A A A A A

Kirkko: [Diakoneilla]


1 Timoteukselle 3:1-13
[1] Varma on tämä sana: jos joku pyrkii kaitsijan virkaan, hän haluaa jaloon toimeen.[2] Kaitsijan tulee siis olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, hurskas, kunniallinen, vieraanvarainen, kykenevä opettamaan,[3] ei juomari, ei tappelija, ei häpeällistä voittoa tavoitteleva, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,[4] vaan oman kotinsa hyvin hallitseva ja kaikella kunniallisuudella lapsensa kuuliaisina pitävä.[5] Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiaan, kuinka hän huolehtii Jumalan seurakunnasta?[6] Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.[7] Hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi perkeleen häväistäväksi ja hänen paulaansa.[8] Samoin diakonien tulee olla arvokkaita, ei kahdella tavalla puhuvia, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,[9] sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.[10] Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomia.[11] Samoin tulee naistenkin olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa.[12] Diakonit olkoot yhden vaimon miehiä, lapsensa ja oman kotinsa hyvin hallitsevia.[13] Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren rohkeuden uskossa Kristukseen Jeesukseen.

Filippiläisille 1:1
Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filipissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja diakoneille.

Teot 6:1-7
[1] Niinä päivinä, kun opetuslasten lukumäärä kasvoi, syntyi hellenisteissä nurinaa heprealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisessä palvelussa.[2] Ne kaksitoista kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole sopivaa, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta.[3] Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä Henkeä ja viisautta, niin asetamme heidät tähän tarpeeseen.[4] Mutta me tahdomme omistautua rukoukseen ja sanan palveluun."[5] Se puhe oli koko joukon mieleen. He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen,[6] ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen.[7] Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.

Roomalaisille 16:1
Suosittelemme teille sisartamme Foibea, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija,

Titukselle 1:7
Sillä kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei äkkipikainen, ei juomari, ei riitelijä, ei häpeällisen voiton pyytäjä,

Teot 6:3
Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä Henkeä ja viisautta, niin asetamme heidät tähän tarpeeseen.

Johanneksen 8:32
ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."

Efesolaisille 4:11
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, mutta toiset paimeniksi ja opettajiksi,

Teot 20:28
Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut.

Johanneksen 6:54
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Markuksen 6:3
Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin, Jooseen, Juudaan ja Simonin veli? Eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja he loukkaantuivat häneen.

1 Korinttilaisille 12:28
Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi apostoleja, toiseksi profeettoja, kolmanneksi opettajia, sitten voimatekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua kielillä.

Galatalaisille 1:19
Mutta ketään toista apostolia en nähnyt paitsi Jaakobin, Herran veljen.

Malakian 1:11
Sillä auringon noususta sen laskuun asti on nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

Heprealaisille 13:17
Olkaa kuuliaisia johtajillenne ja tottelevaisia, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole teille hyödyllistä.

Johanneksen 3:3-5
[3] Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti sanon sinulle: joka ei synny ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."[4] Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"[5] Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Heprealaisille 12:14
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa.

Teot 6:4
Mutta me tahdomme omistautua rukoukseen ja sanan palveluun."

1 Timoteukselle 3:1-7
[1] Varma on tämä sana: jos joku pyrkii kaitsijan virkaan, hän haluaa jaloon toimeen.[2] Kaitsijan tulee siis olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, hurskas, kunniallinen, vieraanvarainen, kykenevä opettamaan,[3] ei juomari, ei tappelija, ei häpeällistä voittoa tavoitteleva, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne,[4] vaan oman kotinsa hyvin hallitseva ja kaikella kunniallisuudella lapsensa kuuliaisina pitävä.[5] Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiaan, kuinka hän huolehtii Jumalan seurakunnasta?[6] Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.[7] Hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi perkeleen häväistäväksi ja hänen paulaansa.

1 Timoteukselle 2:12
Mutta en salli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestä, vaan olkoon hiljaisuudessa.

Teot 14:23
Kun he olivat valinneet heille äänestyksellä vanhimmat seurakunnittain, he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.

1 Timoteukselle 5:17
Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kaksinkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka tekevät työtä sanassa ja opetuksessa.

Heprealaisille 13:7
Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoaan.

Titukselle 1:8
vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, vanhurskas, pyhä, itsensä hillitsevä.

1 Pietarin 5:2
kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,

Titukselle 1:6
jos olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia.

1 Timoteukselle 5:22
Älä ole liian hätäinen panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä osallistu muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana.

Titukselle 1:5
Minä jätin sinut Kreetalle sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat,

Galatalaisille 4:19
Lapsukaiseni, jotka minun täytyy jälleen kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä,

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)