A A A A A

Jumala: [Käskyt]


Markuksen 10:19
Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'älä tapa', 'älä varasta', 'älä sano väärää todistusta', 'älä anasta toiselta', 'kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"

Luukkaan 18:20
Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi.'"

Matteuksen 22:34-40
[34] Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli vaientanut saddukeukset, he kokoontuivat yhteen,[35] ja eräs heistä, lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:[36] "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"[37] Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'[38] Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.[39] Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'[40] Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki Laki ja Profeetat."

Roomalaisille 13:9
Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi."

Matteuksen 19:16-19
[16] Katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Hyvä opettaja, mitä hyvää minä tekisin, että omistaisin iankaikkisen elämän?"[17] Niin hän sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? On ainoastaan yksi, joka on hyvä, Jumala. Mutta jos tahdot tulla elämään sisälle, pidä käskyt."[18] Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',[19] 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'"

Matteuksen 22:36-40
[36] "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"[37] Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'[38] Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.[39] Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'[40] Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki Laki ja Profeetat."

Matteuksen 10:17-22
[17] Kavahtakaa ihmisiä, sillä he jättävät teidät tuomioistuimiin, ja synagogissaan he teitä ruoskivat,[18] ja teitä viedään maaherrojen ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille.[19] Mutta kun he jättävät teidät oikeuteen, älkää murehtiko, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä puhutte.[20] Sillä ette te itse puhu, vaan Isänne Henki puhuu teissä.[21] Veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heitä.[22] Te olette kaikkien vihaamia minun nimeni tähden, mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu.

Roomalaisille 13:8-14
[8] Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä se, joka toistansa rakastaa, on lain täyttänyt.[9] Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi."[10] Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttämys.[11] Tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että on jo hetki teidän nousta unesta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.[12] Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden aseisiin.[13] Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäillen ja juopotellen, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,[14] vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä hellikö lihaanne niin, että himot heräävät.

Markuksen 12:28-34
[28] Hänen luokseen tuli eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"[29] Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, Jumalamme, Herra on yksi ainoa,[30] ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.'[31] Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Mitään muuta näitä suurempaa käskyä ei ole."[32] Kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että Jumala on yksi, ja ettei ole ketään toista, paitsi hän.[33] Rakastaa häntä kaikesta sydämestään, kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."[34] Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, hän sanoi hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta." Kukaan ei enää uskaltanut esittää hänelle kysymyksiä.

2 Mooseksen 34:28
Hän oli siellä Herran luona neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

5 Mooseksen 4:13
Hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin nuo kymmenen käskysanaa. Hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun.

5 Mooseksen 10:4
Hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Herra antoi ne minulle.

5 Mooseksen 5:7-22
[7] Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.[8] Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.[9] Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,[10] mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.[11] Älä lausu turhaan Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan hänen nimensä.[12] Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niin kuin Herra, Jumalasi, on sinua käskenyt.[13] Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi.[14] Mutta seitsemäs päivä on Herran, Jumalasi, sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköön myöskään poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi, härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka on porteissasi, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin.[15] Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra, Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän.[16] Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, Jumalasi, sinulle antaa.[17] Älä tapa.[18] Älä tee huorin.[19] Älä varasta.[20] Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.[21] Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä himoitse itsellesi lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoaan, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.'.[22] Nämä sanat Herra puhui koko teidän seurakunnallenne vuorelta, tulen ja synkkien pilvien keskeltä, suurella äänellä, eikä siihen enempää lisännyt. Hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne minulle.

5 Mooseksen 6:21
niin vastaa pojallesi: 'Me olimme faraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä.

5 Mooseksen 10:1-5
[1] "Silloin Herra sanoi minulle: 'Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, ja nouse vuorelle luokseni. Tee myös itsellesi puusta arkki.[2] Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit. Pane ne arkkiin.'[3] Minä tein arkin akasiapuusta ja veistin kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, ja nousin vuorelle, kädessäni nuo kaksi taulua.[4] Hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Herra antoi ne minulle.[5] Sitten käännyin ja astuin alas vuorelta ja panin taulut tekemääni arkkiin, niin kuin Herra oli minua käskenyt, ja siinä ne ovat.

2 Mooseksen 20:1-17
[1] Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:[2] "Minä olen Herra, Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden talosta.[3] Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.[4] Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.[5] Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,[6] mutta teen laupeuden tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät käskyni.[7] Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.[8] Muista pyhittää lepopäivä.[9] Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,[10] mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä toimita mitään askaretta, älä sinä älköönkä poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka porteissasi on.[11] Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.[12] Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.[13] Älä tapa.[14] Älä tee huorin.[15] Älä varasta.[16] Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.[17] Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.".

