A A A A A

Patud: [Lapse Abort]


1 Korintlastele 1:27
Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.

5 Moosese 24:16
Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast: igaüks surmatagu oma patu pärast!

5 Moosese 30:19
Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,

Galaatlastele 1:15
Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane

Jesaja 43:25
Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte.

Jesaja 44:24
Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, kes sind emaihus on valmistanud: Mina olen Issand, kes kõik teeb, kes üksinda võlvis taeva, laotas maa - kes oli koos minuga? -

Efeslastele 1:7
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,

2 Moosese 4:11
Siis Issand ütles temale: 'Kes on teinud inimesele suu, või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand?

Jesaja 64:8
Issand! Ära vihasta üleliia ja ära meenuta ülekohut lõpmata: näe, vaata ometi - me kõik oleme ju sinu rahvas!

Jeremija 1:5
'Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.'

Laulud 100:3
Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

Laulud 127:3
Vaata, lapsed on pärisosa Issandalt, ihusugu on tasu temalt.

Luuka 2:6-7
[6] Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.[7] Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.

Efeslastele 1:3-4
[3] Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;[4] nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,

1 Korintlastele 6:19-20
[19] Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?[20] Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Jesaja 45:9-11
[9] Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga - kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale: 'Mis sa teed?' ja su töö: 'Tal ei ole käsi!'?[10] Häda sellele, kes ütleb isale: 'Miks sa sigitad?' või naisele: 'Miks oled sünnitusvaludes?'![11] Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Püha ja tema Looja: Kas te küsitlete mind mu laste kohta ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks?

2 Moosese 21:22-25
[22] Kui mehed taplevad ja tõukavad lapseootel naist, nõnda et see enneaegselt sünnitab, muud kahju aga ei teki, siis tuleb süüdlast rahaga karistada; nõnda nagu naise mees temalt nõuab, nõnda andku ta seda nurisünnituse pärast.[23] Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu,[24] silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu,[25] põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu.

Laulud 139:13-16
[13] Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus.[14] Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.[15] Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.[16] Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.

Luuka 1:41-44
[41] Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu[42] ja hüüdis suure häälega: 'Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili![43] Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?[44] Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast.

2 Moosese 20:1-13
[1] Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes:[2] 'Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.[3] Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval![4] Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees![5] Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,[6] aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad![7] Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab![8] Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema![9] Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,[10] aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on![11] Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.[12] Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab![13] Sa ei tohi tappa!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739