A A A A A

Jumala: [Siunaus]


Luukkaan 6:38
Antakaat, ja teille annetaan: hyvän mitan, likistetyn ja sullotun, ja ylitsevuotavan he antavat teidän helmaanne; sillä juuri sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman.

Matteuksen 5:4
Autuaat ovat murheelliset; sillä he saavat lohdutuksen.

Filippiläisille ௪:௧௯
Mutta minun Jumalani on teille antava, rikkaudestansa kaikki teidän tarpeenne, kunniassa, Jesuksen Kristuksen kautta.

Psalmien ௬௭:௭
Siunatkoon meitä Jumala, ja kaikki maailma peljätköön häntä.

4 Mooseksen 6:24-25
[24] Herra siunatkoon sinua, ja varjelkoon sinua.[25] Herra valistakoon kasvonsa sinun päälles, ja olkoon sinulle armollinen.

Filippiläisille ௪:௬-௭
[௬] Älkäät mistään murehtiko, vaan olkoon teidän anomuksenne kaikissa asioissa Jumalalle tiettävä, kaikella rukouksella ja pyytämisellä kiitoksen kanssa.[௭] Ja Jumalan rauha, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon teidän sydämenne ja teidän taitonne Kristuksessa Jesuksessa.

Jaakobin ௧:௧௭
Kaikkinainen hyvä anto ja kaikkinainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuden Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä valkeuden ja pimeyden vaihetusta.

Jeremian ௧௭:௭-௮
[௭] Mutta se mies on siunattu, joka luottaa Herraan; ja Herra on hänen turvansa.[௮] Hän on niinkuin se puu, joka veden reunalle on istutettu ja ojan viereen juurtunut; sillä jos vielä palavuus tulee, niin ei hän kuitenkaan pelkää, vaan sen lehdet pysyvät viheriäisinä, eikä murehdi, kuin kuiva vuosi tulee, mutta kantaa hedelmän ilman lakkaamatta.

Jesajan ௪௧:௧௦
Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssas; älä harhaile; sillä minä olen sinun Jumalas: minä vahvistan sinun, minä autan myös sinua, ja tuen myös sinun vanhurskauteni oikialla kädellä.

Johanneksen ௧:௧௬
Ja me olemme kaikki hänen täydellisyydestänsä saaneet ja armon armosta.

1 Mooseksen 22:16-17
[16] Ja sanoi: Minä olen vannonut itse kauttani, sanoo Herra: ettäs tämän teit, ja et säästänyt sinun ainoaa poikaas;[17] Niin minä suuresti siunaan sinun, ja runsaasti lisään sinun siemenes niinkuin taivaan tähdet, ja niinkuin sannan meren reunalla. Ja sinun siemenes on perivä vihollistensa portit.

1 Mooseksen 27:28-29
[28] Jumala antakoon sinulle taivaan kasteesta, ja maan lihavuudesta; yltäkyllä jyviä ja viinaa.[29] Kansat palvelkoon sinua, ja sukukunnat kumartakoon sinua. Ole sinun veljeis herra, ja sinun äitis lapset langetkoon sinun jalkais juureen: kirottu olkoon se, joka sinua kiroo, ja siunattu olkoon se, joka sinua siunaa.

Psalmien 1:1-3
[1] Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat;[2] Vaan rakastaa Herran lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.[3] Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee.

Psalmien ௨௩:௧-௪
[௧] Davidin Psalmi. Herra on minun paimeneni: ei minulta mitään puutu.[௨] Hän kaitsee minua viheriäisessä niityssä, ja vie minua virvoittavan veden tykö.[௩] Minun sieluni hän virvoittaa: hän vie minun oikialle tielle, nimensä tähden.[௪] Ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, ettäs olet kanssani: sinun vitsas ja sauvas minun tukevat.

2 Samuelin 22:3-4
[3] Jumala on minun vahani,johon minä turvaan; minun kilpeni, ja minun autuuteni sarvi, ja minun varjelukseni, ja minun turvani; minun vapahtajani, joka minun pelastaa vääryydestä.[4] Ylistettävää Herraa minä avukseni huudan; ja minä vapahdetaan vihollisistani.

1 Johanneksen ௫:௧௮
Me tiedämme, että jokainen, joka Jumalasta syntynyt on, ei hän syntiä tee; vaan joka Jumalasta syntynyt on, se varjelee itsensä, ja paha ei rupee häneen.

Psalmien ௧௩௮:௭
Jos minä vaeltaisin ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minua, ja lähetät kätes vihollisteni vihan päälle: sinun oikia kätes varjelee minua.

2 Korinttilaisille 9:8
Mutta Jumala on väkevä niin sovittamaan, että kaikkinainen armo teidän seassanne ylönpalttiseksi tulis, että teillä kaikissa aina yltäkyllä olis, ja olisitte rikkaat kaikkiin hyviin töihin;

Filippiläisille ௪:௭
Ja Jumalan rauha, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon teidän sydämenne ja teidän taitonne Kristuksessa Jesuksessa.

Finnish Bible 1776
Public Domain Version: 1776