A A A A A

Synnit: [Luopuminen]


2 Tessalonikalaisille 2:3
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä hän ei tule, ellei luopumus ensin tapahdu ja ilmesty laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,

Danielin 9:27
Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Silloin hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli."

1 Timoteukselle 4:1
Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

Heprealaisille 3:12
Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta,

Luukkaan 8:13
Se osa, mikä kalliolle putosi, on ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta koska heillä ei ole juurta, he uskovat vain ajaksi ja luopuvat kiusauksen hetkellä.

Heprealaisille 6:4-6
[4] Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valaistut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä[5] ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia,[6] ja luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen ristiinnaulitsevat itselleen Jumalan Pojan ja julkisesti häpäisevät häntä.

2 Pietarin 2:20-22
[20] Sillä jos he Herran ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuneina tulevat voitetuiksi, niin viimeinen on tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.[21] Parempi olisi ollut heille, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.[22] Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa."

Heprealaisille 10:26-29
[26] Sillä jos me tahallamme teemme syntiä tultuamme tuntemaan totuuden, ei ole enää jäljellä uhria syntiemme edestä,[27] vaan pelottava tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.[28] Joka hylkää Mooseksen lain, se kuolee armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla:[29] kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

2 Timoteukselle 4:3-4
[3] Sillä aika tulee, jolloin he eivät siedä tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä[4] ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Johanneksen 15:6
Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja hän kuivuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

1 Timoteukselle 4:1-2
[1] Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja[2] valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.

2 Pietarin 2:1
Mutta myös vääriä profeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka tuovat salaa sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

Matteuksen 24:10-12
[10] Silloin monet lankeavat pois, ja antavat toisensa ilmi ja vihaavat toinen toistaan.[11] Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.[12] Sen tähden, että laittomuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus.

2 Pietarin 3:17
Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, olkaa varuillanne, ettette jumalattomien eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

Johanneksen 6:66
Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan.

2 Pietarin 2:17
Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia pilviä, joille on varattu pimeyden synkeys iankaikkisesti.

1 Timoteukselle 4:1-3
[1] Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja[2] valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.[3] He kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, jotka Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

1 Korinttilaisille 10:12
Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.

Matteuksen 24:9-10
[9] Silloin teitä annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.[10] Silloin monet lankeavat pois, ja antavat toisensa ilmi ja vihaavat toinen toistaan.

Matteuksen 26:14-16
[14] Silloin yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, meni ylipappien luo[15] ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin saatan hänet teidän käsiinne?" He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta.[16] Siitä alkaen hän etsi sopivaa aikaa kavaltaakseen hänet.

1 Timoteukselle 1:19-20
[19] säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hylänneet ja uskossaan haaksirikkoutuneet.[20] Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka olen antanut saatanan kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.

1 Johanneksen 2:19
Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä kanssamme, he olisivat pysyneet kanssamme. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole meistä.

Heprealaisille 10:25-31
[25] älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän.[26] Sillä jos me tahallamme teemme syntiä tultuamme tuntemaan totuuden, ei ole enää jäljellä uhria syntiemme edestä,[27] vaan pelottava tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.[28] Joka hylkää Mooseksen lain, se kuolee armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla:[29] kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä![30] Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra", ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa."[31] Pelottavaa on langeta elävän Jumalan käsiin.

Jeremian 17:5-6
[5] Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarrekseen ja jonka sydän luopuu Herrasta.[6] Hän jää alastomaksi arolle eikä näe hyvän tulemista. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa, asumattomassa suolamaassa.

Hesekielin 3:20
Jos taas vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä ja panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee – kun et häntä varoittanut, niin hän kuolee synnissään, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta – mutta hänen verensä vaadin sinun kädestäsi.

Hesekielin 18:24
Mutta jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä, tekee kaikkien niiden kauhistusten kaltaisia, joita jumalaton tekee – hänkö on elävä? Ei yhtään hänen vanhurskasta tekoaan, jonka hän on tehnyt, muisteta. Uskottomuutensa tähden, johon hän on langennut, ja syntinsä tähden, jota hän on tehnyt, hänen on kuoltava.

Matteuksen 13:20-21
[20] Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;[21] mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää vain jonkin aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, hän heti lankeaa pois.

1 Korinttilaisille 9:27
vaan kuritan ruumistani ja orjuutan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hylätyksi.

Heprealaisille 6:4-8
[4] Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valaistut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä[5] ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia,[6] ja luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen ristiinnaulitsevat itselleen Jumalan Pojan ja julkisesti häpäisevät häntä.[7] Sillä maa, joka imee sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta.[8] Mutta maa, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, jonka loppu on se, että se poltetaan.

Teot 21:21
Mutta heille on kerrottu sinusta, että opetat kaikkia pakanoiden keskuudessa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta sanoen, etteivät ympärileikkaisi lapsiaan ja vaeltaisi tapojen mukaan.

Galatalaisille 5:4
Olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, olette langenneet pois armosta.

1 Korinttilaisille 6:9
Vai ettekö tiedä, etteivät väärät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät elostelijat eivätkä miehen kanssa makaavat miehet,

Heprealaisille 10:26
Sillä jos me tahallamme teemme syntiä tultuamme tuntemaan totuuden, ei ole enää jäljellä uhria syntiemme edestä,

Matteuksen 13:41
Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja tekevät laittomuutta,

2 Timoteukselle 4:3
Sillä aika tulee, jolloin he eivät siedä tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä

2 Tessalonikalaisille 2:3-4
[3] Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä hän ei tule, ellei luopumus ensin tapahdu ja ilmesty laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi,[4] tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi sanotaan, niin että hän istuu Jumalan temppeliin, kuin olisi Jumala, ja esiintyy Jumalana.

Johanneksen 1:14
Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme, ja katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta, kuin Ainosyntyisellä on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

5 Mooseksen 13:13
Jos sinä kuulet sanottavan, että jossakin kaupungeistasi, jotka Herra, Jumalasi, antaa sinun asuttaviksesi,

1 Timoteukselle 4:10
Sillä siksi näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.

1 Pietarin 3:17
Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos se on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden.

1 Tessalonikalaisille 2:3
Sillä meidän kehotuspuheemme ei lähde eksytyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua,

5 Mooseksen 32:15
Jesurun lihoi ja alkoi potkia, sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä. Niin se hylkäsi Jumalan, joka oli sen tehnyt, ja halveksui pelastuksensa kalliota.

Hesekielin 18:26
Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä, sen tähden hänen on kuoltava. Vääryytensä tähden, jota hän on tehnyt, hänen on kuoltava.

1 Timoteukselle 4:2
valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.

Markuksen 10:11
Hän sanoi heille: "Se, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin häntä vastaan.

Luukkaan 22:3-6
[3] Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.[4] Tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän kavaltaisi hänet heille.[5] He ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.[6] Hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille kansan tietämättä.

Matteuksen 12:31-32
[31] Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaa ei anneta anteeksi.[32] Jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)