ka meetse le ka moya, a ka se ke a tsena mmušong wa Modimo.

Hébreux 12:14
Phegelelang khutšo le batho bohle, le kgethego yeo ka ntle le yona go sego motho yo a ka kgonago go bona Morena.

Apocalypse 17:18
Mosadi yo o mmonego o swantšhetša motse o mogolo woo o nago le mmušo o bušago dikgoši tša lefase.”

Matthieu 16:18
Gape ke re go wena: Ke wena Petro, mo leswikeng le ke tla aga phuthego ya ka gomme dikgoro tša Bodulabahu di ka se e fenye.

Genèse 1:1
Mathomong Modimo o hlodile magodimo le lefase.

Exode 15:3
Jehofa ke mogale wa ntwa. Jehofa ke leina la gagwe.

Apocalypse 17:9
“Se se nyaka gore motho a be le monagano o nago le bohlale. Dihlogo tše šupago di swantšhetša dithaba tše šupago tšeo mosadi a dulago godimo ga tšona.

Philippiens 4:6-7
[6] Le se ke la belaela ka selo, eupša dilong tšohle tsebišang Modimo dikgopelo tša lena ka thapelo le ka topo gotee le ka go leboga;[7] ke moka khutšo ya Modimo yeo e fetago kwešišo yohle ya batho e tla diša dipelo tša lena le matla a lena a monagano ka Kriste Jesu.

Galates 4:19
lena bana ba ka ba ba rategago, gona ke mo gobotse. Ke bohlokong bja pelego gape ka baka la lena, go fihlela le bonagatša seo Kriste a lego sona.

1 Pierre 3:15
Eupša kgethagatšang Kriste e le Morena dipelong tša lena, ka mehla le loketše go ikemela pele ga yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago lebaka la kholofelo e lego go lena, eupša le dira bjalo ka moya o boleta le ka tlhompho e tseneletšego.

Apocalypse 17:1
Yo mongwe wa barongwa ba šupago bao ba bego ba swere meruswi e šupago a tla a bolela le nna, a re: “Tlaa, ke tla go bontšha kahlolo ya mogweba-ka-mmele yo mogolo yo a dutšego godimo ga meetse a mantši,

Matthieu 18:15-18
[15] “Godimo ga moo, ge e ba ngwaneno a dira sebe, eya gomme o mmontšhe phošo ya gagwe e le wena le yena le nnoši. Ge e ba a go theetša, gona o ruile ngwaneno.[16] Eupša ge e ba a sa go theetše, eya le o tee goba ba bangwe ba babedi e le gore taba e nngwe le e nngwe e tiišwe ka molomo wa dihlatse tše pedi goba tše tharo.[17] Ge e ba a sa ba theetše, botša phuthego. Ge e ba a sa theetše le phuthego, a a etše motho wa ditšhaba goba molekgetho go wena.[18] “Ruri ke re go lena: Dilo le ge e le dife tšeo le ka di tlemago mo lefaseng di tla ba di šetše di tlemilwe legodimong gomme dilo le ge e le dife tšeo le ka di tlemollago mo lefaseng di tla ba di šetše di tlemolotšwe legodimong.

Éphésiens 1:22-23
[22] O bile o beile dilo ka moka ka tlase ga dinao tša gagwe gomme a mo dira hlogo ya dilo tšohle phuthegong,[23] yeo e lego mmele wa gagwe, botlalo bja yena yo a tlatšago dilo tšohle go tšohle.

Éphésiens 5:23
gobane monna ke hlogo ya mosadi wa gagwe go etša ge Kriste e le hlogo ya phuthego, e le yena mophološi wa mmele wo.

Actes 4:32
Godimo ga moo, bontši bja bao ba ilego ba dumela e be e le ba pelo e tee le moya o tee, gomme ga go le o tee yo a bego a ka bolela gore selo le ge e le sefe seo a bego a na le sona e be e le sa gagwe; eupša ba be ba hlakanela dilo ka moka.

1 Corinthiens 1:10
Bjale bana bešo, ke le kgothatša ka leina la Morena wa rena Jesu Kriste gore ka moka le bolele ka go dumelelana, le gore go se be le dikarogano gare ga lena, eupša gore le be batee ka mo go feletšego monaganong o swanago le tseleng e swanago ya go nagana.

Jean 12:48
Yo a ntlhokomologago gomme a sa amogele dipolelo tša ka, go na le yo a tlago go mo ahlola. Lentšu le ke le boletšego ke lona le tlago go mo ahlola ka letšatši la mafelelo;

Jean 14:28
Le kwele gore ke itše go lena, ke a tloga gomme ke tla boa go lena. Ge e ba le be le nthata, le be le tla thabela gore ke ya go Tate, gobane Tate o mpheta ka bogolo.

Hébreux 1:14
Na ka moka ga bona ga se meoya ya go dira tirelo e kgethwa, yeo e romelwago go hlankela bao ba tlago go hwetša phologo e le bohwa?

Matthieu 18:10
Bonang gore le se ke la nyatša yo mongwe wa ba banyenyane ba, gobane ke le botša gore legodimong barongwa bao ba ba hlokomelago ka mehla ba bona sefahlego sa Tate yo a lego legodimong.

Éphésiens 6:12
gobane ga re lwe le madi le nama, eupša re lwa le mebušo le balaodi, le babuši ba lefase ba leswiswi le gotee le madira a kgopo a moya legodimong.

Jean 3:16
“Gobane Modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a gafa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore yo mongwe le yo mongwe yo a dumelago go yena a se ke a fedišwa, eupša a be le bophelo bjo bo sa felego.

Jean 17:17
Ba kgethagatše ka therešo; lentšu la gago ke therešo.

Apocalypse 2:9
‘Ke tseba tlaišego ya gago le bodiidi bja gago—eupša o humile—le go rogwa ke bao ba ipolelago gore ke Bajuda, fela e se bona, eupša e le ba sinagoge ya Sathane.

Psaumes 68:5
Yena yo e lego tatago ditšhiwana le moahloledi wa bahlologadi Ke yena Modimo yo a lego bodulong bja gagwe bjo bokgethwa.

Psaumes 146:9
Jehofa o babalela badiiledi; O imolla tšhiwana le mohlologadi, Eupša o kgopamiša tsela ya ba kgopo.

Galates 2:10
Ba kgopetše feela gore re dule re nagana ka bana babo rena ba badiidi gomme se ke sona seo ke ilego ka leka ka matla go se dira.

Romains 3:23
Gobane bohle ba dirile sebe gomme ba hlaelelwa ke letago la Modimo,

Sotho Bible
Public Domain: No Info