A A A A A

Hyvä Hahmo: [Rohkeus]


Teot 4:29-31
[29] Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi kaikella rohkeudella puhua sanaasi[30] ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."[31] Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

2 Korinttilaisille 3:12
Koska meillä on siis tällainen toivo, olemme aivan rohkeat

Teot 14:3
He oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta.

Teot 13:46
Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, katso, [me] käännymme pakanoiden puoleen.

Teot 19:8
Hän meni synagogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssaan rohkeasti ja vakuuttaen heitä Jumalan valtakunnan asioista.

Filemonille 1:8
Sen tähden, vaikka minulla on Kristuksessa paljonkin rohkeutta käskeä sinua tekemään, mitä tulee tehdä,

Teot 18:26
Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, he ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien.

Markuksen 15:43
tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty Neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

Teot 28:31
Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herraa Jeesusta Kristusta kaikella rohkeudella kenenkään estämättä.

Teot 4:29-30
[29] Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi kaikella rohkeudella puhua sanaasi[30] ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

Sananlaskujen 28:1
Jumalaton pakenee, vaikka kukaan ei aja takaa, mutta vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori leijona.

1 Mooseksen 18:23-32
[23] Aabraham lähestyi häntä ja sanoi: "Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa?[24] Entä jos kaupungissa on viisikymmentä vanhurskasta? Aiotko hukuttaa heidät etkä säästä paikkaa siellä olevien viidenkymmenen vanhurskaan tähden?[25] Pois se, että näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?"[26] Herra sanoi: "Jos löydän Sodoman kaupungista viisikymmentä vanhurskasta, niin säästän heidän tähtensä koko paikan."[27] Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka.[28] Entä jos viidestäkymmenestä vanhurskaasta puuttuu viisi? Hävitätkö viiden tähden koko kaupungin?" Hän sanoi: "En hävitä, jos löydän sieltä neljäkymmentä viisi."[29] Hän puhui vielä hänelle sanoen: "Entä jos siellä on neljäkymmentä?" Hän vastasi: "Niiden neljänkymmenen tähden jätän sen tekemättä."[30] Aabraham sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä on kolmekymmentä?" Hän vastasi: "En tee sitä, jos löydän sieltä kolmekymmentä."[31] Mutta hän sanoi: "Katso, minä olen rohjennut puhua Herralleni. Entä jos siellä on kaksikymmentä?" Hän vastasi: "Niiden kahdenkymmenen tähden jätän hävittämättä."[32] Hän sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on kymmenen?" Hän vastasi: "Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä."

Psalmien 138:3
Sinä päivänä, jona huusin, vastasit minulle. Rohkaisit minua, ja sieluni sai voimaa.

Efesolaisille 3:12
jossa meillä uskon kautta häneen on rohkeus ja oikeus lähestyä häntä luottamuksella.

Johanneksen 4:17
Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä." Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Minulla ei ole miestä',

Heprealaisille 10:19
Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

Heprealaisille 4:16
Tulkaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.

Heprealaisille 13:6
niin että turvallisin mielin sanomme: "Herra on minun auttajani. En pelkää. Mitä ihminen voi minulle tehdä?"

Efesolaisille 6:19-20
[19] ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin sana rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,[20] jonka tähden olen lähettiläänä kahleissa, että puhuisin rohkeasti hänessä, niin kuin minun tulee puhua.

Teot 4:13
Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.

1 Timoteukselle 3:13
Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren rohkeuden uskossa Kristukseen Jeesukseen.

1 Tessalonikalaisille 2:2
vaan, vaikka olimme ennen kärsineet, kuten tiedätte, Filipissä ja meitä oli siellä pidelty pahoin, meillä oli kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia suuressa kilvoituksessa.

Filippiläisille 1:20
minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään joutuva häpeään, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, tulee ylistetyksi ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.

2 Timoteukselle 1:7
Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja maltillisuuden hengen.

1 Korinttilaisille 16:13
Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa vahvat.

Sananlaskujen 14:26
Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin.

Psalmien 27:14
Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sydämesi. Odota Herraa.

Roomalaisille 1:16
Sillä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, jokaiselle uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

1 Aikakirja 28:20
Daavid sanoi pojalleen Salomolle: "Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, Jumalani, on oleva kanssasi. Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, kunnes olet saanut valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt.

1 Korinttilaisille 15:58
Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä tietäen, että vaivannäkönne ei ole turhaa Herrassa.

Efesolaisille 6:10
Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.

Jesajan 54:4
Älä pelkää, sillä et joudu häpeään. Älä häpeile, sillä et pety. Nuoruutesi häpeän sinä unohdat etkä enää muista leskeytesi pilkkaa.

Johanneksen 14:27
Rauhan jätän teille: minun rauhani – sen annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älkää olko aralla mielin älkääkä pelätkö.

Markuksen 5:36
Mutta Jeesus kuuli heti, mitä puhuttiin, ja sanoi synagogan esimiehelle: "Älä pelkää, usko ainoastaan."

Filippiläisille 1:28
vastustajia missään kohden säikähtämättä. Se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki. Se on merkki Jumalalta.

Johanneksen 7:26
Katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

Teot 5:29
Mutta Pietari ja apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Joosuan 1:7
Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkasti kaikessa sitä lakia, jonka palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä kuljet.

Hesekielin 3:9
Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi teen otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojaan, sillä he ovat kapinoiva suku."

Teot 9:29
Hän puhui ja väitteli hellenistien kanssa, mutta he yrittivät tappaa hänet.

Filippiläisille 1:1
Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filipissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja diakoneille.

1 Timoteukselle 3:1
Varma on tämä sana: jos joku pyrkii kaitsijan virkaan, hän haluaa jaloon toimeen.

1 Korinttilaisille 3:12
Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,

Heprealaisille 10:1
Sillä koska laissa on vain varjokuva tulevasta hyvästä, ei itse tosiasioiden tarkkaa kuvaa, se ei voi koskaan samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he kantavat toistuvasti esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.

1 Pietarin 5:10
Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa, vähän aikaa kärsittyänne hän on teitä valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)