A A A A A

Lisä-: [Inhottavuus]


Danielin 11:31
Ja hänen käsivartensa pitää hänen puolestansa seisoman. Ne saastuttavat pyhän vahvistuksen ja saattavat pois jokapäiväisen uhrin ja nostavat hävityksen kauhistuksen.

Danielin 12:11
Ja siitä ajasta, kuin se jokapäiväinen uhri on otettu pois ja hävityksen kauhistus sinne pannaan, on tuhannen kaksisataa ja yhdeksänkymmentä päivää.

5 Mooseksen 22:5
Vaimon ei pidä miehen asetta kantaman, eikä myös miehen pukeman yllensä vaimon vaatteita; sillä jokainen, joka sen tekee, on Herralle sinun Jumalalles kauhistus.

5 Mooseksen 23:18
Älä kanna porton palkkaa eikä koiran hintaa Herran sinun Jumalas huoneesen, jonkun lupauksen edestä; sillä ne molemmat ovat Herralle sinun Jumalalles kauhistus.

5 Mooseksen 24:4
Niin hänen ensimäinen miehensä, joka hänen antoi mennä pois, ei pidä häntä ottaman jälleen emännäksensä, sittekuin hän tuli saastaiseksi; sillä se on kauhistus Herran edessä, ettes maata saastuttaisi, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle perimiseksi.

Jesajan 1:13
Älkäät silleen turhaa ruokauhrianne tuoko edes, se suitsutus on minulle kauhistus: uudella kuulla ja sabbatina, kuin kokous kuulutetaan, en minä voi kärsiä vääryyttä ja julhapäivää yhdessä.

3 Mooseksen 7:18
Mutta jos joku syö kolmantena päivänä siitä uhratusta lihasta, joka on hänen kiitosuhristansa, niin ei ole hän otollinen, joka sen on uhrannut, eikä se hänelle pidä luettaman, mutta se on kauhistus; ja jokainen sielu, joka sitä syö, on vikapää pahaan tekoon.

3 Mooseksen 18:22
Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus.

Sananlaskujen 11:1
Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta oikia puntari on hänelle otollinen.

Sananlaskujen 11:20
Petollinen sydän on kauhistus Herralle, Vaan viattoman tie on hänelle otollinen.

Sananlaskujen 12:22
Petolliset huulet ovat Herralle kauhistus; vaan jotka oikein tekevät, ovat hänelle otolliset.

Sananlaskujen 15:8
Jumalattoman uhri on Herralle kauhistus; vaan jumalisten rukous on hänelle otollinen.

Sananlaskujen 15:26
Ilkiäin aivoitukset ovat Herralle kauhistukseksi; vaan toimellinen puhe on otollinen.

Sananlaskujen 16:5
Jokainen ylpiä on Herralle kauhistus, ja ei pääse rankaisematta, ehkä he kaikki yhtä pitäisivät.

Sananlaskujen 17:15
Joka jumalattoman hurskaaksi sanoo, ja joka vanhurskaan soimaa jumalattomaksi, ne molemmat ovat Herralle kauhistus.

Sananlaskujen 20:10
Monenlainen vaaka ja mitta ovat molemmat kauhistus herralle.

Sananlaskujen 20:23
Monenlaiset puntarit ovat Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä.

Sananlaskujen 28:9
Joka korvansa kääntää pois lain kuulosta, hänen rukouksensakin on kauhistus.

Ilmestys 21:27
Ja ei pidä häneen mitään saastuttavaa tuleman sisälle, taikka sitä, mikä kauhistuksen eli valheen saattaa; vaan ne, jotka Karitsan elämän kirjassa kirjoitetut ovat.

Markuksen 13:14
Mutta kuin te saatte nähdä hävityksen kauhistuksen, josta Daniel prophetan kautta sanottu on, seisovan kussa ei pitäisi: (joka sen lukee, hän ymmärtäköön;) silloin, jotka Juudeassa ovat, ne paetkaan vuorille.

Matteuksen 24:15
Kuin te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta sanottu on Daniel prophetan kautta, seisovan pyhässä siassa; (joka tämän lukee, hän ymmärtäköön!)

Roomalaisille 1:26-27
[26] Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,[27] Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.

3 Mooseksen 20:12-13
[12] Jos joku miniänsä tykönä makaa, niin he molemmat pitää totisesti kuoleman; sillä he ovat kauhistuksen tehneet: heidän verensä olkoon heidän päällänsä.[13] Jos joku miehenpuolen kanssa makaa, niinkuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet, heidän pitää molemmat totisesti kuoleman: heidän verensä olkoon heidän päällänsä.

Sananlaskujen 6:16-20
[16] Kuusi on, joita Herra vihaa, ja seitsemää kauhistuu hänen sielunsa:[17] Ylpiät silmät, petollinen kieli, kädet, jotka vuodattavat viatonta verta;[18] Sydän, joka vahingollisia ajattelee, jalat, jotka ovat nopsat pahuuteen juoksemaan;[19] Väärä todistaja, joka valheita tuottaa, ja se, joka saattaa riidan veljesten välille.[20] Poikani, pidä isäs käskyt, ja älä hylkää äitis lakia.

Finnish Bible 1776
Public Domain Version: 1776