A A A A A

Kirkko: [Jeesuksen Synty]


Matteuksen 1:18-23
[18] Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän menoaan yhteen olevan raskaana Pyhästä Hengestä.[19] Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, hän aikoi hylätä hänet salaa.[20] Mutta kun hän tätä ajatteli, katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.[21] Hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään."[22] Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:[23] "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle annetaan nimi Immanuel", mikä on käännettynä: Jumala meidän kanssamme.

Luukkaan 2:7-21
[7] Hän synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa vierashuoneessa.[8] Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.[9] Katso, heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja heidät valtasi suuri pelko.[10] Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö; sillä katso, ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:[11] teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.[12] Tämä on teille merkkinä: löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa."[13] Yhtäkkiä enkelin kanssa oli suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:[14] "Jumalan on kunnia korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joihin hänellä on mielisuosio!"[15] Tapahtui, kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, niin miehet, paimenet, puhuivat toisilleen: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti."[16] He menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.[17] Kun he tämän olivat nähneet, he ilmoittivat sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.[18] Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.[19] Mutta Maria talletti kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessään.[20] Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, kuten heille oli puhuttu.[21] Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennen kuin hän sikisi kohdussa.

Matteuksen 2:1-12
[1] Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, katso, tietäjiä tuli Idän mailta Jerusalemiin,[2] ja he sanoivat: "Missä on äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä Idän mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."[3] Kun kuningas Herodes sen kuuli, hän hämmästyi ja koko Jerusalem hänen kanssaan.[4] Koottuaan kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet, hän kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.[5] He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:[6] 'Sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee kansaani Israelia.'"[7] Silloin Herodes kutsui tietäjät luokseen salaa ja tutki heiltä tarkasti, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt[8] ja lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: "Menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun löydätte hänet, ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan."[9] Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat nähneet Idän mailla, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.[10] Nähdessään tähden he iloitsivat hyvin suurella ilolla.[11] Mentyään taloon he näkivät lapsen sekä Marian, hänen äitinsä, lankesivat maahan, kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja toivat hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.[12] Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen luo palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Galatalaisille 4:4
Mutta kun aika täyttyi, Jumala lähetti Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

Luukkaan 2:1-4
[1] Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta lähti käsky, että koko maailma oli kirjoitettava veroluetteloihin.[2] Tämä merkitseminen oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.[3] Kaikki lähtivät luetteloihin merkittäviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.[4] Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,

Ilmestys 12:1-5
[1] Näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.[2] Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, kun hänen oli tuskallista synnyttää.[3] Näkyi myös toinen merkki taivaassa: katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua.[4] Sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.[5] Ja vaimo synnytti pojan, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan luo ja hänen valtaistuimensa luo.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)