A A A A A

Jumala: [Taloudellinen siunaus]


1 Samuelin 2:7
Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää.

2 Korinttilaisille 8:9
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.

3 Johanneksen 1:2
Rakkaani, rukoilen, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.

Saarnaajan 9:10
Tee kaikki, mitä voimallasi saat tehdyksi, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta haudassa, jonne olet menevä.

Galatalaisille 6:9
Kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.

1 Mooseksen 13:2
Abram oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa.

Hoosean 4:6
Kansani joutuu häviöön tietoa vailla. Koska sinä olet hylännyt tiedon, hylkään sinut, niin ettet saa olla pappinani. Koska olet unohtanut Jumalasi lain, unohdan minäkin lapsesi.

Jaakobin 5:12
Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan kautta älkääkä maan, älkää mitään muutakaan valaa, vaan "on" olkoon teillä "on", ja "ei" olkoon teillä "ei", ettette joutuisi tuomion alle.

Johanneksen 6:12
Mutta kun heidät oli ravittu, hän sanoi opetuslapsilleen: "Kootkaa yli jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan."

Luukkaan 6:38
Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

Luukkaan 12:34
Sillä missä aarteenne on, siellä on myös sydämenne.

Sananlaskujen 10:22
Herran siunaus tekee rikkaaksi eikä lisää siihen murheita.

Sananlaskujen 11:14
Siellä, missä ei ole ohjausta, sortuu kansa, mutta neuvonantajien runsaus tuo menestyksen.

Sananlaskujen 19:17
Se, joka köyhää armahtaa, lainaa Herralle, ja hän maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa.

Sananlaskujen 21:17
Puutteen mieheksi päätyy riemujen rakastaja, eikä se, joka viiniä ja öljyä rakastaa, rikastu.

Sananlaskujen 22:9
Armelias saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään köyhälle.

Sananlaskujen 28:22-27
[22] Se, joka haluaa kiihkeästi rikkautta ja on kateellinen, ei tiedä, että häntä kohtaa puute.[23] Se, joka toista nuhtelee, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellään imartelee.[24] Se, joka isältään ja äidiltään riistää ja sanoo: "Ei tämä ole rikos", on tuhontekijän toveri.[25] Ylpeä nostattaa riidan, mutta Herraan luottava tulee ravituksi.[26] Omaan sydämeensä luottava on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu.[27] Se, joka köyhälle antaa, ei joudu puutteeseen, mutta se, joka silmänsä häneltä sulkee, saa paljon kirousta.

Psalmien 24:1
Daavidin psalmi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.

Matteuksen 6:33
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille lisäksi annetaan.

Matteuksen 23:23
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, kun annatte kymmenykset mintuista, tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskon! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan jättää sikseen.

Matteuksen 25:21
Hänen isäntänsä sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi iloon.'

Roomalaisille 13:8
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä se, joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt.

Sananlaskujen 3:9-10
[9] Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta,[10] niin jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja nuori viini pursuu tynnyreistäsi.

Psalmien 121:1-2
[1] Matkalaulu. Nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?[2] Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Markuksen 11:22-23
[22] Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.[23] Totisesti sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se tapahtuisi hänelle.

1 Mooseksen 1:26-27
[26] Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."[27] Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

2 Korinttilaisille 9:6-8
[6] Mutta se, joka niukasti kylvää, myös niukasti niittää, ja se, joka runsaasti kylvää, myös runsaasti niittää.[7] Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.[8] Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkea hyvää,

Luukkaan 14:28-30
[28] Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varaa rakentaa se valmiiksi,[29] etteivät, kun hän on laskenut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, alkaisi pilkata häntä[30] sanoen: 'Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi'?

Luukkaan 6:34-36
[34] Jos lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.[35] Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.[36] Olkaa armahtavaisia, samoin kuin teidän Isänne on armahtavainen.

Jaakobin 5:1-3
[1] Mutta nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa teille tulevaa kurjuutta.[2] Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koinsyömiä.[3] Kultanne ja hopeanne ovat ruostuneet, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.

