A A A A A

Hyvä Hahmo: [Vastuullisuutta]


Roomalaisille 14:12
Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

Roomalaisille 1:20
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissaan katsellaan, maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseään puolustaa,

Sananlaskujen 27:17
Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistaan hioo.

Jaakobin 5:16
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Paljon voi vanhurskaan toimellinen rukous.

Roomalaisille 2:12
Sillä kaikki ne, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, myös ilman lakia joutuvat kadotukseen, ja kaikki ne, jotka lain piirissä ollen ovat syntiä tehneet, lain mukaan tuomitaan.

Luukkaan 12:47-48
[47] Sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmisteluja eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.[48] Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

1 Tessalonikalaisille 5:11
Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, kuten teettekin.

Jaakobin 4:17
Sille, joka siis ymmärtää tehdä hyvää, eikä tee, se on synniksi.

Roomalaisille 4:15
Sillä laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomistakaan.

1 Timoteukselle 1:10
haureellisille, miesten kanssa makaaville miehille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valansa rikkojille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan –

Matteuksen 12:36
Mutta sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, heidän pitää tehdä tili tuomiopäivänä.

Luukkaan 12:48
Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

Hesekielin 18:20
Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylle on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylle on tuleva hänen jumalattomuutensa.

Efesolaisille 5:21
Ja olkaa toinen toisellenne alamaisia Kristuksen pelossa.

Heprealaisille 10:25
älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

Hesekielin 33:8
Jos sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestään, niin jumalaton kuolee synnissään, mutta hänen verensä vaadin sinun kädestäsi.

Matteuksen 12:36-37
[36] Mutta sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, heidän pitää tehdä tili tuomiopäivänä.[37] Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

Galatalaisille 6:1-2
[1] Veljet, jos joku tavataan jostakin rikoksesta, ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.[2] Kantakaa toistenne kuormia, ja niin täytätte Kristuksen lain.

Heprealaisille 10:24
Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin;

Psalmien 51:5
Sillä minä tunnen rikokseni, ja syntini on aina edessäni.

1 Johanneksen 2:2
Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

2 Korinttilaisille 5:10
Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

2 Korinttilaisille 4:17-18
[17] Sillä tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,[18] meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyvät ovat ohimeneviä, mutta näkymättömät iankaikkisia.

Efesolaisille 4:25
Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä olemme toistemme jäseniä.

Galatalaisille 6:2
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin täytätte Kristuksen lain.

Teot 14:17
Kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla."

2 Korinttilaisille 2:6
Semmoiselle riittää se rangaistus, jonka hän on useimmilta saanut,

1 Samuelin 16:7
Mutta Herra sanoi Samuelille: "Älä katso hänen näköään äläkä kookasta vartaloaan, sillä olen hänet hylännyt. Sillä ei ole, niin kuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen."

1 Korinttilaisille 1:10
Mutta kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettei keskuudessanne olisi eriseuroja, vaan että teillä olisi täysin sama mieli ja sama ajatus.

2 Kuninkaiden 12:4-5
[4] Kuitenkaan uhrikukkulat eivät hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti yhä edelleen uhrikukkuloilla.[5] Jooas sanoi papeille: "Kaiken rahan, joka pyhinä lahjoina tuodaan Herran temppeliin, käyvän rahan, kaiken arvion mukaan suoritettavan henkilörahan ja kaiken rahan, jonka joku sydämensä vaatimuksesta tuo Herran temppeliin,

Psalmien 82:1
Aasafin psalmi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:

Psalmien 82:6
Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia.

Jobin 1:6-12
[6] Kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, myös saatana tuli heidän joukossaan.[7] Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta."[8] Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa."[9] Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Turhaanko Job pelkää Jumalaa?[10] Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata.[11] Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on, eikö hän kiroa sinua vasten kasvojasi?"[12] Herra sanoi saatanalle: "Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi häneen itseensä." Saatana meni pois Herran edestä.

Jobin 2:1-7
[1] Kun sitten eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat seisomaan Herran eteen, saatanakin tuli heidän joukossaan ja asettui Herran eteen.[2] Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta."[3] Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vieläpä hän pysyy nuhteettomuudessaan, vaikka sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan tuhoamaan hänet syyttömästi."[4] Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Nahan nahasta; ja kaiken, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestään.[5] Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa, hän varmaan kiroaa sinua vasten kasvojasi."[6] Herra sanoi saatanalle: "Katso, hän olkoon käsissäsi. Säästä kuitenkin hänen henkensä."[7] Saatana meni pois Herran kasvojen edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti.

1 Aikakirja 28:8
Nyt sanon koko Israelin, Herran seurakunnan, edessä ja Jumalamme kuullen: Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne jälkeenne ikiajoiksi.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)