A A A A A

Hyvä Hahmo: [Huolehtiva]


1 Timoteukselle 5:4
Mutta jos jollakulla leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin jumalisesti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan velkansa vanhemmilleen, sillä se on oikein ja otollista Jumalan edessä.

1 Timoteukselle 3:15
Kui mu tulek siiski viibib, sa teaksid, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi.

Johanneksen 8:32
ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.'

Ilmestys 17:5
ning ta otsaette oli kirjutatud nimi, saladus: Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema!

Jaakobin 1:27
Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata.

Johanneksen 6:54
Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,

Markuksen 6:3
Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin meie juures?' Ja nad said pahaseks ta peale.

Johanneksen 14:6
Jeesus ütles talle: 'Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

1 Mooseksen 1:1-7
[1] Alguses lõi Jumal taeva ja maa.[2] Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.[3] Ja Jumal ütles: 'Saagu valgus!' Ja valgus sai.[4] Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.[5] Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik - esimene päev.[6] Ja Jumal ütles: 'Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!'[7] Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal.

1 Timoteukselle 5:8
Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.

Galatalaisille 1:19
Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda.

Malakian 1:11
Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.

1 Mooseksen 2:7
Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.

Johanneksen 3:3-5
[3] Jeesus vastas talle: 'Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.'[4] Nikodeemos ütles talle: 'Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?'[5] Jeesus vastas: 'Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.

Heprealaisille 12:14
Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,

Ilmestys 17:18
Ja naine, keda sa nägid, on suur linn, kellel on kuningavõim ilmamaa kuningate üle.'

Matteuksen 16:18
Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.

1 Mooseksen 1:1
Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

2 Mooseksen 15:3
Issand on sõjamees, Issand on ta nimi.

Ilmestys 17:9
Siin olgu mõistust, millel on tarkust: need seitse pead on seitse mäge, mille peal istub naine. Ja on seitse kuningat:

Filippiläisille 4:6-7
[6] Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.[7] Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Galatalaisille 4:19
Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

1 Pietarin 3:15
vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

Ilmestys 17:1
Üks seitsmest inglist, neist, kellel oli seitse kaussi, tuli ning rääkis minuga ja ütles: 'Tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vete ääres,

Matteuksen 18:15-18
[15] Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.[16] Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.[17] Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner![18] Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.

Efesolaisille 1:22-23
[22] ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,[23] kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Efesolaisille 5:23
sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu päästja.

Teot 4:32
Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine.

1 Korinttilaisille 1:10
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus.

Johanneksen 12:48
Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval,

Johanneksen 14:28
Te kuulsite, et ma ütlesin teile: 'Ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina.'

Heprealaisille 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Matteuksen 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Efesolaisille 6:12
Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Johanneksen 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Johanneksen 17:17
Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!

Ilmestys 2:9
Ma tean su viletsust ja vaesust - kuid sa oled rikas - ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.

Psalmien 68:5
Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees!

Psalmien 146:9
Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.

Galatalaisille 2:10
Ainult et meil tuleb pidada meeles vaeseid, ja just seda ma olengi hoolega teinud.

Roomalaisille 3:23
sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739