1 Mooseksen 12:1-20
[1] Herra oli sanonut Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka sinulle osoitan.[2] Teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen nimesi suureksi, ja olet tuleva siunaukseksi.[3] Siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."[4] Abram lähti, kuten Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Harranista lähtiessään seitsemänkymmentä viisi vuotta vanha.[5] Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. He saapuivat Kanaanin maahan.[6] Abram kulki halki maan aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.[7] Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi annan tämän maan." Hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt.[8] Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, Beetelistä itään, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja saarnasi Herran nimestä.[9] Sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Etelämaahan päin.[10] Maahan tuli nälänhätä, ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova.[11] Kun hän lähestyi Egyptiä, hän puhui vaimolleen Saaraille: "Katso, tiedän, että sinä olet kaunis nainen.[12] Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, he sanovat: 'Hän on hänen vaimonsa', ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää.[13] Sano siis olevasi sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja sinun takiasi saisin jäädä henkiin."[14] Kun Abram tuli Egyptiin, egyptiläiset näkivät, että Saarai oli hyvin kaunis nainen.[15] Kun faraon ruhtinaat olivat nähneet hänet, he ylistelivät häntä faraolle, ja vaimo vietiin faraon hoviin.[16] Hän kohteli Abramia hyvin Saarain tähden. Hän sai lampaita ja vuohia, nautoja ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja kameleja.[17] Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviaan Saarain, Abramin vaimon, tähden.[18] Silloin farao kutsui Abramin luokseen ja sanoi: "Mitä olet minulle tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on vaimosi?[19] Miksi sanoit: 'Hän on minun sisareni', niin että otin hänet vaimokseni? Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene."[20] Farao antoi hänestä käskyn miehilleen, että he saattaisivat hänet pois, hänet ja hänen vaimonsa sekä kaiken, mitä hänellä oli.

Matteuksen 6:1-34
[1] "Varokaa, ettette harjoita almujen antamista ihmisten edessä, että he teitä katselisivat, muuten ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.[2] Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, kuten tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.[3] Vaan kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee,[4] että almusi olisi salassa, ja Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.[5] Kun rukoilette, älkää olko kuin tekopyhät; sillä mielellään he seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset näkisivät heidät. Totisesti sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.[6] Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa, ja Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.[7] Kun rukoilette, älkää tyhjiä hokeko kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.[8] Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette, ennen kuin te häneltä anottekaan.[9] Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;[10] tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;[11] anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme;[12] ja anna meille syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet;[13] äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.[14] Sillä jos annatte anteeksi ihmisille heidän rikoksensa, niin taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi.[15] Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, myöskään teidän Isänne ei anna anteeksi teidän rikoksianne.[16] Kun paastoatte, älkää olko synkkiä kuten tekopyhät, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.[17] Vaan kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi,[18] etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa; ja Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti.[19] Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.[20] Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele ja missä varkaat eivät murtaudu sisään eivätkä varasta.[21] Sillä siellä, missä aarteesi on, on myös sydämesi.[22] Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.[23] Mutta jos silmäsi on sokea, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys![24] Kukaan ei voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava tai tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.[25] Sen tähden sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?[26] Katselkaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole niitä paljoa suurempiarvoiset?[27] Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä edes yhden kyynärän verran?[28] Mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon liljoja, kuinka ne kasvavat: ne eivät tee työtä eivätkä kehrää.[29] Kuitenkin sanon teille: Salomo ei ollut kaikessa loistossaan niin vaatetettu kuin yksi niistä.[30] Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna heitetään uuniin, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?[31] Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä syömme?' tai: 'Mitä juomme?' tai: 'Millä itsemme vaatetamme?'[32] Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.[33] Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille lisäksi annetaan.[34] Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

