A A A A A

Mysteries: [Syöpä]


2 Korinttilaisille 4:16-19
[16] Sen tähden emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.[17] Sillä tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,[18] meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyvät ovat ohimeneviä, mutta näkymättömät iankaikkisia.[19] Sillä tiedämme, että vaikka tämä maallinen majamme tuhotaankin, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.

Psalmien 107:20
Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.

Jesajan 40:31
Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.

5 Mooseksen 31:6
Olkaa lujat ja rohkeat. Älkää pelätkö älkääkä säikähtäkö heitä, sillä Herra, Jumalasi, käy itse sinun kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua."

Matteuksen 11:28-29
[28] Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekevät ja taakkojen kantajat, niin minä annan teille levon.[29] Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä olen lempeä ja nöyrä sydämeltä, niin löydätte levon sieluillenne.

Psalmien 18:6
Helvetin paulat kietoivat minut, kuoleman ansat piirittivät minut.

Saarnaajan 3:1
Kaikella on määräaika, ja joka asialla on aikansa taivaan alla.

Jeremian 29:11
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset antaakseni teille tulevaisuuden ja toivon.

Johanneksen 14:1-4
[1] "Älkää olko aralla mielin. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.[2] Minun Isäni kodissa on monta asuntoa. Jos ei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille paikan?[3] Vaikka menen valmistamaan teille paikan, tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä Minä olen.[4] Tiedätte, minne minä menen – myös tien tiedätte."

Roomalaisille 8:16-25
[16] Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.[17] Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että yhdessä myös kirkastuisimme.[18] Sillä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa tulevaan kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.[19] Sillä luomakunnan harras ikävöiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.[20] Sillä luomakunta on alistettu turhuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – toivon varaan,[21] koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.[22] Sillä tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa tähän asti,[23] eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta.[24] Sillä toivossa olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan toivoo sitä, minkä näkee?[25] Mutta jos toivomme, mitä emme näe, odotamme sitä kärsivällisyydellä.

1 Pietarin 1:3
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on suuren laupeutensa mukaan uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,

2 Korinttilaisille 1:3-6
[3] Kiitetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,[4] joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikessa ahdistuksessa ovat.[5] Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat osaksemme runsaina, samoin on myös lohdutuksemme runsas Kristuksen kautta.[6] Mutta jos olemme ahdistuksessa, se on teille lohdutukseksi ja pelastukseksi sekä vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Jos taas saamme lohdutusta, tapahtuu sekin teille lohdutukseksi,

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)