A A A A A

Hyvä Hahmo: [Pidättyvyys]


2 Korinttilaisille १२:२१
Pelkään, että kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua luonanne, ja että tulen suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole kääntyneet pois siitä saastaisuudesta, haureudesta ja irstaudesta, jota ovat harjoittaneet.

2 Timoteukselle 2:22
Pakene nuoruuden himoja, mutta tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avukseen Herraa puhtaasta sydämestä.

Teot 15:20
vaan heille kirjoitettakoon kirje, että heidän täytyy karttaa epäjumalien saastuttamaa, haureutta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu pois, sekä verta.

Kolossalaisille 3:5
Kuolettakaa siis maanpäälliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,

Efesolaisille 5:3
Mutta haureutta eikä minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako keskuudessanne – niin kuin pyhille sopii –

Galatalaisille 5:19
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja niitä ovat: aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,

1 Korinttilaisille 6:18-19
[18] Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.[19] Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja joka teillä on Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

1 Korinttilaisille 7:2
mutta haureuden välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä.

1 Korinttilaisille 10:13
Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Mutta Jumala on uskollinen: hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan kiusauksen ohella hän valmistaa myös pääsyn siitä, että voitte sen kestää.

1 Pietarin 2:11
Rakkaani, kuin vieraita ja muukalaisia minä kehotan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,

Heprealaisille 13:4
Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamattomana, sillä huorintekijät ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Juudaksen 1:7
Samoin ovat Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka harjoittivat haureutta samalla tavalla kuin nekin ja eksyivät vieraan lihan perään, varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Matteuksen 5:8
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.

Sananlaskujen 31:30
Pettävä on sulous, ja kauneus on katoavaa. Ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!

Roomalaisille 12:1
Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se olkoon teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.

Roomalaisille 13:13
Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäillen ja juopotellen, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,

1 Tessalonikalaisille 4:3-4
[3] Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että pysytte erossa haureudesta,[4] että kukin teistä tietää ottaa itselleen vaimon pyhyydessä ja kunniassa,

Galatalaisille 5:19-21
[19] Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja niitä ovat: aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,[20] epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateuden teot, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,[21] kateus, juomingit, ylensyömiset ja muut sellaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka sellaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

1 Mooseksen 39:7-10
[7] Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Sitten tapahtui jonkin ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi: "Makaa kanssani."[8] Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle: "Katso, isäntäni ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaiken, mitä hänellä on.[9] Hänellä ei ole tässä talossa enempää valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka siis tekisin niin suuren vääryyden ja rikkoisin Jumalaa vastaan!"[10] Vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, tämä ei suostunut makaamaan hänen vieressään eikä olemaan hänen kanssaan.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)