5 Mooseksen 28:1-68
[1] "Jos kuulet Herran, Jumalasi, ääntä ja pidät tarkasti kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle käsken, niin Herra, Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.[2] Jos kuulet Herran, Jumalasi, ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat osaksesi ja saavuttavat sinut.[3] Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.[4] Siunattu on kohtusi hedelmä, maasi hedelmä ja karjasi hedelmä, nautojesi vasikat ja lampaittesi karitsat.[5] Siunattu on korisi ja taikinakaukalosi.[6] Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi.[7] Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat.[8] Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua maassa, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa.[9] Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitään.[10] Silloin kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät sinua.[11] Herra antaa sinulle hyvin runsaasti hyvää, tekee kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän hyvin runsaaksi siinä maassa, jonka Herra isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle.[12] Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa, taivaan, antaakseen maallesi sateen ajallaan ja siunatakseen kaikki kättesi työt. Sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse ottaa lainaa.[13] Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi. Sinä aina vain ylenet etkä koskaan alene, jos tottelet Herran, Jumalasi, käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, jotta pitäisit ne tarkasti,[14] etkä poikkea oikealle etkä vasemmalle yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä tänä päivänä teille annan, et seuraa muita jumalia etkä palvele niitä.[15] Mutta jos sinä et kuule Herran, Jumalasi, ääntä etkä tarkasti pidä kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä tänä päivänä sinulle käsken, niin kaikki nämä kiroukset tulevat päällesi ja saavuttavat sinut.[16] Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla.[17] Kirottu on korisi ja taikinakaukalosi.[18] Kirottu on kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut nautojesi vasikat ja lampaittesi karitsat.[19] Kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessäsi.[20] Herra lähettää keskellesi kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun olet minut hylännyt.[21] Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se hävittää sinut sukupuuttoon maasta, jota menet ottamaan omaksesi.[22] Herra lyö sinua hivutustaudilla, kuumeella, poltteella ja tulehduksella, kuivuudella, nokitähkillä ja viljan ruosteella, ja ne vainoavat sinua, kunnes menehdyt.[23] Taivaasi, joka on pääsi päällä, on kuin vaskea, ja maa, joka on allasi, on kuin rautaa.[24] Herra muuttaa maasi sateen tomuksi ja tuhkaksi. Se tulee päällesi taivaasta, kunnes tuhoudut.[25] Herra antaa vihollistesi voittaa sinut. Yhtä tietä sinä menet heitä vastaan, mutta seitsemää tietä sinä heitä pakenet, ja sinä tulet kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä.[26] Ruumiisi joutuvat ruuaksi kaikille taivaan linnuille ja maan eläimille, eikä kukaan karkota niitä.[27] Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruvella, joista et parane.[28] Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella.[29] Sinä haparoit keskellä päivää, kuin sokea haparoi pimeässä. Sinä et menesty teilläsi, vaan kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja ryöstetty, eikä ole auttajaa.[30] Sinä kihlaat naisen, mutta toinen makaa hänet. Sinä rakennat talon, mutta et siinä asu. Sinä istutat viinitarhan, mutta et korjaa sen hedelmää.[31] Härkäsi teurastetaan silmiesi edessä, mutta sinä et sitä syö. Aasisi ryöstetään sinulta nähtesi eikä sitä anneta sinulle takaisin. Lampaasi joutuvat vihollistesi valtaan, eikä sinulla ole auttajaa.[32] Poikasi ja tyttäresi joutuvat vieraan kansan valtaan, ja silmäsi näkevät sen ja raukeavat heitä alinomaa ikävöidessäsi, mutta sinä et voi sille mitään.[33] Maasi hedelmän ja kaiken vaivannäkösi kuluttaa kansa, jota et tunne. Kaiken elinaikasi olet oleva sorrettu ja runneltu.[34] Sinä tulet hulluksi siitä, mitä silmäsi näkevät.[35] Herra lyö sinuun, polviisi ja pohkeisiisi, pahoja paiseita, joista et parane, kantapäästä kiireeseen asti.[36] Herra vie sinut ja kuninkaan, jonka sinä itsellesi asetat, kansan luo, jota sinä et tunne ja jota isäsi eivät tunteneet. Siellä sinä palvelet muita jumalia, puu- ja epäjumalia.