2 Mooseksen 24:12
Herra sanoi Moosekselle: "Nouse luokseni vuorelle ja ole siellä, niin annan sinulle kivitaulut sekä lain ja käskyt, jotka olen kirjoittanut heille opetukseksi."

2 Mooseksen 34:10-29
[10] Hän sanoi: "Katso, minä teen liiton, teen koko kansasi nähden ihmeellisiä tekoja, joiden kaltaisia ei ole tehty yhdessäkään maassa, ei minkään kansan keskuudessa. Koko kansa, jonka keskellä sinä olet, on näkevä Herran teot, sillä pelottavaa on, mitä minä sinulle teen.[11] Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä karkotan tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.[12] Varo, ettet tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi ansaksi teidän keskuudessanne,[13] vaan kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa ja hakatkaa maahan heidän aserapaalunsa.[14] Älä kumarra muuta jumalaa, sillä Herra on nimeltään Kiivas. Hän on kiivas Jumala.[15] Älä siis tee liittoa maan asukkaiden kanssa, niin ettet sinä, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalilleen ja kutsuvat sinua, söisi heidän uhristaan,[16] ja etteivät heidän tyttärensä, kun otat heitä pojillesi vaimoiksi ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa perässä, viettelisi poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa perässä.[17] Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia.[18] Vietä happamattoman leivän juhlaa: seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, kuten olen sinua käskenyt, määrättynä aikana, aabib-kuussa, sillä aabib-kuussa sinä lähdit Egyptistä.[19] Kaikki, mikä avaa äidinkohdun, on minun, samoin myös kaikki karjasi urospuolet, nautojesi ja lampaittesi ensiksi synnyttämät.[20] Mutta aasin ensiksi synnyttämä lunasta lampaalla, mutta jos et sitä lunasta, taita siltä niska. Jokainen esikoinen pojistasi lunasta. Tyhjänä älköön tultako kasvojeni eteen.[21] Kuusi päivää tee työtä, mutta lepää seitsemäs päivä. Myös kyntö- ja elonleikkuuaikana sinun on levättävä.[22] Vietä viikkojuhla, kun leikkaat vehnäsi ensi sadon, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa.[23] Kolme kertaa vuodessa kaikki miesväkesi tulkoon Herran, Herran, Israelin Jumalan, kasvojen eteen.[24] Sillä minä karkotan kansat tieltäsi ja laajennan alueesi, eikä kukaan ole himoitseva maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, Jumalasi, kasvojen eteen.[25] Älä uhraa teurasuhrini verta hapanleivän kanssa. Pääsiäisjuhlan uhrista älköön jääkö mitään yli yön seuraavaan aamuun.[26] Tuo parhaat antimet maasi ensi sadosta Herran, Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä kiliä emänsä maidossa."[27] Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa."[28] Hän oli siellä Herran luona neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.[29] Kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessään kaksi laintaulua, hän ei tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.

5 Mooseksen 6:4-9
[4] Kuule, Israel! Herra, Jumalamme, Herra on yksi.[5] Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.[6] Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.[7] Teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.[8] Sido ne merkiksi käteesi. Olkoot ne muistolauseena otsallasi.[9] Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

2 Mooseksen 20:2-17
[2] "Minä olen Herra, Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden talosta.[3] Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.[4] Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.[5] Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,[6] mutta teen laupeuden tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät käskyni.[7] Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.[8] Muista pyhittää lepopäivä.[9] Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,[10] mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä toimita mitään askaretta, älä sinä älköönkä poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka porteissasi on.[11] Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.[12] Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.[13] Älä tapa.[14] Älä tee huorin.[15] Älä varasta.[16] Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.[17] Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiaan äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.".

2 Mooseksen 31:18
Kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, hän antoi hänelle kaksi todistuksen taulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

Johanneksen 14:15
Jos rakastatte minua, pidätte minun käskyni.

Matteuksen 19:18
Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',

Johanneksen 15:10
Jos pidätte minun käskyni, pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

Matteuksen 5:17
Älkää luulko, että olen tullut Lakia tai Profeettoja kumoamaan; en ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

2 Mooseksen 32:15
Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi todistuksen taulua. Tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille. Niiden etu- ja takapuolelle oli kirjoitettu.

Johanneksen 15:12-17
[12] Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut.[13] Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä.[14] Te olette ystäviäni, jos teette sen, minkä minä käsken teidän tehdä.[15] En enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan sanon teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni.[16] Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, jotta te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.[17] Sen teille käsken, että rakastatte toisianne.

2 Mooseksen 32:16
Taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.

2 Mooseksen 34:27
Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa."

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)