A A A A A

Huono Hahmo: [Suututtaa]


Efesolaisille 4:26-31
[26] Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee.[27] Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta.[28] Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle.[29] Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.[30] Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten.[31] Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus.

Jaakobin 1:19-20
[19] Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan,[20] sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.

Sananlaskujen 29:11
Tyhmä päästää vihansa valloilleen, viisas malttaa ja hillitsee vihansa.

Saarnaajan 7:9
Älä vähällä vihastu, sillä kauna pesiytyy tyhmän rintaan.

Sananlaskujen 15:1
Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan.

Sananlaskujen 15:18
Kiivas mies panee alulle riidan, pitkämielinen riidan lopettaa.

Kolossalaisille 3:8
Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista.

Jaakobin 4:1-2
[1] Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne.[2] Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä.

Sananlaskujen 16:32
Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valtaus.

Sananlaskujen 22:24
Älä lyöttäydy kiivaan miehen seuraan, älä ryhdy äkkipikaisen kumppaniksi,

Matteuksen 5:22
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: 'Senkin hölmö', on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

Psalmien 37:8-9
[8] Malta mielesi, hillitse vihasi! Älä kiivastu -- se johtaa vain pahaan![9] Väärintekijät joutuvat tuhoon, mutta ne, jotka panevat toivonsa Herraan, saavat periä maan.

Psalmien 7:11
(H7:12)Jumala on vanhurskas tuomari, hän langettaa tuomioita joka päivä.

2 Kuninkaiden 11:9-10
[9] Sadanpäälliköt tekivät pappi Jojadan käskyn mukaisesti. He kokosivat kukin sotilaansa, niin sapattina vartioon tulevat kuin vapaavuorolaisetkin, ja tulivat Jojadan luo.[10] Pappi antoi sadanpäälliköille keihäät ja jouset, jotka olivat kuuluneet kuningas Daavidille ja olivat nyt Herran temppelissä.

2 Kuninkaiden 17:18
Niin pahoin Herra vihastui Israelin kansaan, että työnsi sen pois kasvojensa edestä. Vain Juudan heimo jäi jäljelle.

Sananlaskujen 14:29
Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.

Finnish 1992 Bible
Copyrighted : Finnish Bible Society 1992