[37] Sinä tulet kauhistukseksi, sananparreksi ja ivailun kohteeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra kuljettaa sinut.[38] Sinä viet paljon siementä pellollesi, mutta korjaat vähän, sillä heinäsirkat hävittävät sen.[39] Viinitarhoja sinä istutat ja hoidat, mutta viiniä et saa juodaksesi etkä tallettaaksesi, sillä madot syövät sen.[40] Öljypuita sinulla on kaikkialla alueellasi, mutta öljyllä et itseäsi voitele, sillä öljymarjasi varisevat maahan.[41] Poikia ja tyttäriä sinulle syntyy, mutta et saa niitä pitää, sillä he vaeltavat vankeuteen.[42] Tuhohyönteiset valtaavat kaikki puusi ja maasi hedelmän.[43] Muukalainen, joka asuu keskuudessasi, kohoaa ylitsesi yhä ylemmäksi, mutta sinä painut aina alemmaksi.[44] Hän lainaa sinulle, mutta sinä et voi lainata hänelle. Hän tulee pääksi, mutta sinä hännäksi.[45] Kaikki nämä kiroukset tulevat päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhoudut, koska et kuullut Herran, Jumalasi, ääntä etkä noudattanut hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka hän on sinulle antanut.[46] Ne jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinuun ja jälkeläisiisi ikiajoiksi.[47] Koska et palvellut Herraa, Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea,[48] on sinun palveltava nälässä, janossa, alastomuudessa ja kaiken puutteessa vihollisiasi, jotka Herra lähettää kimppuusi. Hän panee kaulallesi rautaikeen, kunnes hän sinut tuhoaa.[49] Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentäen kuin kotka, kansan, jonka kieltä et ymmärrä.[50] Tuimakatseisen kansan, joka ei armahda vanhaa eikä sääli nuorta.[51] Se syö karjasi hedelmän ja maasi hedelmän, kunnes tuhoudut. Se ei jätä sinulle mitään, ei jyviä, ei viiniä eikä öljyä, ei nautojesi vasikoita eikä lampaittesi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta lopun.[52] Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kunnes korkeat ja lujat muurisi, joihin luotit, kukistuvat kaikkialla maassasi. Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi kaikkialla maassasi, jonka Herra, Jumalasi, on sinulle antanut.[53] Siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut, sinä syöt oman kohtusi hedelmän, syöt poikiesi ja tyttäriesi lihaa, jotka Herra, Jumalasi, on sinulle antanut.[54] Hemmoteltu ja suuressa ylellisyydessä elänyt mies keskuudessasi katselee karsaasti veljeään ja vaimoaan, joka on hänen sylissään, ja jäljellä olevia lapsiaan, jotka hän on jättänyt henkiin.[55] Kenellekään heistä hän ei anna lastensa lihaa, jota hän itse syö, kun hänellä ei ole mitään muuta jäljellä, siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut kaikissa porteissasi.[56] Hemmoteltu ja keimaileva nainen keskuudessasi, joka nautinnonhalunsa ja ylellisyytensä tähden ei edes yrittänyt laskea jalkaansa maahan, katselee silloin karsaasti miestä, joka on hänen sylissään, ja poikaansa ja tytärtään[57] eikä suo heille jälkeläisiä, jotka tulevat hänen kohdustaan, eikä lapsia, jotka hän synnyttää, sillä kaiken muun puutteessa hän syö ne salaa itse siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut porteissasi.[58] Jos et tarkasti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja pelottavaa nimeä, Herraa, Jumalaasi,[59] niin Herra panee sinun ja jälkeläistesi kärsittäväksi ihmeenomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia.[60] Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun.[61] Kaikenlaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tähän lain kirjaan, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes tuhoudut.[62] Teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran, Jumalasi, ääntä.[63] Niin kuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Teidät temmataan irti maasta, jota menet ottamaan omaksesi.[64] Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita et tunne ja joita isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.[65] Niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.[66] Elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi.[67] Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' – sellaista pelkoa tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä näet silmissäsi.[68] Herra vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin samaa tietä, josta minä sanoin sinulle: 'Et ole sitä enää näkevä.' Siellä teitä kaupitellaan vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole."

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)